Ejendomme

3 HURTIGE

Stor renovering skal skabe nyt liv på Sundbyvester Plads  Engang summede Sundbyøster Plads af liv. Her skramlede sporvognene ind og ud og bragte borgerne til og fra arbejde og

Læs mere »

EJENDOMSINVESTERINGS-RÅDGIVEREN: FASTFOOD-KÆDER HAR FART PÅ

Flere fastfood-udbydere er i fuld gang med at føre vækstplaner ud i livet, og i en tid med forsigtige forbrugere er fastfood derfor en interessant del af detailsektoren for investorer i erhvervsejendomme.  Med Ukraine-krig, økonomisk usikkerhed, rekordhøj inflation og rekordlav forbrugertillid er der udbredte bekymringer for detailbranchen. Vi hører nu ikke til de mest bekymrede – som udbyder siden 2010 af projektejendomme for samlet næsten 3 mia. kr. og med solide lejere bredt fra detailsektoren. Danskerne skal have mad på bordet hver dag, beskæftigelsen er fortsat historisk høj, og så har medierne en tendens til at fokusere på konkurser samt

Læs mere »

Det rumler med uro om værdien af ejendomme

Jo mere inflation og energikrise udvikler sig, jo større usikkerhed er der om, hvorvidt de høje ejendomsværdier kan holde. Det skaber igen bekymring om långivningen til ejendomme. Vismænd foreslår udvidet regulering, alt imens Finanstilsynet har fået travlt med at håndhæve den regulering, der allerede findes. Disse linjer er skrevet mandag

Det danske lejemarked er fortsat præget af boligmangel

Der er fortsat mangel på lejeboliger over hele landet, viser en analyse fra EjendomDanmark. Derfor er det vigtigt, at der fokuseres på at skabe bedre rammer for flere boliger fremfor at gøre det modsatte.   Mange danskere vælger fortsat at bo til leje, og andelen af ledige lejeboliger er det seneste

Ejendomsudvikleren: En ny bydel inspireret af den gamle landsby

Som bygherre og ejendomsudvikler gælder det om at være åben over for nye og spændende muligheder. Derfor ser vi i Ikano Bolig frem til for alvor at komme i gang med et meget spændende projekt, som vi har udviklet sammen med Høje Taastrup Kommune. Netop et tæt samarbejde med såvel

Ny vejledning kan spænde ben for ejendomsbyggeriet 

En ny vejledning fra Finanstilsynet om lån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter er på trapperne. I vejledningen fremsættes en lang række krav, som i sidste ende kan føre til mindre belåning og et fald i ejendomsbyggeriet. Det mener EjendomDanmark og Finans Danmark.  Under overskriften ”Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter”

Ejendomsadvokaten: Bæredygtige ejendomme – en fælleseuropæisk forståelse 

Med sit nye klassificeringsværktøj, den såkaldte taksonomi-forordning, tager EU et stort skridt imod en fælleseuropæisk definition af bæredygtighed. De nye regler henvender sig som udgangspunkt til den finansielle sektor, men den afledte effekt forventes at ramme alle aktører i ejendomsbranchen. Ejendomsbranchen har de seneste år oplevet et stadigt stigende fokus

3 Hurtige

Prisstigninger på byggematerialer fører til højere tomgang i butikslokaler Tomgangen i lokaler til butik og restauration har i en periode efter, at de værste corona-restriktioner blev ophævet, ligget meget lavt. Men nu peger pilen igen opad, viser en opgørelse fra Ejendomstorvet.dk. Det skyldes imidlertid ikke så meget usikkerhed om privatforbruget

Markedet afventer udenlandske investorers reaktion på huslejebegrænsning

Regeringens plan om at sætte et loft over huslejestigningerne vil ikke nødvendigvis have nogen stor praktisk betydning på markedet. Men det vil skabe en usikkerhed hos de udenlandske investorer, der over de seneste år har været meget aktive i Danmark, og som ofte har købt ind til høje priser. Det kan,

Iværksættere indtager ejendomsbranchen 

Ejendomsbranchen er i vækst, og det giver plads til iværksætteri – både inden for ejendomsadministration og nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til en mere automatiseret hverdag i ejendomsvirksomhederne.  For enden af en villavej i Karlslunde driver Monika Øgaard-Nielsen sin administrationsvirksomhed Bricks and Blocks, mens virksomheden Proper lige er flyttet til

Alle vil gerne beholde deres lejere

Et lejeloft vil blandt andet påvirke udviklingen af både nye og eksisterende projekter, mener EjendomDanmark. Samtidig peges der på, at ejendomsbranchen i disse tider arbejder hårdt på at finde mindelige løsninger. Forslaget om et loft på fire procent for lejestigninger blev lanceret i sidste uge fra Regeringen. Forslaget, der stilles i

ATP Ejendomme deler erfaringer om genanvendelse af byggematerialer

Selskabet er ved at nedrive en gammel kontorejendom i Glostrup. Materialerne bliver enten solgt til andre bygherrer eller knust og anvendt i konstruktionen af de boliger, der skal opføres på grunden.  Genbrug af byggematerialer er en af de store dagsordner i byggeriet. Men det er ofte komplekst at gøre i praksis.

Det danske lejemarked er fortsat præget af boligmangel

Der er fortsat mangel på lejeboliger over hele landet, viser en analyse fra EjendomDanmark. Derfor er det vigtigt, at der fokuseres på at skabe bedre rammer for flere boliger fremfor at gøre det modsatte.   Mange danskere vælger fortsat at bo til leje, og andelen af ledige lejeboliger er det seneste

Ejendomsudvikleren: En ny bydel inspireret af den gamle landsby

Som bygherre og ejendomsudvikler gælder det om at være åben over for nye og spændende muligheder. Derfor ser vi i Ikano Bolig frem til for alvor at komme i gang med et meget spændende projekt, som vi har udviklet sammen med Høje Taastrup Kommune. Netop et tæt samarbejde med såvel

Ny vejledning kan spænde ben for ejendomsbyggeriet 

En ny vejledning fra Finanstilsynet om lån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter er på trapperne. I vejledningen fremsættes en lang række krav, som i sidste ende kan føre til mindre belåning og et fald i ejendomsbyggeriet. Det mener EjendomDanmark og Finans Danmark.  Under overskriften ”Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter”

Ejendomsadvokaten: Bæredygtige ejendomme – en fælleseuropæisk forståelse 

Med sit nye klassificeringsværktøj, den såkaldte taksonomi-forordning, tager EU et stort skridt imod en fælleseuropæisk definition af bæredygtighed. De nye regler henvender sig som udgangspunkt til den finansielle sektor, men den afledte effekt forventes at ramme alle aktører i ejendomsbranchen. Ejendomsbranchen har de seneste år oplevet et stadigt stigende fokus

3 Hurtige

Prisstigninger på byggematerialer fører til højere tomgang i butikslokaler Tomgangen i lokaler til butik og restauration har i en periode efter, at de værste corona-restriktioner blev ophævet, ligget meget lavt. Men nu peger pilen igen opad, viser en opgørelse fra Ejendomstorvet.dk. Det skyldes imidlertid ikke så meget usikkerhed om privatforbruget

Markedet afventer udenlandske investorers reaktion på huslejebegrænsning

Regeringens plan om at sætte et loft over huslejestigningerne vil ikke nødvendigvis have nogen stor praktisk betydning på markedet. Men det vil skabe en usikkerhed hos de udenlandske investorer, der over de seneste år har været meget aktive i Danmark, og som ofte har købt ind til høje priser. Det kan,

Iværksættere indtager ejendomsbranchen 

Ejendomsbranchen er i vækst, og det giver plads til iværksætteri – både inden for ejendomsadministration og nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til en mere automatiseret hverdag i ejendomsvirksomhederne.  For enden af en villavej i Karlslunde driver Monika Øgaard-Nielsen sin administrationsvirksomhed Bricks and Blocks, mens virksomheden Proper lige er flyttet til

Alle vil gerne beholde deres lejere

Et lejeloft vil blandt andet påvirke udviklingen af både nye og eksisterende projekter, mener EjendomDanmark. Samtidig peges der på, at ejendomsbranchen i disse tider arbejder hårdt på at finde mindelige løsninger. Forslaget om et loft på fire procent for lejestigninger blev lanceret i sidste uge fra Regeringen. Forslaget, der stilles i

ATP Ejendomme deler erfaringer om genanvendelse af byggematerialer

Selskabet er ved at nedrive en gammel kontorejendom i Glostrup. Materialerne bliver enten solgt til andre bygherrer eller knust og anvendt i konstruktionen af de boliger, der skal opføres på grunden.  Genbrug af byggematerialer er en af de store dagsordner i byggeriet. Men det er ofte komplekst at gøre i praksis.

Venstre-ledet regering vil skrotte lagerskatten på ejendomme

Mange ejendomsselskaber og deres rådgivere har for længst forberedt sig på, at den såkaldte lagerbeskatning bliver indført med virkning fra næste år. Men med de kraftige vælgervandringer hen over midten, som Inger Støjbergs partidannelse har udløst, er lovens vedtagelse pludselig ikke en given sag alligevel. Det er finanssektoren, der skal betale

PODCAST

MEST LÆSTE