NU STARTER ARBEJDET MED AT UNDERSØGE TILBUDSPLIGTEN

Af:

Social- og Boligministeriet har netop nedsat et udvalg, der skal undersøge, hvordan en mindre bureaukratisk og mere smidig tilbudspligt kan indrettes. Det er positivt nyt, mener EjendomDanmark.

Skrevet af: Cathrine Bøgh Sørensen og Mathias Green


Den 21. marts lyder startskuddet til et længe ventet analysearbejde af tilbudspligten. Konkret er der tale om en arbejdsgruppe, nedsat af Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som skal udføre en analyse af den nuværende ordning for tilbudspligten. Det sker med henblik på at afdække, hvordan ordningen kan gøres mindre bureaukratisk og mere smidig. EjendomDanmark deltager i udvalgsarbejdet som repræsentant for de danske udlejere, og ser frem til arbejdet med tilbudspligten.  

Af udvalgets kommissorium fremgår det blandt andet, at analysen skal indeholde et eller flere konkrete forslag til at forbedre den nuværende tilbudspligt med henblik på en mindre bureaukratisk, mindre omkostningstung og smidig løsning. Der er således tale om et kommissorium, der reelt lægger op til at tilbudspligten kan nytænkes, og at nogle af de udfordringer der i dag er med ordningen kan adresseres. 

Udløber af anden aftale  
Arbejdet med tilbudspligten er en udløber af den Bygge- og boligpolitiske aftale som blev indgået af SVM-regeringen med et bredt politisk flertal i maj 2023. Af aftaleteksten fra maj 2023 lyder det blandt andet, at: ”(…) I dag bruges der store ressourcer fra udlejers side på at gennemføre en tilbudspligt, som i den form, den ligger i dag, sjældent resulterer i nye andelsboligforeninger.”  

“At få analyseret tilbudspligten har været et centralt ønske fra EjendomDanmark i forhandlingerne om aftalen. Derfor er vi glade for at vores input nu bliver til virkelighed,” siger Lena Hartmann, der er juridisk direktør hos EjendomDanmark.  

Der er således lagt op til, at udvalgets arbejde skal give klarhed over, hvordan den store administrationsbyrde, som i dag følger med anvendelsen af tilbudspligten, kan nedbringes.  

Skal belyses grundigt 
For EjendomDanmark er det helt centralt, at anvendelsen af tilbudspligten belyses grundigt. På den måde dannes et reelt fundament, som anbefalinger kan afgives på baggrund af. Dertil er det vigtigt, at arbejdet også kortlægger, i hvilket omfang tilbudspligten reelt leder til et salg til nuværende lejere, og i særdeleshed hvilke administrative omkostninger, der er forbundet med den nuværende ordning.  

“Det afgørende for os er, at den byrdefulde del af tilbudspligten minimeres, så der ikke anvendes unødige administrative ressourcer på ordningen,” lyder det fra Lena Hartmann.

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 8336 web
Biotek-dna gør FUJIFILM i Hillerød til ombejlet CDMO

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
PR-foto: Nationalbanken Risikoråd: Solide ejendomskunder, trods afmatning i markedet Ejendomsbranchen har ofte en fremtrædende...
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGSLOVEN SENDT I HØRING - Billede Berlingske Ejendomme uge 13
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGS-LOVEN SENDT I HØRING
Skatteministeriet har sendt en ændring til ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven i høring. Ændringer er kærkomment nyt for...
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Det er en almindelig udbredt misforståelse, at tidsbegrænsede lejeaftaler højst kan indgås for en periode på 2 år. Denne misforståelse...