Den digitale vej har bump og potentiale

Vi er blevet gode til at bruge teknologien til vores fordel, når vi møder en uventet udfordring. Nu skal teknologien hjælpe os de afgørende skridt mod en mere bæredygtig verden. Teknologisk har danske virksomheder gode kort på hånden, men rammevilkårene kan blive meget bedre, og de handler ikke kun om politik og økonomi, men også om diversitet og tiltrækning af talent.  I julemørket er det de bløde værdier, der binder os sammen og giver os håb for hinanden. Men når julen er ovre, og hverdagen er vendt tilbage, står vi igen ansigt til ansigt med en række udfordringer, hvor digitalisering er det gennemgående greb

Læs mere »

Transformationen af vores hverdag og arbejdsliv er uundgåelig. Produktion samt måden vi omgås på, både socialt og professionelt, bliver i stigende grad datadreven, virtuel og online. Vores virkelighed opdateres konstant, som når hjemmekontoret i en corona-tid stiller krav til vores omstillingsparathed, når realiteterne banker på døren.

Videomøder er nu en fast bestanddel af mange hjems arbejdsliv, når hjemmearbejdet skal klares. Covid-19 er selvfølgelig ikke en enestående driver for udviklingen – effektiviseringer gennem teknologi og software er et gennemgående tema for det danske erhvervsliv.

Uagtet om målet er reducering af omkostninger i produktionen til gavn for bundlinjen, øget brugervenlighed til gavn for end-user eller integration og optimering af led i processer i organisationen, så er digitalisering i 2021 umulig at komme udenom. Smarte løsninger er værdiskabende for alle interessenter i processen, når design, brugerværdi, automatisering og den seneste robotteknologi rykker ind.

Data er fremtiden

Data er en fast bestandel af fremtiden, så hvordan vi får disse til at generere værdi gennem innovative teknologiske løsninger bliver vigtig for fremtidens virksomhed, offentlige sektor samt arbejdsmarked.

Hos BusinessReview forsøger vi at destillere de mange indtryk, så du som læser føler dig talt op til, når talen falder på de utallige nye buzzwords:

  • IoT (internet-of-things)
  • AI (artificial intelligence)
  • AR (augmented reality)
  • MR (mixed reality)
  • VR (virtual reality)
  • Machine learning

 

BusinessReview Digitalisering klæder dig på til Danmarks teknologiske fremtid

Vi opdaterer dig på effekterne af udbud og efterspørgsel, first-movers i branchen, fordele og ulemper ved Big Data, samt når kravet om onlinestrategier presser sig på. Vi agter at klæde dig på til fremtiden, for alle disse førnævnte teknologiske redskaber vil alt andet lige blive centrale omdrejningspunkter for vores hverdag i de kommende år. De vil stille nye krav til erhvervslivets forretningsmodeller, vores industrielle produktion, vores adfærd samt måden vi tænker strategi og innovationer på i fremtiden.

Derfor vil vi gerne byde dig, kære læser, velkommen ind i vores digitale univers, hvor de omkringliggende artikler er til for at du forstår udviklingen, lærer den næste store teknologi at kende og kan identificere hvordan du og din virksomhed kan drage nytte af dem. Vi dækker både de store spillere i markedet på lige fod med den talentfulde startup, som er klar til at tage et ryk mod toppen af branchen. Alle vækstlag er vigtige for dig at opdatere dig på, så du er ajour og klar på virkeligheden af i morgen, for den er i hastig forandring.

Vi ønsker rigtig god læselyst!

Det intelligente ERP-system hjælper offentlige virksomheder til bedre processer og service

Selv om offentlige virksomheder på nogle punkter adskiller sig markant fra private, har både de offentlige virksomheder, borgerne og politikerne stor gavn af nye intelligente ERP-systemer, forklarer SAP-huset 2BM. I disse år er offentlige virksomheder nøjagtigt som private virksomheder optaget af at optimere deres processer og udnytte de data, de genererer, til

Grøn trang eller tvang?

Vi står overfor en kæmpe individuel, samfunds- og erhvervsmæssig opgave, hvis vi skal nå klimamålene (og det skal vi) om at reducere CO2 udledningen med 70% inden 2030. Tiden løber hastigt fra os, og det kræver, at vi træffer nogle svære beslutninger. Skrevet af; Natasha Friis Saxbrg, adm. direktør i

Vigtigt første skridt mod fælles grønne it-kriterier

IT-Branchen arbejder lige nu på at udarbejde nogle fælles mål og indkøbskriterier for både erhvervslivet og det offentlige, så man kan købe mere grøn it i fremtiden. Skærpede grønne indkøbskriterier bliver virkelighed, hvis du da som it-leverandør ikke allerede er blevet mødt af stigende krav og ønsker omkring dette. Så skarp

Virksomheds-overtagelse har gjort Visma Acubiz klar til fremtiden

Med et mål om fortsat vækst og at digitalisere danske virksomheders HR- og lønadministration købte softwarevirksomheden Visma for et år siden den danske FinTech virksomhed Acubiz. Det har skabt grobund for yderligere vækst, også uden for landets grænser. Selv om man er en velkonsolideret it-virksomhed med 280.000 brugere i mere end

Binder kompleks finans og IT sammen

At de bedste løsninger skabes i fællesskab mellem kunde og leverandør har været Mancofis mantra siden etableringen for fem år siden. Virksomheden leverer konsulentydelser og softwareløsninger til pensions- og forsikringsbranchen. ”Vi er i gang med at skabe den finansielle infrastruktur mellem de forskellige aktører i pensionsbranchen. Eksempelvis arbejder pensionsselskaber tæt sammen

Selv store finansielle spillere kan få brug for en hjælpende hånd i konkurrencens navn

Den finansielle sektor bliver stadig mere digital. Men ofte har de traditionelle aktører brug for en hjælpende hånd til at bevare konkurrenceevnen. Det kan være svært at tiltrække de nødvendige kompetencer, at være opdateret og samtidig efterleve gældende lovgivning. Dertil kommer nødvendigheden af et innovativt mindset. Når det gælder udbuddet af nye

Fintech for alle!

Skrevet af; Thomas Krogh Jensen, Direktør i Copenhagen Fintech Jeg har i år 30-års jubilæum i den finansielle sektor. Én af de (få?) fordele ved dette er, at jeg efterhånden har oplevet en del økonomiske kriser – og overlevet. Dot-com boblen i starten af 00’erne og senere den finansielle krise

DoLand lancerer bæredygtig investeringsplatform til virksomheder

I to år har private haft glæde af DoLands innovative løsning, som tilbyder investeringsmuligheder til dem, der gerne vil bruge deres finansielle indflydelse til at forandre verden til det bedre. I denne uge blev platformen så udvidet med et tilsvarende tilbud til virksomheder. I denne uge gik investeringsplatformen DoLand Business

Grøn trang eller tvang?

Vi står overfor en kæmpe individuel, samfunds- og erhvervsmæssig opgave, hvis vi skal nå klimamålene (og det skal vi) om at reducere CO2 udledningen med 70% inden 2030. Tiden løber hastigt fra os, og det kræver, at vi træffer nogle svære beslutninger. Skrevet af; Natasha Friis Saxbrg, adm. direktør i

Vigtigt første skridt mod fælles grønne it-kriterier

IT-Branchen arbejder lige nu på at udarbejde nogle fælles mål og indkøbskriterier for både erhvervslivet og det offentlige, så man kan købe mere grøn it i fremtiden. Skærpede grønne indkøbskriterier bliver virkelighed, hvis du da som it-leverandør ikke allerede er blevet mødt af stigende krav og ønsker omkring dette. Så skarp

Virksomheds-overtagelse har gjort Visma Acubiz klar til fremtiden

Med et mål om fortsat vækst og at digitalisere danske virksomheders HR- og lønadministration købte softwarevirksomheden Visma for et år siden den danske FinTech virksomhed Acubiz. Det har skabt grobund for yderligere vækst, også uden for landets grænser. Selv om man er en velkonsolideret it-virksomhed med 280.000 brugere i mere end

Binder kompleks finans og IT sammen

At de bedste løsninger skabes i fællesskab mellem kunde og leverandør har været Mancofis mantra siden etableringen for fem år siden. Virksomheden leverer konsulentydelser og softwareløsninger til pensions- og forsikringsbranchen. ”Vi er i gang med at skabe den finansielle infrastruktur mellem de forskellige aktører i pensionsbranchen. Eksempelvis arbejder pensionsselskaber tæt sammen

Selv store finansielle spillere kan få brug for en hjælpende hånd i konkurrencens navn

Den finansielle sektor bliver stadig mere digital. Men ofte har de traditionelle aktører brug for en hjælpende hånd til at bevare konkurrenceevnen. Det kan være svært at tiltrække de nødvendige kompetencer, at være opdateret og samtidig efterleve gældende lovgivning. Dertil kommer nødvendigheden af et innovativt mindset. Når det gælder udbuddet af nye

Fintech for alle!

Skrevet af; Thomas Krogh Jensen, Direktør i Copenhagen Fintech Jeg har i år 30-års jubilæum i den finansielle sektor. Én af de (få?) fordele ved dette er, at jeg efterhånden har oplevet en del økonomiske kriser – og overlevet. Dot-com boblen i starten af 00’erne og senere den finansielle krise

DoLand lancerer bæredygtig investeringsplatform til virksomheder

I to år har private haft glæde af DoLands innovative løsning, som tilbyder investeringsmuligheder til dem, der gerne vil bruge deres finansielle indflydelse til at forandre verden til det bedre. I denne uge blev platformen så udvidet med et tilsvarende tilbud til virksomheder. I denne uge gik investeringsplatformen DoLand Business

MEST LÆSTE