Fremtidens arbejdsplads er hybrid – og det stiller nye krav til virksomhederne

Hybridarbejde skaber en række nye spændende muligheder, ikke mindst for medarbejderne, som får mere fleksibilitet og større frihed til selv at tilrettelægge arbejdet. Men den nye måde at arbejde på skaber også en række udfordringer. Mange organisationer får nemlig behov for at gentænke indretningen af virksomhedens fysiske kontorlandskaber og mødelokaler, fordi den nuværende indretning ikke understøtter behovene i den hybride virkelighed.  Forude venter også investeringer i nye digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger, som kan tale sammen på tværs af systemer, for de store gevinster ved hybridarbejdet kan først høstes, når medarbejderne kan samarbejde effektivt digitalt og tilgå alle møder online –

Læs mere »

Transformationen af vores hverdag og arbejdsliv er uundgåelig. Produktion samt måden vi omgås på, både socialt og professionelt, bliver i stigende grad datadreven, virtuel og online. Vores virkelighed opdateres konstant, som når hjemmekontoret i en corona-tid stiller krav til vores omstillingsparathed, når realiteterne banker på døren.

Videomøder er nu en fast bestanddel af mange hjems arbejdsliv, når hjemmearbejdet skal klares. Covid-19 er selvfølgelig ikke en enestående driver for udviklingen – effektiviseringer gennem teknologi og software er et gennemgående tema for det danske erhvervsliv.

Uagtet om målet er reducering af omkostninger i produktionen til gavn for bundlinjen, øget brugervenlighed til gavn for end-user eller integration og optimering af led i processer i organisationen, så er digitalisering i 2021 umulig at komme udenom. Smarte løsninger er værdiskabende for alle interessenter i processen, når design, brugerværdi, automatisering og den seneste robotteknologi rykker ind.

Data er fremtiden

Data er en fast bestandel af fremtiden, så hvordan vi får disse til at generere værdi gennem innovative teknologiske løsninger bliver vigtig for fremtidens virksomhed, offentlige sektor samt arbejdsmarked.

Hos BusinessReview forsøger vi at destillere de mange indtryk, så du som læser føler dig talt op til, når talen falder på de utallige nye buzzwords:

  • IoT (internet-of-things)
  • AI (artificial intelligence)
  • AR (augmented reality)
  • MR (mixed reality)
  • VR (virtual reality)
  • Machine learning

 

BusinessReview Digitalisering klæder dig på til Danmarks teknologiske fremtid

Vi opdaterer dig på effekterne af udbud og efterspørgsel, first-movers i branchen, fordele og ulemper ved Big Data, samt når kravet om onlinestrategier presser sig på. Vi agter at klæde dig på til fremtiden, for alle disse førnævnte teknologiske redskaber vil alt andet lige blive centrale omdrejningspunkter for vores hverdag i de kommende år. De vil stille nye krav til erhvervslivets forretningsmodeller, vores industrielle produktion, vores adfærd samt måden vi tænker strategi og innovationer på i fremtiden.

Derfor vil vi gerne byde dig, kære læser, velkommen ind i vores digitale univers, hvor de omkringliggende artikler er til for at du forstår udviklingen, lærer den næste store teknologi at kende og kan identificere hvordan du og din virksomhed kan drage nytte af dem. Vi dækker både de store spillere i markedet på lige fod med den talentfulde startup, som er klar til at tage et ryk mod toppen af branchen. Alle vækstlag er vigtige for dig at opdatere dig på, så du er ajour og klar på virkeligheden af i morgen, for den er i hastig forandring.

Vi ønsker rigtig god læselyst!

Fleksibelt arbejde er nu vigtigere end tallet på lønsedlen

Ifølge en ny undersøgelse fra den danske headset-producent Jabra vil 75 procent af vidensarbejderne i fremtiden foretrække at kunne arbejde hvor som helst fra, og de vil prioritere fleksibilitet over løn. Fleksibilitet i jobbet er efter corona blevet vigtigere end løn for vidensarbejdere, og den udvikling er et globalt fænomen. Det

Cybersikkerhed når kontoret er både ude og hjemme

Det er nu, vi skal ruste vores organisationer til en ny verden, hvor vi både arbejder hjemme og på kontoret. Skrevet af; Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed Vi står over for en ny hybrid virkelighed. Det lyder dramatisk, men det seneste halvandet år har demonstreret, at mange års

LogPoint vil sætte nye standarder for den hybride arbejdsplads

Det danske cybersikkerheds-firma LogPoint vælger at gøre op med traditionelle arbejdsbegreber i kølvandet på Covid-19. Fleksible vilkår, med respekt og ansvar for egne opgaver, er vejen frem i en ideel kombination med den hybride arbejdsplads, lyder det. Corona-pandemien har budt på store forandringer på mange planer. Men forstyrrelser og omlægning af

Canon: Fleksibiliteten og sikkerheden ligger i skyen

Den hybride arbejdsplads, hvor vi kan passe vores daglige job fra såvel kontoret som pendlertoget og sommerhuset, er mange steder blevet en realitet som følge af corona-pandemien. For mange af landets små- og mellemstore virksomheder betyder den gradvise omlægning til at være en hybrid arbejdsplads en omstrukturering, ikke bare af

Hybride cloud-datatjenester kan understøtte bæredygtighed

NetApp mener, at corona-pandemien kan vise sig at blive en katalysator for en positiv forandring. Både for den måde, vi arbejder og bor på, og for mere klimarigtig opbevaring af data. Corona-pandemien har givet os mulighed for eftertænksomhed, for at stoppe op og spørge os selv ”er det virkelig sådan, vi

Den hybride arbejdsmodel giver frihed og fleksibilitet

Corona har skubbet hårdt på en ny tendens med at arbejde hjemmefra. Tiden er løbet fra den traditionelle arbejdsmodel, hvor vi møder ind på kontoret i et fast tidsrum hver dag. I dag arbejder mange hybridt. Væn dig til det, for det er en tendens, der er kommet for at blive.

Fremtidens arbejdsplads er hybrid

2020 var et skelsættende år, der vendte op og ned på vores liv med nedlukninger, restriktioner, hjemmearbejde og en generel omstilling til en helt ny hverdag. Efter halvandet års forsøg på at indordne sig, er samfundet åbnet op igen, og vores privat- og arbejdsliv er atter ved at være normaliseret. Hvad er

Distanceledelse betyder større fokus på fællesskab

“Plejer” blev smidt på porten, da corona lukkede landet ned og som leder af et internationalt team stod EG’s HR-chef Tina Bodin pludselig overfor nogle nye udfordringer. Men den store omvæltning var samtidig også en mulighed for at styrke sammenholdet. Som HR-chef i EG er Tina Bodin til dagligt ansvarlig

Den positive coronaeffekt er lederens ansvar

Coronakrisens undtagelsestilstand er blevet hverdag, for vi kan ikke længere sætte vores lid til at pandemien stopper foreløbig. Derfor har lederne et ansvar for at skabe en ny ledelsespraksis på den hybride arbejdsplads. En eksplosion i antallet af smittede, lande i økonomisk recession og over 70.000 danske virksomheder, der har søgt

Hjem­me­ar­bej­dets udvikling over 25 år

I år fejrer Jobindex 25-års jubilæum, ligesom det er 25 år siden, Bjarne Rasmussen arbejdede hjemmefra for første gang. Men hvordan har hjemmearbejde forandret sig? Skrevet af; Malene Hjort Sørensen, tekstforfatter Jobindex Hjemmearbejde forekom også for 25 år siden, selvom det var langt mindre udbredt, end det er i dag. Men

Cybersikkerhed når kontoret er både ude og hjemme

Det er nu, vi skal ruste vores organisationer til en ny verden, hvor vi både arbejder hjemme og på kontoret. Skrevet af; Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed Vi står over for en ny hybrid virkelighed. Det lyder dramatisk, men det seneste halvandet år har demonstreret, at mange års

LogPoint vil sætte nye standarder for den hybride arbejdsplads

Det danske cybersikkerheds-firma LogPoint vælger at gøre op med traditionelle arbejdsbegreber i kølvandet på Covid-19. Fleksible vilkår, med respekt og ansvar for egne opgaver, er vejen frem i en ideel kombination med den hybride arbejdsplads, lyder det. Corona-pandemien har budt på store forandringer på mange planer. Men forstyrrelser og omlægning af

Canon: Fleksibiliteten og sikkerheden ligger i skyen

Den hybride arbejdsplads, hvor vi kan passe vores daglige job fra såvel kontoret som pendlertoget og sommerhuset, er mange steder blevet en realitet som følge af corona-pandemien. For mange af landets små- og mellemstore virksomheder betyder den gradvise omlægning til at være en hybrid arbejdsplads en omstrukturering, ikke bare af

Hybride cloud-datatjenester kan understøtte bæredygtighed

NetApp mener, at corona-pandemien kan vise sig at blive en katalysator for en positiv forandring. Både for den måde, vi arbejder og bor på, og for mere klimarigtig opbevaring af data. Corona-pandemien har givet os mulighed for eftertænksomhed, for at stoppe op og spørge os selv ”er det virkelig sådan, vi

Den hybride arbejdsmodel giver frihed og fleksibilitet

Corona har skubbet hårdt på en ny tendens med at arbejde hjemmefra. Tiden er løbet fra den traditionelle arbejdsmodel, hvor vi møder ind på kontoret i et fast tidsrum hver dag. I dag arbejder mange hybridt. Væn dig til det, for det er en tendens, der er kommet for at blive.

Fremtidens arbejdsplads er hybrid

2020 var et skelsættende år, der vendte op og ned på vores liv med nedlukninger, restriktioner, hjemmearbejde og en generel omstilling til en helt ny hverdag. Efter halvandet års forsøg på at indordne sig, er samfundet åbnet op igen, og vores privat- og arbejdsliv er atter ved at være normaliseret. Hvad er

Distanceledelse betyder større fokus på fællesskab

“Plejer” blev smidt på porten, da corona lukkede landet ned og som leder af et internationalt team stod EG’s HR-chef Tina Bodin pludselig overfor nogle nye udfordringer. Men den store omvæltning var samtidig også en mulighed for at styrke sammenholdet. Som HR-chef i EG er Tina Bodin til dagligt ansvarlig

Den positive coronaeffekt er lederens ansvar

Coronakrisens undtagelsestilstand er blevet hverdag, for vi kan ikke længere sætte vores lid til at pandemien stopper foreløbig. Derfor har lederne et ansvar for at skabe en ny ledelsespraksis på den hybride arbejdsplads. En eksplosion i antallet af smittede, lande i økonomisk recession og over 70.000 danske virksomheder, der har søgt

Hjem­me­ar­bej­dets udvikling over 25 år

I år fejrer Jobindex 25-års jubilæum, ligesom det er 25 år siden, Bjarne Rasmussen arbejdede hjemmefra for første gang. Men hvordan har hjemmearbejde forandret sig? Skrevet af; Malene Hjort Sørensen, tekstforfatter Jobindex Hjemmearbejde forekom også for 25 år siden, selvom det var langt mindre udbredt, end det er i dag. Men

Den hybride arbejdsplads stiller nye krav til lederne

Lederne skal indstille sig på nye udfordringer i forbindelse med ledelsen af den hybride arbejdsplads.  Den hybride arbejdsplads er en kompleks størrelse. Fleksibiliteten med arbejdstid og arbejdssted betyder, at det er forskelligt, hvem der er på arbejde hvor og hvornår.  ”Udsigten til mere distancearbejde og forskellig tilgængelighed til medarbejderne stiller

MEST LÆSTE