Data giver bedre beslutninger, bedre bygninger og bedre byer

Af:

Autodesk satser nu globalt på en ny platformsstrategi, der skal være med til at bakke op om udviklingen af Smart Cities for fremtidens databårne byplanlægning.

Tendensen i byggebranchen er tydelig. Der bliver stadig mere behov for datadrevne beslutninger. Ikke blot i forhold til konstruktion og opførelse, men også i forhold i drift og vedligehold. Seneste udvikling er, at de datadrevne beslutninger nu også rækker helt ud til byplanlæggerne, og dermed er hele byggeriets værdikæde kommet med. Det er vigtigt i bestræbelserne på at skabe fremtidens optimerede byrum ud fra såvel miljømæssig som økonomisk og social bæredygtighed.

Såkaldt Outcome-based Design er med til at understøtte denne udvikling. Det er en forholdsvis ny tilgang til måden, hvorpå bygninger og byrum designes. I stedet for en designproces, der typisk ændres måske ikke blot en enkelt gang, men flere gange undervejs, alt efter som uforudsete udfordringer opstår, gør det nødvendigt, kan man nu ved hjælp af data samt analyser screene og teste det ønskede slutresultat allerede inden, den egentlige proces sættes i gang.

Det store overblik i skyen
”Selv om ambitionerne for det ønskede slutresultat kan være nok så gennemtænkte og velovervejede, er det imidlertid ikke bare sådan lige at nå i mål. Det kræver i høj grad datadrevne beslutningsprocesser, hvis forventningerne skal opfyldes ned til mindste detalje”. Det siger Peter Villemoes, der er Customer Success Manager hos Autodesk, hvor man nu er klar med en platform, der netop understøtter denne proces.

Platformen hedder Autodesk Forma, der blandt andet er tilgængelig som en del af Autodesk AEC-Collection, og den giver mulighed for Outcome-based Design i by- og ejendomsudvikling. Det unikke ved platformen er, at den er cloudbaseret og dermed gør det muligt at lade data flyde frit mellem de mange proprietære datasiloer, der normalt er kendetegnet for byggebranchen.

Datadrevne analyseværktøjer
”Forma bygger blandt andet på erfaringerne fra Spacemaker, der har været en del af Autodesk siden 2020. I starten af maj blev platformen lanceret globalt, hvilket signalerer et seriøst og strategisk engagement på området. Den giver især arkitekter og byplanlæggere adgang til analyseværktøjer, de ikke har haft adgang til tidligere. Analyseværktøjer, der er datadrevne og helt essentielle for arbejdet med Smart Cities”, siger Peter Villemoes videre.

I hans optik  er det en naturlig forlængelse af produktsortimentet fra Autodesk at give mulighed for at træffe bedre og ikke mindst datadrevne beslutninger endnu tidligere i en byggeproces. Både fordi det giver bedre byggerier og bedre byrum, og fordi fremtidens Smart Cities skal skabes gennem data, der rækker helt ud til driftsfasen, hvor indsigt i såvel miljømæssig som social bæredygtighed er essentiel.

Bedre beslutninger tidligere
”Hos Autodesk går vi ind for, at hele processen fra idé til drift skal være datadrevet. Det handler om at kunne træffe bedre beslutninger på et bedre grundlag. 50 pct. af værdiskabelsen i et byggeprojekt sker nemlig i løbet af  koncept- og planlægningsfasen, og hvis ikke man har data at basere sine beslutninger på, er man i virkeligheden rigtig dårligt stillet”, uddyber Peter Villemoes.

Han forklarer videre, at det blandt andet skyldes mange ubekendte faktorer, hvorfor viden og indsigt kan hjælpe til bedre beslutninger, og det giver data mulighed for. Gennem anvendelsen af data samt ikke mindst simuleringer og analyser er det nemlig muligt at validere et bygningsdesign allerede inden første spadestik og dermed mindske risikoen for kostbare og tidskrævende ændringer senere i forløbet. 

Det datadrevne bymiljø
Peter Villemoes er selv uddannet arkitekt og har gennem en årrække arbejdet med planlægning. Han nikker genkendende til udviklingen i tiden, som blandt andet går i retning af Smart Cities, det datadrevne bymiljø, data og dermed også teknologi. Denne kombination spiller en essentiel rolle for såvel den grønne som den digitale omstilling, der tilsammen er så vigtig i bestræbelserne på at skabe både bedre boligmiljøer og bedre bymiljøer.

”Det er egentlig meget enkelt, for bedre input giver bedre output, og gennem anvendelsen af data, automatiseringer samt teknologier som Artificial Intelligence og Machine Learning kan vi nu kvalificere bygninger og byrum allerede i planlægningsfasen. Med lanceringen af Autodesk Forma er vi således spydspids for en massiv satsning på fremtiden for Architecture, Engineering & Construction i en proces, hvor det ligeledes bliver økonomisk rentabelt at satse på bæredygtighed”, slutter Peter Villemoes.

Data skaber bedre forretning og øget bæredygtighed

Autodesk Forma gør det lettere for planlægnings- og designteams at levere projekter digitalt. Gennem anvendelse af funktioner til konceptdesign, prædiktiv analyse og automatisering er det muligt at skabe et solidt grundlag for et projekt. Intuitiv projektopsætning, designautomatisering og fleksible tilslutningsmuligheder med Revit gør arbejdet både mere enkelt og hurtigere, lige som datastyret indsigt i realtid gør det muligt at træffe smarte designbeslutninger, der reducerer risici og forbedrer forretningsresultater samt bæredygtighed.

Se mere her: www.autodesk.dk

Forma bygger blandt andet på erfaringerne fra Spacemaker, der har været en del af Autodesk siden 2020. Platformen giver især arkitekter og byplanlæggere adgang til analyseværktøjer, de ikke har haft adgang til tidligere. Analyseværktøjer, der er datadrevne og helt essentielle for arbejdet med Smart Cities

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...