Det handler om at være relevant

Bygge- og anlægsbranchen skal levere svar på centrale samfundsdagsordener for at være relevant og dermed have et marked at levere til. Og hvad er det så for krav og forventninger, branchen skal levere på i de kommende år? For det første skal branchen levere på den bæredygtige dagsorden. For det andet på øget produktivitet og effektivitet, og for det tredje på nye forretningsmodeller og internationalisering. Klimamål som markedsdriverNår vi frem mod 2030 skal udfase 100.000 oliefyr og 400.000 naturgasfyr for at reducere Danmarks CO2-udledning, er det en oplagt mulighed at lade den fossile varmeforsyning overgå til vedvarende energi. Enten ved at

Læs mere »

Byggeriet skyder derudaf og branchens udvikling kræver sit helt eget univers, så vi kan udvide din horisont på området uden forstyrrelser. Der er rigeligt at tage fat på, for byggeri- og anlægsbranchens forpligtelser overfor en grønnere fremtiden fornægter sig heller ikke i denne industri. ”Building green” hvor det klimavenlige og bæredygtige byggeri, gennem eksempelvist energirenovering skal sikre branches fremtidige relevans i en ny virkelighed. Ligeledes funderes der over fremtidens ressourcer, når betonen skal støbes. Foruden de grønne krav til branchens fremtidsudsigter, så er der ligeledes andre områder hvor fornyelsen og de innovative idéer fremspringer.

En branche der konstant skal forny, effektivisere og forbedre sig

Det er netop dette som gør byggerisektoren så interessant. Fra det helt store makroperspektiv ved C02-regnskabet og helt ned til detaljerne i fremtidens arbejdstøj og -sko for lønmodtagerne vidner om hvor altomfattende branchens fokus nødvendigvis må være, for konstant at forny sig, effektivisere og forbedre sig.

Det digitale og det driftsvenlige byggeri

Et helt andet eksempel, som vi især også agter at stille skarpt på i vores univers, er den løbende digitalisering af erhvervet, hvor eksempelvis maskinstyringssoftware og teknologier som 3D print skal løfte konstruktion ud at et snart forældet ry af traditionel ”brick and mortar”-mentalitet. Her udgør de nyeste anlægs- og entreprenørmaskiner, samt gps-udstyr en væsentlig forskel for fremtidens møde mellem bygherre, byggerådgiver og arkitekt. Ligeledes tales der i branchen specifikt om det ”digitale byggeri”.

Herudover er der andre fokusområder, som eksempelvis det driftsvenlige byggeri, når byggeri skal tjene serviceerhverv, som facility management. Spændende bliver det generelt om branchen formår at få det samme ud af Industri 4.0, som mange andre, når machine learning, VDC (virtual design and construction) og VR/AR melder sin ankomst. Disse faktorer bliver afgørende for fremtiden, som de også er blevet det for mange andre dele af det danske erhvervsliv.

Morgendagens løsninger indenfor byggeri og anlæg

Det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi fortsat skal have en byggebranche i fremtiden – bygninger vil der alt andet lige altid være behov for. Men det operative bliver hvordan denne branche skal se ud. Det er ikke altid til at forudse, men følg vores univers for vi bestræber os på at give de bedste bud på morgendagens løsninger, de største aktørers næste træk samt de spirende potentialer som branchen vil præges af i fremtiden. Alt dette skulle du gerne kunne finde når du klikker dig rundt i Byggeri- & Anlægsunivers. Artiklerne sigter efter at præsentere de muligheder i industrien som skal forløse de stålsatte ambitioner om en branche i fortsat vækst – også i en grønnere kontekst.

Vi håber du finder inspiration og værdifuld viden – rigtig god læselyst!

Robotterne kommer til byggebranchen

De kommer ikke på to ben, men de kommer. Robotter er stærkt på vej til at blive en integreret del af byggeindustrien, påpeger Niels Wingesø Falk hos HD Lab, som mener, at Danmark her har chancen for at skabe et nyt eksporteventyr. Robotter og automatiseringsteknologi er brandvarme emner i mange brancher, og

Fremtidens bygninger er de passive klimakrigere

Energirenoveringer og effektiviseringer af nye og gamle bygninger skal udgøre næsten halvdelen af den samlede globale CO2-reduktion, hvis målene fra Paris-aftalen skal nås i 2040. Vi skal i gang med et nyt kapitel i opbygningen af rammerne omkring vores samfund, hvor elektrificering spiller en af nøglerollerne, så vi kan udfase de

Fremtidens byggeri

Når vi spørger vores medlemmer, er det tydeligt, at fremtidens byggeri bliver grønt og digitalt. Men det er også nødvendigt at have fokus på forretnings- og samarbejdsmodellerne. Det er emner, der allerede er vigtige, og som står centralt i strategiudviklingen hos mange virksomheder. Forventningen er, at disse emner går fra

Tidligt samarbejde giver mere vellykkede projekter

Rådgivningsvirksomheden Sweco spår udbudsformen tidlig inddragelse med effektivt, tidligt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør en stor fremtid i danske anlægsprojekter – ikke mindst i kommende baneprojekter. Togtransport står foran et gedigent comeback i den offentlige trafik mange steder, når Danmark og Europa i de kommende år skal opfylde sine

Digital udlejning gør byggepladsen grønnere

Landets største udlejningsvirksomhed, GSV, har digitaliseret udlejningen, så byggepladserne kan arbejde mere effektivt med så få lejedage som muligt, bestille det rigtige materiel til opgaven og gøre byggepladserne grønnere. De danske byggepladser kan udnytte materiellet mere optimalt; da for mange maskiner står stille, hvilket fordyrer processerne. GSV har digitaliseret udlejningsprocessen,

Store vinduer driller nybyggere – bæredygtigt fundament kan løse problemet

Når familien Danmark bygger hus, fører det tit til en hård kamp med bygningsreglementet. Store glaspartier er populære, men det kan være svært at få tegninger og energiberegninger til at gå op. Hos producenten af EPS fundamenterne Grøn Standard, har man imidlertid løsningen, der kan fjerne hovedpinen, så nybyggere kan

Fremtidens byggeri, er det vi har nu – men på en ny måde

”Byggeriet 2035 – en foresight-analyse” er titlen på en rapport, som i 2018 satte fokus på byggeriets vilkår og de usikkerheder, der kan præge fremtidens byggeri. En status på rapporten viser, at vi havde ret i mange forudsigelser. Selv om rapporten ikke direkte forudså ”covid-19”, er der måske alligevel hint

Bæredygtigheden bør ensrettes

Hos bygherrerådgiver Leif Hansen så de gerne en fælles europæisk standard for certificering af bæredygtighed i byggeriet. Samtidig efterlyses klarere retningslinjer for genbrugsmaterialer i byggeriet; for der må ikke blive mere fokus på at genbruge end at bygge rigtigt.  Bæredygtighed i byggeriet er gået fra at være en forsøgsordning til at blive

Nu er det blevet endnu lettere at lægge Klimagulv

Nye vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen fjerner støj og støv, når NOVOPAN Klimagulv af miljøvenlige spånplader skal monteres. Med en ny type vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen har den store producent af spånplader til byggeriet, Kronospan, videreudviklet sit NOVOPAN Klimagulv, så det er blevet endnu nemmere at montere.

Norlund savværk går en grønnere tid i møde

Savværket Norlund A/S har siden 2016 foretaget mange investeringer i mere miljøvenlig produktion. Og de grønne tiltag fortsætter. Norlund savværk ved Støvring har igennem flere år været FSC og PEFC certificeret som savværk og producerer i dag alene med miljørigtigt træ, der lever op til FSC’s Controlled Wood krav. Savværket

Fremtidens bygninger er de passive klimakrigere

Energirenoveringer og effektiviseringer af nye og gamle bygninger skal udgøre næsten halvdelen af den samlede globale CO2-reduktion, hvis målene fra Paris-aftalen skal nås i 2040. Vi skal i gang med et nyt kapitel i opbygningen af rammerne omkring vores samfund, hvor elektrificering spiller en af nøglerollerne, så vi kan udfase de

Fremtidens byggeri

Når vi spørger vores medlemmer, er det tydeligt, at fremtidens byggeri bliver grønt og digitalt. Men det er også nødvendigt at have fokus på forretnings- og samarbejdsmodellerne. Det er emner, der allerede er vigtige, og som står centralt i strategiudviklingen hos mange virksomheder. Forventningen er, at disse emner går fra

Tidligt samarbejde giver mere vellykkede projekter

Rådgivningsvirksomheden Sweco spår udbudsformen tidlig inddragelse med effektivt, tidligt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør en stor fremtid i danske anlægsprojekter – ikke mindst i kommende baneprojekter. Togtransport står foran et gedigent comeback i den offentlige trafik mange steder, når Danmark og Europa i de kommende år skal opfylde sine

Digital udlejning gør byggepladsen grønnere

Landets største udlejningsvirksomhed, GSV, har digitaliseret udlejningen, så byggepladserne kan arbejde mere effektivt med så få lejedage som muligt, bestille det rigtige materiel til opgaven og gøre byggepladserne grønnere. De danske byggepladser kan udnytte materiellet mere optimalt; da for mange maskiner står stille, hvilket fordyrer processerne. GSV har digitaliseret udlejningsprocessen,

Store vinduer driller nybyggere – bæredygtigt fundament kan løse problemet

Når familien Danmark bygger hus, fører det tit til en hård kamp med bygningsreglementet. Store glaspartier er populære, men det kan være svært at få tegninger og energiberegninger til at gå op. Hos producenten af EPS fundamenterne Grøn Standard, har man imidlertid løsningen, der kan fjerne hovedpinen, så nybyggere kan

Fremtidens byggeri, er det vi har nu – men på en ny måde

”Byggeriet 2035 – en foresight-analyse” er titlen på en rapport, som i 2018 satte fokus på byggeriets vilkår og de usikkerheder, der kan præge fremtidens byggeri. En status på rapporten viser, at vi havde ret i mange forudsigelser. Selv om rapporten ikke direkte forudså ”covid-19”, er der måske alligevel hint

Bæredygtigheden bør ensrettes

Hos bygherrerådgiver Leif Hansen så de gerne en fælles europæisk standard for certificering af bæredygtighed i byggeriet. Samtidig efterlyses klarere retningslinjer for genbrugsmaterialer i byggeriet; for der må ikke blive mere fokus på at genbruge end at bygge rigtigt.  Bæredygtighed i byggeriet er gået fra at være en forsøgsordning til at blive

Nu er det blevet endnu lettere at lægge Klimagulv

Nye vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen fjerner støj og støv, når NOVOPAN Klimagulv af miljøvenlige spånplader skal monteres. Med en ny type vendeplader med for-fræsede spor til varmeslangen har den store producent af spånplader til byggeriet, Kronospan, videreudviklet sit NOVOPAN Klimagulv, så det er blevet endnu nemmere at montere.

Norlund savværk går en grønnere tid i møde

Savværket Norlund A/S har siden 2016 foretaget mange investeringer i mere miljøvenlig produktion. Og de grønne tiltag fortsætter. Norlund savværk ved Støvring har igennem flere år været FSC og PEFC certificeret som savværk og producerer i dag alene med miljørigtigt træ, der lever op til FSC’s Controlled Wood krav. Savværket

Løftet til fremtidens anlæg og byggeri

Tunge løft og arbejdsstillinger, der slider på skuldre og ryg, er velkendte i bygge- og anlægsbranchen. Men ved at tænke intelligente løsninger og bruge vakuum løfteudstyr styrkes ergonomien, og arbejdskraften udnyttes bedre. Det er ikke blot en slidsom og monoton opgave for håndværkerne at håndtere de mange tunge elementer på

MEST LÆSTE