Sponseret indhold
Martin Kyed cheføkonom, Prognosecenteret

Efterspørgslen falder, boligpriser er dykket, byggeomkostninger er forsat høje, og det udfordrer i den grad byggeriet i 2024, viser den helt friske byggeprognose fra Prognosecenteret i Byggefakta. 

Byggeriet i Danmark ser ud til at stå over for udfordringer i de kommende år, efter otte års vedvarende vækst. I 2022 lå byggesektoren på samme niveau som 2021 i faste priser, men det var et resultat af mere aktivitet i erhvervsbyggeriet og mindre i boligbyggeriet. Det er vigtigt at bemærke, at 2022 dermed fastholdt et meget højt produktionsniveau. Nu peger flere faktorer i retning af nedgang i byggeaktiviteten i Danmark i de kommende år.

Svag økonomisk vækst skaber afmatning i byggeriet i 2024
Den danske økonomi står over for udsigter til svagere vækst i 2023, 2024 og 2025, selvom en hård landing undgås. Boligpriserne har oplevet et betydeligt fald, og høje byggeomkostninger har skabt hindringer for nybyggeri.

”Forventningen er, at efterspørgslen efter bygningsarbejder vil falde fra både private husstande, erhvervssektoren og den offentlige sektor. Det skal dog bemærkes, at dette fald kommer efter en periode med meget høj aktivitet”, fortæller Martin Kyed, Cheføkonom hos Prognosecenteret.

Den økonomiske afmatning forventes ikke at vare ved i lang tid, og der kan opstå et behov for flere boliger, især hvis flygtningene, der ankom fra Ukraine sidste år og i år, forbliver i Danmark i længere tid, eller hvis der ankommer flere flygtninge.

Markant nedgang i byggeaktiviteten i 2024 
I år forventes en nedgang på 13,3 procent i byggeaktiviteten målt i faste priser, efterfulgt af yderligere 8,4 procent fald næste år. Dog forventes der en stigning på 4,6 procent i den samlede byggeaktivitet i 2025.

Byggeriet har været præget af høj efterspørgsel i de seneste år, som i høj grad tilskrives ekspansiv penge- og finanspolitik under pandemien. Ekstraordinære tilskud og investorordninger blev implementeret, især med fokus på renoveringsprojekter. Pandemiens adfærdsændringer blandt forbrugerne har også ført til flere renoveringer og øget efterspørgsel efter boliger. Forventningen om en nedgang i de kommende år skyldes derfor en normalisering af efterspørgslen på renoverings- og ombygningsmarkedet samt færre nybyggerier.

Nybyggeriet er udfordret på alle fronter 
Boligbyggeriet har spillet en afgørende rolle i byggebranchens vækst, siden opsvinget tog fart i 2013. Efter en bemærkelsesværdig kraftig stigning i boligpriserne og en rekordhøj omsætningstakt under pandemien, er boligmarkedet imidlertid bremset op siden foråret 2022. Realkreditrenterne er steget betydeligt i denne periode, og det har ført til et fald i boligpriserne, mens antallet af handler er faldet til et niveau lavere end før pandemien. Dette har resulteret i mindre aktivitet inden for nybyggeri, som forventes at falde med hele 38 procent fra 2022 til 2024.

”Fra 2021 til 2022 faldt salget af typiske parcelhusgrunde på under 2000 m2 med omkring 60 procent. Det indikerer en vild opbremsning, som har sendt typehusfirmaerne i krise. 2023 og 2024 bliver ikke en dans på roser for dem”, fortæller Martin Kyed, Cheføkonom hos Prognosecenteret i Byggefakta. 

Lige så ringe er udsigterne for nyt erhvervsbyggeri, som står til at falde med 36 procent fra 2022 til 2024. Her vil de fulde effekter dog være lidt forsinkede, og vi forventer den største reduktion i aktiviteten i 2024.

Prognosecenteret er en uafhængig markedsanalysevirksomhed specialiseret i den nordiske bygge- og anlægssektor. Prognosecenteret er til stede i Norge, Sverige, Finland samt i Danmark, som en del af Byggefakta fra 2023 med Martin Kyed ved roret som Cheføkonom.

Byggeprognoserne offentliggøres om foråret og efteråret med en prognosehorisont på 2-3 år. Vurderingerne præsenteres i antal og værdi. Prognoserapporterne indeholder også en makrodel og forklaringer på de drivkræfter, der påvirker byggeaktiviteten. Rapporterne leveres med et solidt datagrundlag til egen bearbejdning og analyse.

Læs mere på Prognosecenteret.dk

Økonomien er midt i en nedkølingsfase, og byggeriet reagerer altid kraftigt på konjunkturændringer

MEST LÆSTE