Sponseret indhold

Bygge- og anlægssektoren står for mere end 30 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen får CO2-reduktion højt på agendaen. Hos GSV, Danmarks største materieludlejer, har vi i flere år arbejdet med at udvikle digitale værktøjer, som kan hjælpe vores kunder med at reducere og dokumentere deres klimaaftryk.

 CO2-dashboard giver overblik og optimering
GSV har udviklet et CO2-dash-board på “Mit GSV”, som giver entreprenørerne et løbende overblik over deres CO2-forbrug på det lejede materiel fra GSV. Dashboardet viser, hvor meget CO2 de forskellige maskiner udleder, og hvordan man kan optimere deres brug for at spare både penge, men også monitorere og nedbringe CO2-udledningen. 

“Vores kunder har efterspurgt muligheden for at se deres CO2-udslip på de lejede maskiner. Derfor har vi udviklet et CO2-dashboard, der giver dette overblik samt muligheden for at arbejde med at nedbringe CO2-aftrykket inklusiv tomgangstimer. Løsningen er udviklet sammen med flere af vores kunder, og vi glæder os alle til at se effekten,” siger Peter Fritzbøger.

Digitalisering styrker samarbejdet 
Vores digitale værktøjer er ikke kun til gavn for klimaet, men også for vores kunderelationer. Ved at håndtere rutineopgaverne digitalt bliver der mere tid til den gode samtale, der reelt giver mere værdi for kunderne. Det er tiden i den gode samtale, der styrker den gode kunderelation. Med en stærkere digital infrastruktur kommer vi tættere på kunden og kan koncentrere os om at være bedre rådgivere og udlej-ere, og hjælpe dem med at bruge det rigtige materiel på det rigtige tidspunkt. Vi skal sammen bekæmpe tomgang og ressourcespild og gøre byggepladserne digitale og transparente. 

Vi tror på, at den grønne omstilling kræver et tæt samarbejde mellem alle aktører i bygge- og anlægsbranchen. Derfor har vi i september 2023 afholdt konferencen Fremtidens Byggeri, hvor 600 gæs-ter fra industrien samledes og diskuterede, hvordan vi kan fremme digitaliseringen  og det fælles ansvar for en grøn omstilling. Vi har også indgået partnerskaber med andre virksomheder, som deler vores vision. For eksempel har vi sammen med NCC udviklet en mobil ladestander til byggepladser, så vi kan øge brugen af elbiler.

 Deleøkonomi sparer ressourcer
Hos GSV er vi stolte af aktivt at arbejde for at være en del af løsningen på klimaudfordringen. Vi vil fortsætte med at investere i digitale værktøjer, som kan gøre byggeriet mere bæredygtigt og effektivt. En anden måde, vi bidrager til den grønne omstilling på, er ved at fremme deleøkonomien i byggeriet. I Danmark ejer entreprenører primært selv deres materiel, hvor man i lande som Sverige og England primært lejer. Der er flere fordele ved at leje. Hvis flere deles om de samme maskiner, skal der færre maskiner til at udføre det samme arbejde. Derudover kan entreprenørerne vælge blandt flere typer materiel, så de bruger den rigtige maskine til den rigtige opgave. Og det sparer CO2, når den store maskine bliver i garagen, og den lille eldrevne kommer ud i stedet. 

Men økonomien er også et vigtigt parameter for vores kunder, og derfor skaber “Mit GSV” overblik over ubrugt materiel og gør det nemmere og hurtigere at til- og afmelde materiel. Det gør, at kunden har vores materiel og maskiner i kortere tid, og det sparer både tid, CO2, men også penge.

 Læs mere om vores digitale værktøjer på www. gsv.dk

Vores kunder har efterspurgt muligheden for at se deres CO2-udslip på de lejede maskiner. Derfor har vi udviklet et CO2-dashboard, der giver dette overblik samt muligheden for at arbejde med at nedbringe CO2-aftrykket inklusiv tomgangstimer.

MEST LÆSTE