Tillid er afgørende for virksomhedens vækst

Medarbejdernes tillid til hinanden og ledelsen er af afgørende betydning for en virksomheds vækst. Hvis tilliden er til stede, får man engagerede medarbejdere og en sund virksomhedskultur. Vi skal have tillid til hinanden. Vi skal kunne stole på hinanden. Vigtigheden heraf er i højeste grad blevet understreget af coronakrisen. Skal det lykkes at få pandemien under kontrol, så skal vi kunne regne med, at vi hver især gør vores bedste for at overholde restriktionerne og retningslinjerne. Det er også lykkedes et langt stykke henad vejen.  Vigtigheden af tillid er dokumenteret i utallige undersøgelser – også på landeplan. De nordiske lande er

Læs mere »

Som koncept er ledelse et allestedsnærværende fænomen. Om det er offentligt eller privat, værdibaseret eller situationsbestemt, så er ledelse nu engang bare noget som optager de fleste af os – uagtet om vi selv er chef eller ansat. I jagten på den perfekte formel og best-practise, har ledelse historisk taget mange former: fra Taylors Scientific Management, den weberske bureaukrat, hen over Mayos HR og HRM (Human Ressource Management), til den nuværende diskurs.

“Nyere ledelsesformer”

De nyere ledelsesformer diskuteres heftigt, når talen falder på New Public Management, flad struktur, vinderledelse samt den agile organisation, hvor lederen af i dag bør tage højde for alt fra graden af hierarki, medarbejderinddragelse og den overordnede ledelsesstil og strategi. Forskellen mellem teori og praksis kan på mange måder være udviskede – dog trækkes der mange tråde i inspirationerne til nutidens ledelsestendenser fra de klassiske og moderne ledelsesformer. Lederen forventes at have blik for økonomien og netværket med dets aktører, sideløbende med fokus på identitet, kommunikation og anerkendelse. Alt dette efterlader lederen med et ansvar og stiller krav til en velovervejet samt effektiv tilgang til en social virkelighed, som alt andet lige kan være utroligt kompleks. Lederuddannelserne springer frem utallige steder, som en naturlig senfølge af en funktion i organisationen som konstant er under forandring.

Lederens unikke position

Lederen står dog i en unik position – for hvem ellers i virksomhederne og de offentlige institutioner har så stærk en direkte indflydelse på den organisatoriske virkelighed? Det handler om at inspirere, få det bedste frem i hver enkelt bestanddel af organisationsdiagrammet. Vi håber på at vi kan gøre vores bidrag til netop dette.

Hos BusinessReview favner vi alle de forskelligheder som ligger i lederrollen i dag. Vi forsøger efter bedste evne at inspirere den karismatiske, såvel som den pragmatiske leder, chefen såvel som den administrerende direktør. For det handler om den kultur som lederen ønsker at forme, som så tydeligt har enorm påvirkning på både medarbejdertrivsel, såvel som virksomhedens bundlinje. Vi hylder first-movers, når de med nye tilgange til lederens mindset og innovative idéer disrupter og genskaber den ædle kunst at lede andre. Det handler ikke kun om magtfordeling, men i høj grad om relationer og samarbejde. Alt dette beskæftiger dette ledelsesunivers sig med – og du, kære læser, indbydes til at læse vores omkringliggende artikler her på siden i jagten på at komme den førnævte perfekte formel bare en smule nærmere. Endnu vigtigere, så inspireres du forhåbenligt til at gøre en forskel ude i den virkelige verden. For ledelse, det gør bare en forskel.

Rigtig god læselyst!

Coronaerfaringer skal hjælpe os i kommende kriser

Den offentlige sektor har stået over for helt nye udfordringer under coronakrisen. Efteruddannelsen Master of Public Governance på CBS indsamler derfor erfaringer fra ledere i sektoren. I en dagligdag fyldt med usikkerhed og radikalt forandrede organisationer og arbejdsbetingelser er den offentlige sektor fortsat med at levere velfærd, behandling, sikkerhed, uddannelse og

Ledelse mod magt misbrug og sexchikane

Se at få luftet ud. Brug det vindue, der nu er åbent, til at vise handlekraft – også selv om det vil koste ellers dygtige ledere jobbet. Sådan lyder en af fem anbefalinger fra CfLs direktør i kampen mod sexchikane. Det, der ubetinget har sat dagsordenen i 2020, er corona,

Lad ikke tankerne stjæle dit arbejdsliv

Det er ikke de negative eller stressende tanker i sig selv, som gør os stressede, angste eller deprimerede; det er omfanget af den opmærksomhed, vi giver dem. Hos MIND CPH tilbyder psykologerne metakognitiv terapi (MCT), der hjælper med at begrænse den tid og energi, du bruger i selskab med de uønskede tanker

Din strategi fejler, fordi du er irrationel

Du er ikke nær så rationel, som du tror – du tager 35.000 beslutninger om dagen. Men hvis du prøver at tælle dem, vil du nok kun huske en håndfuld – hvor forsvinder resten hen? Skønheden ved din hjerne er, at 95% af dine beslutninger tages øjeblikkeligt af dit system 1

Brug løn­sta­ti­stik­ker som redskab til at skabe overblik

At tildele løn er komplekst, men bruger du kompleksiteten som forhandlingsredskab, kan det sikre dig de rette medarbejdere, mener forhandlingsrådgiver Malene Rix. Malene Rix har i mere end 20 år arbejdet som forhandlingsrådgiver for både private og offentlige virksomheder. Derfor ved hun, at løn sjældent står alene som det eneste, der

Digitalisering og Workforce Collaboration er vejen frem

Flere virksomheder har fået øjnene op for, hvor stor betydning digitalisering af de administrative processer har for forretningens succes, mener CEO i Planday. Han vil gøre op med begrebet Workforce Management og introducere “Workforce Collaboration”. Vi lever i en global og omskiftelig verden, hvor konstant teknologisk udvikling er med til at

Alt for få danske kvinder starter virksomheder

Få procent af den samlede venturekapital går til kvindelige iværksættere, og de danske kvinders iværksætteraktivitet er blandt de laveste i OECD-landene. Iværksætter og investor Mia Wagner, der blandt andet er kendt fra DR1 programmet Løvens Hule, rækker med en ny iværksætteri- og investeringsplatform ud efter kvinderne og gør op med et økosystem

Strategier bliver ofte ikke til virkelighed

Velovervejede, visionære strategier i mange virksomheder bliver ofte ikke fulgt op med den samme fokus på eksekvering. Det er erfaringen i konsulentvirksomheden Factor3, der anbefaler, at virksomheder sætter flere ressourcer af til at føre strategier ud i livet.  Vi oplever, at mange virksomheder ikke når deres finansielle målsætninger, de realiseres ikke

Den positive corona-effekt er lederens ansvar

Coronakrisens undtagelsestilstand er blevet hverdag, for vi kan ikke længere sætte vores lid til at pandemien stopper foreløbig. Derfor har lederne et ansvar for at skabe en ny ledelsespraksis på den hybride arbejdsplads. En eksplosion i antallet af smittede, lande i økonomisk recession og over 70.000 danske virksomheder, der har søgt

Ledelse mod magt misbrug og sexchikane

Se at få luftet ud. Brug det vindue, der nu er åbent, til at vise handlekraft – også selv om det vil koste ellers dygtige ledere jobbet. Sådan lyder en af fem anbefalinger fra CfLs direktør i kampen mod sexchikane. Det, der ubetinget har sat dagsordenen i 2020, er corona,

Lad ikke tankerne stjæle dit arbejdsliv

Det er ikke de negative eller stressende tanker i sig selv, som gør os stressede, angste eller deprimerede; det er omfanget af den opmærksomhed, vi giver dem. Hos MIND CPH tilbyder psykologerne metakognitiv terapi (MCT), der hjælper med at begrænse den tid og energi, du bruger i selskab med de uønskede tanker

Din strategi fejler, fordi du er irrationel

Du er ikke nær så rationel, som du tror – du tager 35.000 beslutninger om dagen. Men hvis du prøver at tælle dem, vil du nok kun huske en håndfuld – hvor forsvinder resten hen? Skønheden ved din hjerne er, at 95% af dine beslutninger tages øjeblikkeligt af dit system 1

Brug løn­sta­ti­stik­ker som redskab til at skabe overblik

At tildele løn er komplekst, men bruger du kompleksiteten som forhandlingsredskab, kan det sikre dig de rette medarbejdere, mener forhandlingsrådgiver Malene Rix. Malene Rix har i mere end 20 år arbejdet som forhandlingsrådgiver for både private og offentlige virksomheder. Derfor ved hun, at løn sjældent står alene som det eneste, der

Digitalisering og Workforce Collaboration er vejen frem

Flere virksomheder har fået øjnene op for, hvor stor betydning digitalisering af de administrative processer har for forretningens succes, mener CEO i Planday. Han vil gøre op med begrebet Workforce Management og introducere “Workforce Collaboration”. Vi lever i en global og omskiftelig verden, hvor konstant teknologisk udvikling er med til at

Alt for få danske kvinder starter virksomheder

Få procent af den samlede venturekapital går til kvindelige iværksættere, og de danske kvinders iværksætteraktivitet er blandt de laveste i OECD-landene. Iværksætter og investor Mia Wagner, der blandt andet er kendt fra DR1 programmet Løvens Hule, rækker med en ny iværksætteri- og investeringsplatform ud efter kvinderne og gør op med et økosystem

Strategier bliver ofte ikke til virkelighed

Velovervejede, visionære strategier i mange virksomheder bliver ofte ikke fulgt op med den samme fokus på eksekvering. Det er erfaringen i konsulentvirksomheden Factor3, der anbefaler, at virksomheder sætter flere ressourcer af til at føre strategier ud i livet.  Vi oplever, at mange virksomheder ikke når deres finansielle målsætninger, de realiseres ikke

Den positive corona-effekt er lederens ansvar

Coronakrisens undtagelsestilstand er blevet hverdag, for vi kan ikke længere sætte vores lid til at pandemien stopper foreløbig. Derfor har lederne et ansvar for at skabe en ny ledelsespraksis på den hybride arbejdsplads. En eksplosion i antallet af smittede, lande i økonomisk recession og over 70.000 danske virksomheder, der har søgt

Den moderne leder formår at spille medarbejderne gode

Der er ikke kun én opskrift på god ledelse. Opskriften kan bestå af forskellige ingredienser. Men nogle ingredienser er afgørende for både at kunne skabe trivsel og de ønskede resultater i virksomheden. En væsentlig ingrediens i ledelsesarbejdet er forudsætningen om, at det er medarbejderne og medarbejdernes performance og adfærd, der

MEST LÆSTE