Vi mødes i Odense! 

Med en unik placering og en række attraktive faciliteter kan Odense Congress Center skabe de bedste rammer for ethvert arrangement. Her er alt under ét tag, og tilpas

Læs mere »

Til trods for historisk krise: Gæsterne står med flere muligheder i dag

Hotelmarkedet har været i krise under hele pandemien, men alligevel står det samlede marked i dag med et bredere udbud til gæsterne end tidligere. HORESTA ser et opsparet behov hos danskerne for oplevelser og for at mødes. Mange danskere har undervejs i krisen frygtet, at yndlingshotellet ville blive offer for pandemiens forfærdelige konsekvenser, og selvom nogle desværre fik ret i de bange anelser, så står erhvervet endnu. Og faktisk er hotelbranchen vokset betragteligt under krisen. Alene det københavnske hotelerhverv er 5.000 værelser rigere, sammenlignet med inden krisen tog fat, og flere værelser er i pipelinen.For gæster betyder det flere muligheder, når

Læs mere »

Som koncept er ledelse et allestedsnærværende fænomen. Om det er offentligt eller privat, værdibaseret eller situationsbestemt, så er ledelse nu engang bare noget som optager de fleste af os – uagtet om vi selv er chef eller ansat. I jagten på den perfekte formel og best-practise, har ledelse historisk taget mange former: fra Taylors Scientific Management, den weberske bureaukrat, hen over Mayos HR og HRM (Human Ressource Management), til den nuværende diskurs.

“Nyere ledelsesformer”

De nyere ledelsesformer diskuteres heftigt, når talen falder på New Public Management, flad struktur, vinderledelse samt den agile organisation, hvor lederen af i dag bør tage højde for alt fra graden af hierarki, medarbejderinddragelse og den overordnede ledelsesstil og strategi. Forskellen mellem teori og praksis kan på mange måder være udviskede – dog trækkes der mange tråde i inspirationerne til nutidens ledelsestendenser fra de klassiske og moderne ledelsesformer. Lederen forventes at have blik for økonomien og netværket med dets aktører, sideløbende med fokus på identitet, kommunikation og anerkendelse. Alt dette efterlader lederen med et ansvar og stiller krav til en velovervejet samt effektiv tilgang til en social virkelighed, som alt andet lige kan være utroligt kompleks. Lederuddannelserne springer frem utallige steder, som en naturlig senfølge af en funktion i organisationen som konstant er under forandring.

Lederens unikke position

Lederen står dog i en unik position – for hvem ellers i virksomhederne og de offentlige institutioner har så stærk en direkte indflydelse på den organisatoriske virkelighed? Det handler om at inspirere, få det bedste frem i hver enkelt bestanddel af organisationsdiagrammet. Vi håber på at vi kan gøre vores bidrag til netop dette.

Hos BusinessReview favner vi alle de forskelligheder som ligger i lederrollen i dag. Vi forsøger efter bedste evne at inspirere den karismatiske, såvel som den pragmatiske leder, chefen såvel som den administrerende direktør. For det handler om den kultur som lederen ønsker at forme, som så tydeligt har enorm påvirkning på både medarbejdertrivsel, såvel som virksomhedens bundlinje. Vi hylder first-movers, når de med nye tilgange til lederens mindset og innovative idéer disrupter og genskaber den ædle kunst at lede andre. Det handler ikke kun om magtfordeling, men i høj grad om relationer og samarbejde. Alt dette beskæftiger dette ledelsesunivers sig med – og du, kære læser, indbydes til at læse vores omkringliggende artikler her på siden i jagten på at komme den førnævte perfekte formel bare en smule nærmere. Endnu vigtigere, så inspireres du forhåbenligt til at gøre en forskel ude i den virkelige verden. For ledelse, det gør bare en forskel.

Rigtig god læselyst!

Tag forretningsmæssigt ansvar for verdensmålene

Gør verdensmålene til en del af din forretningsstrategi, udnyt dine data og etablér relevante partnerskaber. Sådan lyder rådene fra Carve Consulting til virksomheder, der vil styrke deres brug af FN’s Verdensmål. Og redskaberne er lige ved hånden. Hvis vi skal nå de bæredygtighedsmål, der er opstillet i Danmark, i EU og

2022 er et lakmus-år for bæredygtige virksomheder

2022 tegner til at blive året, hvor virksomheders CSR-rapportering bliver forretningskritisk Skrevet af; Malene Thiele, CSR-chef Dansk Erhverv Har man haft naturfag, så kender man lakmus-prøven: En simpel måde at bestemme om en opløsning er sur eller basisk. På samme måde kommer danske virksomheder i 2022 til at skulle lakmusteste

Stadig flere SMV’er vil være bedre for verden

Også SMV’erne skal kunne levere et relevant svar på verdens udfordringer. Ellers mister de deres plads i markedet. Den erkendelse spreder sig til alle brancher og ned gennem alle værdikæder. Og den skaber også travlhed i Erhvervshus Hovedstaden, der oplever stigende efterspørgsel på tilskud og sparring fra virksomheder, der ønsker at sætte

Krav til rapportering om bæredygtighed accelererer

Virksomheder i EU bliver inden længe mødt med krav om at kunne dokumentere deres bæredygtighed. Kravene vil også sprede sig til mindre virksomheder, der fungerer som leverandører til de store. Danske virksomheder skal derfor holde sig klar til at kunne levere de ønskede oplysninger, hvis de vil være relevante, vurderer ekspert,

CSR er en forretningsdisciplin

CSR er ikke længere et nice-to-have i hjørnet af forretningen. Det er en disciplin, der skal indarbejdes i hjertet af både forretning og organisation. Det er ved at blive en integreret del af det at drive en virksomhed og et vigtigt forretningsparameter. ”Der er en omstilling i gang. Samfundsansvar og bæredygtighed

CSR – det vi talte om, og nu: Det vi gør 

Med 25 år som professionel rådgiver om CSR, kan jeg særligt dele en glæde ved mit erhverv: Den enorme udvikling og professionalisering, der er sket inden for CSR, siden jeg startede. Helt specielle har de senere år været, efter at finanskrisen og COVID-19 pandemien har sat en stor streg under

Fremtidens klimaengle skal hjælpes på vej

Vi ved det alle sammen. Klimaet er vores tids største udfordring. Aldrig har vi set temperaturen og vandmasserne stige hurtigere, end vi ser i dag. Det er skræmmende, og det kalder på handling. Heldigvis findes løsningerne allerede derude. Alle har et ansvar for at forbedre vores klima. Som privatpersoner kan vi

Fra afskrevet til værdsat

I alt for mange virksomheder og organisationer ender bedaget IT-udstyr nederst i kælderen. Men hvorfor ikke sælge det videre til genbrug, få betaling for det og en langt bedre samvittighed og IT-sikkerhed? Også på CSR/ESG-bundlinjen. ”For år tilbage blev vi betragtet som en genbrugsbutik, men i dag er vi en integreret

PANELDEBAT: Klima og miljøpåvirkninger skal fremgå af regnskaberne

EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. april 2021 et udkast til omfattende ændringer af kravene til den ikke-finansielle rapportering, som vil påvirke de virksomheder, der i dag er omfattet af pligten til at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. EU-Kommissionen har en ambition om, at virksomheder skal rapportere om deres miljø-,

EU barsler med grønne krav til ejendomme

Alle bygninger skal være grønnere og bruge langt mindre energi i fremtiden. Det er visionen for et kommende EU-direktiv, og det mål vil kræve investeringer – også i Danmark. Et kommende direktiv fra EU kan snart påvirke den danske ejendomsbranche. For selvom de færreste nok tænker over det i hverdagen, er

2022 er et lakmus-år for bæredygtige virksomheder

2022 tegner til at blive året, hvor virksomheders CSR-rapportering bliver forretningskritisk Skrevet af; Malene Thiele, CSR-chef Dansk Erhverv Har man haft naturfag, så kender man lakmus-prøven: En simpel måde at bestemme om en opløsning er sur eller basisk. På samme måde kommer danske virksomheder i 2022 til at skulle lakmusteste

Stadig flere SMV’er vil være bedre for verden

Også SMV’erne skal kunne levere et relevant svar på verdens udfordringer. Ellers mister de deres plads i markedet. Den erkendelse spreder sig til alle brancher og ned gennem alle værdikæder. Og den skaber også travlhed i Erhvervshus Hovedstaden, der oplever stigende efterspørgsel på tilskud og sparring fra virksomheder, der ønsker at sætte

Krav til rapportering om bæredygtighed accelererer

Virksomheder i EU bliver inden længe mødt med krav om at kunne dokumentere deres bæredygtighed. Kravene vil også sprede sig til mindre virksomheder, der fungerer som leverandører til de store. Danske virksomheder skal derfor holde sig klar til at kunne levere de ønskede oplysninger, hvis de vil være relevante, vurderer ekspert,

CSR er en forretningsdisciplin

CSR er ikke længere et nice-to-have i hjørnet af forretningen. Det er en disciplin, der skal indarbejdes i hjertet af både forretning og organisation. Det er ved at blive en integreret del af det at drive en virksomhed og et vigtigt forretningsparameter. ”Der er en omstilling i gang. Samfundsansvar og bæredygtighed

CSR – det vi talte om, og nu: Det vi gør 

Med 25 år som professionel rådgiver om CSR, kan jeg særligt dele en glæde ved mit erhverv: Den enorme udvikling og professionalisering, der er sket inden for CSR, siden jeg startede. Helt specielle har de senere år været, efter at finanskrisen og COVID-19 pandemien har sat en stor streg under

Fremtidens klimaengle skal hjælpes på vej

Vi ved det alle sammen. Klimaet er vores tids største udfordring. Aldrig har vi set temperaturen og vandmasserne stige hurtigere, end vi ser i dag. Det er skræmmende, og det kalder på handling. Heldigvis findes løsningerne allerede derude. Alle har et ansvar for at forbedre vores klima. Som privatpersoner kan vi

Fra afskrevet til værdsat

I alt for mange virksomheder og organisationer ender bedaget IT-udstyr nederst i kælderen. Men hvorfor ikke sælge det videre til genbrug, få betaling for det og en langt bedre samvittighed og IT-sikkerhed? Også på CSR/ESG-bundlinjen. ”For år tilbage blev vi betragtet som en genbrugsbutik, men i dag er vi en integreret

PANELDEBAT: Klima og miljøpåvirkninger skal fremgå af regnskaberne

EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. april 2021 et udkast til omfattende ændringer af kravene til den ikke-finansielle rapportering, som vil påvirke de virksomheder, der i dag er omfattet af pligten til at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. EU-Kommissionen har en ambition om, at virksomheder skal rapportere om deres miljø-,

EU barsler med grønne krav til ejendomme

Alle bygninger skal være grønnere og bruge langt mindre energi i fremtiden. Det er visionen for et kommende EU-direktiv, og det mål vil kræve investeringer – også i Danmark. Et kommende direktiv fra EU kan snart påvirke den danske ejendomsbranche. For selvom de færreste nok tænker over det i hverdagen, er

Regeringen bør genoverveje skatten på generationsskifte

Familieejede virksomheder udgør rygraden i erhvervslivet uden for storbyerne, og Dansk Industris topchef, Lars Sandahl Sørensen, peger på, at familievirksomhederne bliver ramt af urimelig usikkerhed, når virksomhederne skal overdrages til næste generation. Selv med en revisor til hjælp kan danske familieejede virksomheder ikke selv beregne en rimelig sikker arveafgift, når virksomheden

MEST LÆSTE