Ledelse er et fag

Ledelse er ved at blive anerkendt som et fag, fremfor bare et personligt talent, man måske kan have eller ej. Udviklingen af ledelsesfærdigheder bliver ikke længere overladt til

Læs mere »

Som koncept er ledelse et allestedsnærværende fænomen. Om det er offentligt eller privat, værdibaseret eller situationsbestemt, så er ledelse nu engang bare noget som optager de fleste af os – uagtet om vi selv er chef eller ansat. I jagten på den perfekte formel og best-practise, har ledelse historisk taget mange former: fra Taylors Scientific Management, den weberske bureaukrat, hen over Mayos HR og HRM (Human Ressource Management), til den nuværende diskurs.

“Nyere ledelsesformer”

De nyere ledelsesformer diskuteres heftigt, når talen falder på New Public Management, flad struktur, vinderledelse samt den agile organisation, hvor lederen af i dag bør tage højde for alt fra graden af hierarki, medarbejderinddragelse og den overordnede ledelsesstil og strategi. Forskellen mellem teori og praksis kan på mange måder være udviskede – dog trækkes der mange tråde i inspirationerne til nutidens ledelsestendenser fra de klassiske og moderne ledelsesformer. Lederen forventes at have blik for økonomien og netværket med dets aktører, sideløbende med fokus på identitet, kommunikation og anerkendelse. Alt dette efterlader lederen med et ansvar og stiller krav til en velovervejet samt effektiv tilgang til en social virkelighed, som alt andet lige kan være utroligt kompleks. Lederuddannelserne springer frem utallige steder, som en naturlig senfølge af en funktion i organisationen som konstant er under forandring.

Lederens unikke position

Lederen står dog i en unik position – for hvem ellers i virksomhederne og de offentlige institutioner har så stærk en direkte indflydelse på den organisatoriske virkelighed? Det handler om at inspirere, få det bedste frem i hver enkelt bestanddel af organisationsdiagrammet. Vi håber på at vi kan gøre vores bidrag til netop dette.

Hos BusinessReview favner vi alle de forskelligheder som ligger i lederrollen i dag. Vi forsøger efter bedste evne at inspirere den karismatiske, såvel som den pragmatiske leder, chefen såvel som den administrerende direktør. For det handler om den kultur som lederen ønsker at forme, som så tydeligt har enorm påvirkning på både medarbejdertrivsel, såvel som virksomhedens bundlinje. Vi hylder first-movers, når de med nye tilgange til lederens mindset og innovative idéer disrupter og genskaber den ædle kunst at lede andre. Det handler ikke kun om magtfordeling, men i høj grad om relationer og samarbejde. Alt dette beskæftiger dette ledelsesunivers sig med – og du, kære læser, indbydes til at læse vores omkringliggende artikler her på siden i jagten på at komme den førnævte perfekte formel bare en smule nærmere. Endnu vigtigere, så inspireres du forhåbenligt til at gøre en forskel ude i den virkelige verden. For ledelse, det gør bare en forskel.

Rigtig god læselyst!

Niels Brock styrker læring, trivsel og dannelse gennem mobilfri undervisning

Den 1. august 2023 indførte Niels Brocks 5 gymnasier et ambitiøst projekt med det formål at fremme læring, trivsel og dannelse blandt eleverne. Unges trivsel opleves i dag som udfordret, da mange føler sig ensomme, angste eller mistrives af forskellige årsager. Niels Brock har påtaget sig ansvaret for at skabe

Her løfter man ambitionen om uddannelse i fælles flok på tværs af hele kommunen

I Lyngby-Taarbæk Kommune finder man store og videnstunge virksomheder, hvor der udvikles spændende viden og knowhow. Den verden vil man gerne dele ud af, og det sker i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne i bestræbelserne på at gøre de unge interesseret i naturvidenskab. Blandt andet gennem netværket Science City Lyngby, hvor man

Krav om data på S’et i ESG får stor betydning for virksomheders konkurrenceevne

Virksomheder landet over benytter mulighed for gratis faglig sparring om, hvordan de styrker S’et i deres ESG-rapportering. Sparringen ruster SMV’er til at levere på sociale KPI’er, som de største virksomheder i stigende grad efterspørger. Når telefonen ringer i videnshuset Cabi, er opkaldet ofte fra en leder, der søger gode råd om,

Ny ESG-rapportering – fra belastning til konkurrencefordel

Som surfer ved man, hvor vigtigt det er at placere sig rigtigt i forhold til bølgen, hvis man vil have fordel af dens fremdrift, fremfor at blive kørt rundt inde i dens midte. Lige nu bliver danske virksomheder ramt af en enorm bølge af EU-lovkrav på bæredygtighedsområdet, men hvis virksomhederne

Start på dit ESG-arbejde – Hellere i dag end i morgen

I 2024 møder de danske virksomheder en ny virkelighed, når de lovpligtige ESG-krav træder i kraft. Erhvervslivet står derfor over for opgaven med at forstå og inkorporere ESG for at have relevans og tiltrække medarbejdere, kunder og investorer. Fra konsulenthuset Basico er budskabet klart: Det er helt centralt, at virksomhederne lægger

Her løfter man ambitionen om uddannelse i fælles flok på tværs af hele kommunen

I Lyngby-Taarbæk Kommune finder man store og videnstunge virksomheder, hvor der udvikles spændende viden og knowhow. Den verden vil man gerne dele ud af, og det sker i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne i bestræbelserne på at gøre de unge interesseret i naturvidenskab. Blandt andet gennem netværket Science City Lyngby, hvor man

Krav om data på S’et i ESG får stor betydning for virksomheders konkurrenceevne

Virksomheder landet over benytter mulighed for gratis faglig sparring om, hvordan de styrker S’et i deres ESG-rapportering. Sparringen ruster SMV’er til at levere på sociale KPI’er, som de største virksomheder i stigende grad efterspørger. Når telefonen ringer i videnshuset Cabi, er opkaldet ofte fra en leder, der søger gode råd om,

Ny ESG-rapportering – fra belastning til konkurrencefordel

Som surfer ved man, hvor vigtigt det er at placere sig rigtigt i forhold til bølgen, hvis man vil have fordel af dens fremdrift, fremfor at blive kørt rundt inde i dens midte. Lige nu bliver danske virksomheder ramt af en enorm bølge af EU-lovkrav på bæredygtighedsområdet, men hvis virksomhederne

Start på dit ESG-arbejde – Hellere i dag end i morgen

I 2024 møder de danske virksomheder en ny virkelighed, når de lovpligtige ESG-krav træder i kraft. Erhvervslivet står derfor over for opgaven med at forstå og inkorporere ESG for at have relevans og tiltrække medarbejdere, kunder og investorer. Fra konsulenthuset Basico er budskabet klart: Det er helt centralt, at virksomhederne lægger

Ambitiøs strategi skal følges op med konkrete tiltag

Klima og miljø har aldrig været højere på agendaen end i dag. Som markedsleder ser Elgiganten det som en del af ansvaret at gå forrest, når det kommer til at finde måder at reducere, genbruge, genanvende og reparere – til gavn for pengepung og planet. Derfor har Elgiganten arbejdet med

MEST LÆSTE