CSRD – oftest stillede spørgsmål

Af:

Hvilke virksomheder er omfattet af de nye regler om rapportering om bæredygtighed (CSRD – Corporate Reporting Sustainability Directive), og hvornår skal man begynde at afrapportere? Hvad skal man rapportere om, og skal man bruge en revisor?  
Alt det og meget mere kan du få svar i denne FAQ, hvor vi stiller skarpt på CSRD, og ikke mindst på, hvad det betyder for dig og din virksomhed. Har du spørgsmål, så læs med her. 

1. Hvilke virksomheder er omfattet af de nye regler og hvornår træder de i kraft? 
De nye CSRD-krav er gældende for regnskabsår, som begynder: 

 • 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder
  (regnskabsklasse D) med +500 ansatte. 
 • 1. januar 2025 for børsnoterede (regnskabsklasse D) og
  ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C) med +250 ansatte. 
 • 1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder med
  mindre end 250 ansatte. 

Virksomheder skal præsentere bæredygtighedsoplysningerne i den årsrapport, som udkommer året efter ikrafttrædelsesåret. Dvs. de nye krav træder i kraft for børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte 1. januar 2024, og virksomhederne skal rapportere om de nye oplysninger i årsrapporten i 2025. 

2. Hvilke regler gælder for dattervirksomheder eller store grupper? 
Dattervirksomheder er undtaget de nye CSRD-krav, hvis modervirksomheden udarbejder en samlet bæredygtighedsrapport, som stemmer overens med CSRD-kravene. Der er også en række andre undtagelser fx for en række af PIE-virksomheder (virksomheder af interesse for offentligheden).      

Dattervirksomheder, som er undtaget fra CSRD, skal dog inkludere følgende i ledelsesberetningen: 

 • Henvise til modervirksomhedens bæredygtighedsrapport 
 • Linke til modervirksomhedens samlede ledelsesberetning 

Fremgå at dattervirksomheden er undtaget CSRD 

3. Hvad er omfanget af rapporteringskravene? 
CSRD erstatter direktivet om ikke-finansiel rapportering (Non-Financial Reporting Directive – NFRD) fra 2014. NFRD er i Danmark implementeret i årsregnskabslovens 99 a og 107 d. CSRD lægger sig op ad de tre dimensioner i ESG, nemlig miljø/klima, sociale forhold (fx menneskerettigheder) og governance. Virksomheder, som er omfattet af de nye rapporteringskrav, skal fremlægge bæredygtighedsoplysninger, så de, der læser regnskabet, kan danne sig en forståelse af og få overblik over virksomhedens påvirkning af klima, miljø, menneskerettigheder mm., og hvordan de påvirker virksomhedens arbejde. 

Den fremlagte oplysninger skal bl.a. indeholde: 

 • Virksomhedens mål samt stadie i processen 
 • En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og -strategi herunder:
  Modstandsdygtighed mod risici i relation til bæredygtighedsspørgsmål
  Planer for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader i overensstemmelse med Paris-aftalen. 
 • Bæredygtighedspolitikker 
 • En beskrivelse af administrations-, ledelses- og tilsynsorganernes rolle med hensyn til bæredygtighedsspørgsmål 
 • Information om forretningsdrift og værdikæde 
 • Virksomhedens negative bæredygtighedspåvirkning
  Herunder hvordan der arbejdes på at forebygge, afbøde og afhjælpe denne. 
 • Due diligence-processer 
 • Væsentligste risici for virksomheden i forbindelse med bæredygtighedsspørgsmål herunder:
  Virksomhedens væsentligste afhængighed af sådanne forhold, samt hvordan der arbejdes med disse risici 

Der bliver udviklet særskilte standarder for børsnoterede SMV’er. De er endnu ikke offentliggjort. 

4. Hvor skal virksomheder afrapportere? 
Bæredygtighedsrapporteringen skal være inkluderet i virksomhedens ledelsesberetning. Der skal være overensstemmelse mellem det finansielle regnskabsår og regnskabsåret for bæredygtighed. 

5. Hvilke rapporteringsstandarder forventes det, at virksomheder bruger? 
Virksomheder skal rapportere i overensstemmelse med de nye bæredygtighedsrapporterings-standarder (ESRS), som EU-kommissionens har vedtaget. Den engelske udgave blev vedtaget den 31. juli 2023, og det er forventningen, at den danske udgave bliver offentliggjort i løbet af efteråret 2023. 

6. Hvornår forventes rapporteringstandarderne at blive vedtaget? 
Bæredygtighedsstandarderne (ESRS) fremgår af forordninger, der bliver vedtaget af EU-kommissionen. 

Tidsplanen er følgende: 

 • Efterår 2023
  Den danske udgave af de tværgående og generelle bæredygtighedsstandarder.
 • I løbet af 2024
  Sektorspecifikke bæredygtighedsstandarder
  Standarder for SMV’er 

Det er planen, at EU-kommissionen fremover revurderer bæredygtighedsstandarderne hvert tredje år mhp. at tage seneste udvikling på bæredygtighedsområdet i betragtning, samt udvikling inden for internationale bæredygtighedsstandarder. 

7. Er det obligatorisk at bruge en revisor? 
Det gælder for virksomheder, der er omfattet af CSRD, at der bliver krav om uafhængig tredjepartskontrol dvs. at en statsautoriseret revisor skal kontrollere og revidere virksomhedens bæredygtighedsregnskab.  

8. Hvilke krav gælder for revisionspåtegningen? 
Revisionspåtegningen af bæredygtighedsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med kravene til revisionsstandarder og revision af bæredygtighedsrapportering. Der er forventningen, at revisor skal afgive erklæring med begrænset sikkerhed. De endelige krav bliver først fastsat i forbindelse med implementeringen af CSRD i dansk lovgivning. Det sker i forslag til ændring af årsregnskabsloven, som ifølge regeringens lovprogram bliver fremsat i Folketinget til februar 2024. 

Mest læste på BusinessReview.dk

Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...