Sundhedssektoren og medicinalindustrien er efterhånden nogle størrelser, som kan være svært håndgribelige – netop derfor sætter vi fokus på og stiller skarpt på de områder af brancherne, som du bør opdatere dig på.

Research og forskning stiller krav til data

Research og forskning i sundhed, lægemidler og sygdomme stiller skarpe krav til data, udstyr og forsøg. Således udvides markedet. Omvendt, så afføder det også et behov for tiltag, når patientsikkerhed og patientrettigheder skal sikres, så sundhedssystemet virker og er effektivt, men fortsat har patienten i fokus. Dette er en debat som også tages op i vores engagement med branchen og sektoren. Trods ophedede diskussioner om alt fra sundhedsreformer, MDR / IVDR og myndigheders påbud, så fastholder vi i dette imponerende univers af videnskab og dets løsninger for både den lokale og globale folkesundhed, at disse brancher er succeshistorier. Kort sagt, så er det en bemærkelsesværdig proces, når bundlinje og de samlede samfundsgoder går op i en højere enhed. 

Medical Health har affødt succes i nye brancher

For branchen begrænser sig ikke kun til hospitaler og operationer, men har aftvunget yderligere brancheinddelinger, der mildest talt har haft stor succes – også i Danmark. Eksempelvis ønsker vi at fremhæve både Life science-industrien og Medico-branchens indtog på de lyserøde sider og direkte ind i det danske erhvervslivs bevidsthed. Potentialet har været og er tårnhøjt og forløses eksemplarisk. Ikke bare har det været en gevinst for den enkelte patient – det har også været en gedigen kommerciel solstrålehistorie med begge industrier i kraftig vækst. Disse beviser at vi faktisk kan noget i Danmark, som ikke nødvendigvis bare kan kopieres andre steder i verden. Det giver en fordel for vores erhvervsliv og disse brancher er især eksempler på dette.

Medical Health og Human Capital

Det kan være svært at få fingeren placeret direkte på succesfaktoren, men mange taler om den unikke kombination af human kapital og de vilkår som stilles til rådighed for disse industrier, som værende udslagsgivende for en solid grobund til disse vækstindustrier. Dette bliver nødvendigt, især når nutidens udfordringer og diskurs om corona, covid-19 og vacciner skal adresseres, når vores omverden engang skal genåbnes og hverdagen skal tilbage til normalen. Der får vi brug for netop denne fantastiske branches evne til at levere de fornødenheder, som skal til for at verden får sin vante gang igen. Ligeledes er fremtidens kamp med livsstilssygdomme, herunder sukkersyge (diabetes), samt den fortsatte kamp mod kræft store emner i dette univers, når innovationer af eksempelvis insulin og kemo skal forbedre folkesundheden.

Solid ekspertise, værdifuld viden og de nyeste teknologiske fremskridt håber vi at du vil finde her i universet – det er i hvert fald hensigten. Vi klæder dig på i disse branchers medrivende transformation fra små leverandørbrancher til big business i det globale medicin- og videnskabskapløb. Indsigter i branchen finder du i de omkringliggende artikler, som gerne skulle give dig indblik og værdifuld viden i alle dele af den efterhånden uoverskuelige medicinalindustri – den gør vi overskuelig for dig.

Husk de kommercielt uinteressante patienter

Vi kan som læger ikke acceptere, at store patientgrupper overses på det groveste, fordi hverken industri eller samfund vil investere i forskning på deres sygdomsområder. Skrevet af: Susanne Axelsen Husk lige patienterne. Alle patienterne. Også de mange, som er kommercielt uinteressante. Det har været Lægevidenskabelige Selskabers budskab hele vejen gennem arbejdet

Stærkere rammevilkår er en forudsætning for, at medicobranchen kan drive innovationen i fremtidens sundhedsvæsen

Mulighederne for et mere robust og fremtidssikret sundhedsvæsen er mange, når det kommer til sundhedsteknologi og andet innovativt medicinsk udstyr. Derfor skal kommende Strategi for life science sikre bedre synergieffekter mellem medicoindustrien og sundhedsvæsenets drift samt stærkere erhvervspolitiske rammevilkår for branchen.  Skrevet af: Peter Huntley, direktør Medicoindustrien   Life Science

TID TIL HANDLING!

Danmark lever af eksport. Knap 70 pct. af vores BNP stammer fra eksport af varer og tjenester. Mere end 900.000 danskeres job afhænger af udlandets efterspørgsel efter danske produkter og tjenester.   Skrevet af: Peder Søgaard-Pedersen, chef DI Life Science En af de største vækstdrivere indenfor dansk eksport, er life science

Forskning står bag succesfuld dansk life science

Dansk sundheds- og life science-forskning er i verdensklasse. Vi har stærke forskningsmiljøer og globalt konkurrencedygtige virksomheder indenfor life science. Men vi kan blive endnu bedre til at tiltrække flere forsknings- og udviklingsaktiviteter til Danmark. Skrevet af: uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund Forskning er grundlaget for et fremtidssikret sundhedsvæsen, men forskningen er

En ny, ambitiøs life sciencestrategi kan være nøglen til et sammenhængende sundhedsvæsen

Blækket på papiret er knap tørt. I sidste uge mødtes Life Science Rådet nemlig for første gang under den nye reformregering for at drøfte en ny, ambitiøs life science-strategi med en række relevante ministre, herunder indenrigs- og sundhedsministeren, erhvervsministeren, udenrigsministeren og uddannelses- og forskningsministeren.  Skrevet af Katrina Feilberg, markedschef for sundhed og life

Husk det innovative udstyr, når strukturen for fremtidens nære sundhedsvæsen skal formes

Uden øgede investeringer i moderne sundhedsløsninger og innovativt medicinsk udstyr kommer man ingen vegne med ambitionerne om et fremtidssikret sundhedsvæsen. Et særskilt politisk fokus på at implementere de løsninger, der virker, bør derfor være afgørende for Strukturkommissionens arbejde. Skrevet af: Stellan Nørreskov Wulff,  Chef for Politik og Kommunikation, Medicoindustrien Det

Flytning til nyt domicil understøtter pharmatransporterne

En flytning af BHS Logistics’ vigtige afdeling fra Hvidovre til et nyt domicil i Køge har samlet alle sjællandske aktiviteter under ét tag og givet et attraktivt udgangspunkt for logistik- og transportvirksomhedens udenlandske transporter og den stigende andel af pharmatransporter. Flytningen fra Hvidovre til et nyt domicil i Køge var

I fremtiden bliver data vigtigere for folkesundheden end medicin

Sundhedsdata rummer nøglen til at udvikle, effektivisere og styrke sundhedsvæsenet, da data kan bruges til at opspore og forebygge sygdomme og lidelser og sikre bedre behandlinger. Københavns Universitet udbyder en helt ny masteruddannelse i personlig medicin,fordi data er nøglen til fremtidens folkesundhed. Tal fra Danske Regioners undersøgelse ”Borgerskabte data i sundhedsvæsenet,”

TILTRÆKKER DU DE RIGTIGE TALENTER? 

I dag handler det ikke kun om, at kommende ledere og den enkelte medarbejder skal have de rette kompetencer til et job. Tiderne er skiftet og talentudvikling er blevet et fælles ansvar, hvor talent skabes gennem et sammenspil mellem virksomhedens strategiske behov og den enkelte medarbejders potentiale og drive.  Derudover bliver den

Den næste lægemiddelrevolution kan være på vej

Eksperter spår, at vi de næste år kan komme til at se en bølge af nye behandlinger inden for det felt, der kaldes genterapi. Behandlingerne har potentiale til at kurere en række alvorlige sygdomme, og Danmark kan ifølge landedirektør i Pfizer, Lars Møller, blive spydspids i udviklingen og udrulningen af

Stærkere rammevilkår er en forudsætning for, at medicobranchen kan drive innovationen i fremtidens sundhedsvæsen

Mulighederne for et mere robust og fremtidssikret sundhedsvæsen er mange, når det kommer til sundhedsteknologi og andet innovativt medicinsk udstyr. Derfor skal kommende Strategi for life science sikre bedre synergieffekter mellem medicoindustrien og sundhedsvæsenets drift samt stærkere erhvervspolitiske rammevilkår for branchen.  Skrevet af: Peter Huntley, direktør Medicoindustrien   Life Science

TID TIL HANDLING!

Danmark lever af eksport. Knap 70 pct. af vores BNP stammer fra eksport af varer og tjenester. Mere end 900.000 danskeres job afhænger af udlandets efterspørgsel efter danske produkter og tjenester.   Skrevet af: Peder Søgaard-Pedersen, chef DI Life Science En af de største vækstdrivere indenfor dansk eksport, er life science

Forskning står bag succesfuld dansk life science

Dansk sundheds- og life science-forskning er i verdensklasse. Vi har stærke forskningsmiljøer og globalt konkurrencedygtige virksomheder indenfor life science. Men vi kan blive endnu bedre til at tiltrække flere forsknings- og udviklingsaktiviteter til Danmark. Skrevet af: uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund Forskning er grundlaget for et fremtidssikret sundhedsvæsen, men forskningen er

En ny, ambitiøs life sciencestrategi kan være nøglen til et sammenhængende sundhedsvæsen

Blækket på papiret er knap tørt. I sidste uge mødtes Life Science Rådet nemlig for første gang under den nye reformregering for at drøfte en ny, ambitiøs life science-strategi med en række relevante ministre, herunder indenrigs- og sundhedsministeren, erhvervsministeren, udenrigsministeren og uddannelses- og forskningsministeren.  Skrevet af Katrina Feilberg, markedschef for sundhed og life

Husk det innovative udstyr, når strukturen for fremtidens nære sundhedsvæsen skal formes

Uden øgede investeringer i moderne sundhedsløsninger og innovativt medicinsk udstyr kommer man ingen vegne med ambitionerne om et fremtidssikret sundhedsvæsen. Et særskilt politisk fokus på at implementere de løsninger, der virker, bør derfor være afgørende for Strukturkommissionens arbejde. Skrevet af: Stellan Nørreskov Wulff,  Chef for Politik og Kommunikation, Medicoindustrien Det

Flytning til nyt domicil understøtter pharmatransporterne

En flytning af BHS Logistics’ vigtige afdeling fra Hvidovre til et nyt domicil i Køge har samlet alle sjællandske aktiviteter under ét tag og givet et attraktivt udgangspunkt for logistik- og transportvirksomhedens udenlandske transporter og den stigende andel af pharmatransporter. Flytningen fra Hvidovre til et nyt domicil i Køge var

I fremtiden bliver data vigtigere for folkesundheden end medicin

Sundhedsdata rummer nøglen til at udvikle, effektivisere og styrke sundhedsvæsenet, da data kan bruges til at opspore og forebygge sygdomme og lidelser og sikre bedre behandlinger. Københavns Universitet udbyder en helt ny masteruddannelse i personlig medicin,fordi data er nøglen til fremtidens folkesundhed. Tal fra Danske Regioners undersøgelse ”Borgerskabte data i sundhedsvæsenet,”

TILTRÆKKER DU DE RIGTIGE TALENTER? 

I dag handler det ikke kun om, at kommende ledere og den enkelte medarbejder skal have de rette kompetencer til et job. Tiderne er skiftet og talentudvikling er blevet et fælles ansvar, hvor talent skabes gennem et sammenspil mellem virksomhedens strategiske behov og den enkelte medarbejders potentiale og drive.  Derudover bliver den

Den næste lægemiddelrevolution kan være på vej

Eksperter spår, at vi de næste år kan komme til at se en bølge af nye behandlinger inden for det felt, der kaldes genterapi. Behandlingerne har potentiale til at kurere en række alvorlige sygdomme, og Danmark kan ifølge landedirektør i Pfizer, Lars Møller, blive spydspids i udviklingen og udrulningen af

Danmark skal prioritere sundhed og life science uanset farve på regering

Heldigvis ligger sundhedsvæsenets udfordringer højt på agendaen i den igangværende valgkamp. For der er behov for at opprioritere sundhedsområdet i kølvandet på COVID-19. Skrevet af; Ida Sofie Jensen, Direktør i LIF Danskerne fortjener et effektivt, velfungerende og robust sundhedsvæsen, der er klar til fremtiden, uanset farven på en kommende regering. Det

MEST LÆSTE