Et sundere Danmark

Vi er nødt til at gentænke sundhed i Danmark.  Skrevet af; Peder Søgaard-Pedersen, chef for DI Life Science Vores sundhedsvæsen er ikke indrettet til det stigende antal ældre

Læs mere »

På Skovhus står behandling af misbrug ikke alene

På landets største private psykiatriske hospital, Skovhus Privathospital, hører behandling af misbrug naturligt hjemme i psykiatrien, for misbrug er ofte et symptom på en underliggende psykisk lidelse. Måske derfor tiltrækker Skovhus flere og flere borgere, der har forsøgt tilbuddene i det offentlige, hvor ansvaret for psykiatri og misbrugsbehandling er fordelt på regioner og kommuner. Misbrug finder ikke sted for sin egen skyld, men er som oftest symptom på et psykisk problem, der så mestres ved hjælp af et uhensigtsmæssigt forbrug af stoffer, alkohol eller lægeordineret medicin. Sådan lyder det grundlæggende syn på behandling af misbrug på landets største private psykiatriske hospital,

Læs mere »

Sundhedssektoren og medicinalindustrien er efterhånden nogle størrelser, som kan være svært håndgribelige – netop derfor sætter vi fokus på og stiller skarpt på de områder af brancherne, som du bør opdatere dig på.

Research og forskning stiller krav til data

Research og forskning i sundhed, lægemidler og sygdomme stiller skarpe krav til data, udstyr og forsøg. Således udvides markedet. Omvendt, så afføder det også et behov for tiltag, når patientsikkerhed og patientrettigheder skal sikres, så sundhedssystemet virker og er effektivt, men fortsat har patienten i fokus. Dette er en debat som også tages op i vores engagement med branchen og sektoren. Trods ophedede diskussioner om alt fra sundhedsreformer, MDR / IVDR og myndigheders påbud, så fastholder vi i dette imponerende univers af videnskab og dets løsninger for både den lokale og globale folkesundhed, at disse brancher er succeshistorier. Kort sagt, så er det en bemærkelsesværdig proces, når bundlinje og de samlede samfundsgoder går op i en højere enhed. 

Medical Health har affødt succes i nye brancher

For branchen begrænser sig ikke kun til hospitaler og operationer, men har aftvunget yderligere brancheinddelinger, der mildest talt har haft stor succes – også i Danmark. Eksempelvis ønsker vi at fremhæve både Life science-industrien og Medico-branchens indtog på de lyserøde sider og direkte ind i det danske erhvervslivs bevidsthed. Potentialet har været og er tårnhøjt og forløses eksemplarisk. Ikke bare har det været en gevinst for den enkelte patient – det har også været en gedigen kommerciel solstrålehistorie med begge industrier i kraftig vækst. Disse beviser at vi faktisk kan noget i Danmark, som ikke nødvendigvis bare kan kopieres andre steder i verden. Det giver en fordel for vores erhvervsliv og disse brancher er især eksempler på dette.

Medical Health og Human Capital

Det kan være svært at få fingeren placeret direkte på succesfaktoren, men mange taler om den unikke kombination af human kapital og de vilkår som stilles til rådighed for disse industrier, som værende udslagsgivende for en solid grobund til disse vækstindustrier. Dette bliver nødvendigt, især når nutidens udfordringer og diskurs om corona, covid-19 og vacciner skal adresseres, når vores omverden engang skal genåbnes og hverdagen skal tilbage til normalen. Der får vi brug for netop denne fantastiske branches evne til at levere de fornødenheder, som skal til for at verden får sin vante gang igen. Ligeledes er fremtidens kamp med livsstilssygdomme, herunder sukkersyge (diabetes), samt den fortsatte kamp mod kræft store emner i dette univers, når innovationer af eksempelvis insulin og kemo skal forbedre folkesundheden.

Solid ekspertise, værdifuld viden og de nyeste teknologiske fremskridt håber vi at du vil finde her i universet – det er i hvert fald hensigten. Vi klæder dig på i disse branchers medrivende transformation fra små leverandørbrancher til big business i det globale medicin- og videnskabskapløb. Indsigter i branchen finder du i de omkringliggende artikler, som gerne skulle give dig indblik og værdifuld viden i alle dele af den efterhånden uoverskuelige medicinalindustri – den gør vi overskuelig for dig.

En stærk privat aktør tager ansvar for fremtidens sundhedssektor

Danmarks hurtigst voksende healthcare-virksomhed, Carelink-gruppen, stræber med ny strategi efter at blive den uomgængelige samarbejdspartner for et offentligt system, der ikke kan løfte fremtidens store plejebyrde alene. Uden et gennemgribende samarbejde med stærke private aktører kan den danske social- og sundhedssektor ikke løse fremtidens store udfordringer og fortsat levere service på

Hvilken forskel gør sundhedsplejen hos jer?

Behovet for data er større end nogensinde. Bevillinger afhænger af dokumentation, og indsatser på sundhedsområdet blandt børn og unge er betinget af input fra både frontlinjepersonale og ledende sundhedsplejersker. Den nødvendige data til dokumentation i sundhedsplejen er blevet indsamlet i NOVAX’ journalsystem i over 15 år, og med deres nuværende

Naturens lyd i hverdagen

Hospitaler er bygninger, hvor lofter, vægge og gulve ofte har hårde og reflekterende overflader. Når det drejer sig om lyd, betyder det, at der ikke er noget til at absorbere den. Lyden kastes rundt og spredes overalt, og det øger støjniveauet og gør det vanskeligt at slappe af og føre

Apotekerne er en vigtig brik i fremtidens sundhedsvæsen

Ny teknologi, lokal forankring og medarbejdere med viden om medicin og sundhed er et godt udgangspunkt for, at apotekerne kan være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.  Skrevet af; Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det gælder ikke mindst den

Uligheden indenfor sundhed stiger

Svage grupper i befolkningen er mere syge, mærker større konsekvenser af sygdom og dør tidligere  – og problemet er voksende. Men det kan løses, hvis vi bliver bedre til at bringe sundhedsdata i spil. At sociale vilkår har betydning for menneskers sygdom, levetid og livskvalitet, er måske ikke en nyhed

Danske Sygeplejersker: Sundhedssystemet er ved at kollapse – manglen på personale er massiv

Sundhedsvæsenet kan ikke hænge sammen uden personale. Realiteten er barsk, for lige nu kan hver anden opslået sygeplejerskestilling ikke besættes, og et væsentligt løft af grundlønnen er nødvendigt for at kunne fastholde og rekruttere personale, lyder det fra interesseforeningen Danske Sygeplejersker. ”Manglen på sygeplejersker er blevet påtalt gennem flere år.

Life science er en sund forretning for os alle

Skrevet af; Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv Et bredt flertal af Folketingets partier blev i foråret enige om en ny life science-strategi, som skal fremme dansk life science som styrkeposition i Danmark og i resten af verden. Life science-branchen er i dag en regulær vækstmotor for dansk økonomi, og

Sådan booster Danmark sig selv globalt som Life Science-udstillings-vindue

Danmark er et af verdens førende lande inden for Life Science, men hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige, er der behov for, at vi gør os endnu mere globalt attraktive. Danmark skal være et udstillingsvindue, så vi kan tiltrække investeringer og arbejdskraft fra hele verden. I 2020 var den danske vareeksport inden

Bristol Myers Squibb: Husk vækstlaget i dansk life science

Life science-industrien udråbes bredt til at være den væsentligste vækstkatalysator i efterdønningerne fra coronakrisen. Men aktører efterlyser mere fokus på vækstlaget. Den danske nationalarena Parken var i sommer en nærmest symbolsk ramme for genåbningen af det danske samfund og en tilbagevenden til det normale. Sommeren over har vi fulgt det danske

Hvilken forskel gør sundhedsplejen hos jer?

Behovet for data er større end nogensinde. Bevillinger afhænger af dokumentation, og indsatser på sundhedsområdet blandt børn og unge er betinget af input fra både frontlinjepersonale og ledende sundhedsplejersker. Den nødvendige data til dokumentation i sundhedsplejen er blevet indsamlet i NOVAX’ journalsystem i over 15 år, og med deres nuværende

Naturens lyd i hverdagen

Hospitaler er bygninger, hvor lofter, vægge og gulve ofte har hårde og reflekterende overflader. Når det drejer sig om lyd, betyder det, at der ikke er noget til at absorbere den. Lyden kastes rundt og spredes overalt, og det øger støjniveauet og gør det vanskeligt at slappe af og føre

Apotekerne er en vigtig brik i fremtidens sundhedsvæsen

Ny teknologi, lokal forankring og medarbejdere med viden om medicin og sundhed er et godt udgangspunkt for, at apotekerne kan være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.  Skrevet af; Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det gælder ikke mindst den

Uligheden indenfor sundhed stiger

Svage grupper i befolkningen er mere syge, mærker større konsekvenser af sygdom og dør tidligere  – og problemet er voksende. Men det kan løses, hvis vi bliver bedre til at bringe sundhedsdata i spil. At sociale vilkår har betydning for menneskers sygdom, levetid og livskvalitet, er måske ikke en nyhed

Danske Sygeplejersker: Sundhedssystemet er ved at kollapse – manglen på personale er massiv

Sundhedsvæsenet kan ikke hænge sammen uden personale. Realiteten er barsk, for lige nu kan hver anden opslået sygeplejerskestilling ikke besættes, og et væsentligt løft af grundlønnen er nødvendigt for at kunne fastholde og rekruttere personale, lyder det fra interesseforeningen Danske Sygeplejersker. ”Manglen på sygeplejersker er blevet påtalt gennem flere år.

Life science er en sund forretning for os alle

Skrevet af; Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv Et bredt flertal af Folketingets partier blev i foråret enige om en ny life science-strategi, som skal fremme dansk life science som styrkeposition i Danmark og i resten af verden. Life science-branchen er i dag en regulær vækstmotor for dansk økonomi, og

Sådan booster Danmark sig selv globalt som Life Science-udstillings-vindue

Danmark er et af verdens førende lande inden for Life Science, men hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige, er der behov for, at vi gør os endnu mere globalt attraktive. Danmark skal være et udstillingsvindue, så vi kan tiltrække investeringer og arbejdskraft fra hele verden. I 2020 var den danske vareeksport inden

Bristol Myers Squibb: Husk vækstlaget i dansk life science

Life science-industrien udråbes bredt til at være den væsentligste vækstkatalysator i efterdønningerne fra coronakrisen. Men aktører efterlyser mere fokus på vækstlaget. Den danske nationalarena Parken var i sommer en nærmest symbolsk ramme for genåbningen af det danske samfund og en tilbagevenden til det normale. Sommeren over har vi fulgt det danske

Life Science hungrer efter arbejdskraft

Sektoren, der arbejder med pharma og bioteknologi, spiller en central rolle i dansk eksport og er en stærk global spiller. Skal vi bevare den position, har vi et påtrængende behov for, at endnu flere unge søger over i branchen, siger Steen Donner, CEO i DTU Science Park, som er Danmarks største Life

MEST LÆSTE