Sponseret indhold

Styrk Danmarks globale konkurrenceevne – udnyt den talentmasse vi allerede har

Af:

Den danske life science branche oplever i øjeblikket en eksplosiv vækst, og der er en stigende mangel på arbejdskraft som kan være en hæmsko for udfoldelse af det fulde potentiale i branchen. Alene sidste år ansatte Novo Nordisk 6000 medarbejdere1 og flere analyser peger på en stigning på op til 30.000 arbejdspladser i 20302.

Lene Gerlach, Partner i Eir Ventures, grundlægger af Women in Life Science Denmark – WiLD.
Gitte Lillelund Bech, tidligere minister, CEO og bestyrelsesmedlem WiLD.

Skrevet af: Lene Gerlach og Gitte Lillelund Bech


Allerede nu er rekrutteringsvanskeligheder den største udfordring for industrien som helhed og for den enkelte virksomhed, viser en ny analyse fra Force Technology3. Netop derfor er der et stort fokus på at uddanne og tiltrække fremtidens medarbejdere. Danmark sakker bagud i den globale konkurrence, hvis ikke vi har den nødvendige talentmasse. Behovet er indlysende og således adresseret i Life Science Rådets seneste anbefalinger til regeringens kommende Life Science strategi. Rådet understreger vigtigheden af at uddanne flere medarbejdere og tiltrække udenlandsk arbejdskraft for at imødegå det forventede antal ubesatte stillinger i 2030.  

I WiLD – Women in Life Science Denmark – bifalder vi Life Science Rådets anbefaling på dette område, men vi mener også at man på kort sigt kan gøre noget for at afhjælpe problemet. Sagen er, at en stor del af den nuværende talentmasse i life science branchen endnu ikke udnyttes – og i WiLD har vi valgt at smøge ærmerne op og handle på dette. Vores medlemmer som er topledere, bestyrelsesmedlemmer og topforskere stiller sig gratis til rådighed som mentorer i et 1-årigt mentorprogram finansieret af Lundbeckfonden for at hjælpe talentfulde kvinder i branchen til tops. Det viser sig nemlig ikke at være ligetil i Danmark. En ny undersøgelse fra tænketanken Kraka og Deloitte4 konkluderer, at det største benspænd for succes på arbejdsmarkedet er at være kvinde. Tilsvarende viser en OECD-analyse fra januar 20245, at danske kvinder er mindre tilbøjelige til at blive ledere, sammenlignet med kvinder i andre OECD-lande. OECD opfordrer endda Danmark til at adressere kønsstereotyper i uddannelse og foreslår, at Danmark indfører kvoter for at få flere kvinder i topledelse. 

Life science sektoren er den Tech branche i Danmark, som har flest kvinder. Faktisk udgør kvinder 53% af arbejdsstyrken i branchen, men på topledelsesniveau og i bestyrelserne er der kun 20% kvinder6. Så selvom det er lykkedes at få mange kvinder til at søge ind i life science branchen og på de relevante uddannelser, afspejles det ikke på topniveau – i de største life science selskaber er kun 11 ud af 40 selskaber ledet af kvinder7 og på universiteterne er kun 23% af professorerne kvinder8.  

Ser vi på Life Science Rådets anbefalinger, er diversitetsudfordringen ikke noget, som Rådet direkte adresserer. Mange vil sikker tænke: hvorfor skulle Rådet også det? Det er der faktisk gode grunde til:’’  

Anbefaling 5 adresserer virksomhedernes adgang til finansiering. Fakta viser, at selvom hver fjerde virksomhed er stiftet af en kvinde, går under 2% af den rejste kapital i Danmark til virksomheder, som er stiftet af kvinder. Her vil vi opfordre Erhvervsministeren til at indtænke den indsats, han har lovet at gøre for kvindelige iværksættere. Som ministeren selv har udtalt9: ”Det her er uforklarligt skævt. Konsekvensen er, at vi ikke får skabt de virksomheder, vi kunne, at vi ikke får skabt de arbejdspladser, vi kunne, og vi taber vækst, som helt sikkert vil komme ud af de mange dygtige kvindelige iværksættere.” Skulle vi ikke få gjort noget ved det i life science branchen også? 

En anden anbefaling som vi vil fremhæve, er anbefaling 12, der har fokus på vækstvilkår og som blandt andet foreslår, at der i life science strategien opstilles KPI’er inden for centrale områder. Her vil vi opfordre til, at der opsættes KPI’er for diversitet på topledelses- og bestyrelsesniveau. McKinsey & Company’s har i en analyse af 1000 Europæiske virksomheder påvist, at virksomheder som ligger i den øverste kvartil på kønsdiversitet har 25% større sandsynlighed for at have en ’over-gennemsnitlig’ profitabilitet end virksomheder i det fjerde kvartil10

Kort sagt: virksomhedens bundlinje er bedre, hvis der er kønsdiversitet i topledelsen. Derfor er det oplagt at indtænke diversitet som en KPI i virksomhedernes topledelse og bestyrelse, hvis vi ønsker at stimulere den økonomiske vækst i branchen. Her kan Regeringen lade sig inspirere af initiativer i både Norge og Sverige, som ligger i top 5 i World Economic Gender Gap Report 2023.  Danmark som indtil 2014 lå i toppen sammen med de andre Nordiske lande, ligger nu på en 23. plads. 

Samlet set ønsker vi at styrke Danmarks globale konkurrenceevne nu ved at udnytte den talentmasse, vi allerede har!  

Kilder: 

1. https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/novo-nordisk-har-oprustet-med-knap-6000-nye medarbejdere-i-danmark

Women in Life Science Denmark (WiLD) er et netværk for kvindelige topledere, bestyrelsesmedlemmer, erfarne specialister og topforskere i den danske Life Science branche.  

Formålet med netværket er at styrke værdiskabelsen i dansk Life Science og øge den globale konkurrenceevne ved at udfolde det fulde talentpotentiale i branchen ved at styrke diversitet.

WiLD blev etableret i september 2022 og har over 200 medlemmer fra mere end 140 virksomheder på tværs af branchen. Tillige tæller netværket Professorer og Dekaner fra universiteterne, samt repræsentanter for fonde og brancheorganisationer. 

Netværket modtog i november 2022 en donation på 420.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden og i 2023 en donation på 475.000 kr. fra Lundbeckfonden. 

Initiativtager til WiLD netværket er Lene Gerlach, Partner i Eir Ventures, som også er forperson for netværket. I bestyrelsen sidder tillige næstforperson Helle Busck Fensvig, Investor i Nordic Female Founders Investors Club; Louise Lyhne, CEO Lyhne Life;  Ingelise Saunders, bestyrelsesforperson, Boost Pharma; Mette Rosenkilde, professor Københavns Universitet og  serieiværksætter; Lone Veng, Sr Director Novo Nordisk; Claudia Blomgren-Hansen, partner Life Science PLUS Advokater; Pernille Winding  Gojkovic, CEO Høiberg; Hervør Lykke Olsen, Sr Global Program Manager LEO Pharma; Vibeke Didriksen, VP Global Head of DE&I Genmab; Gitte Lillelund Bech, tidligere minister og CEO Lillelundbech ApS; Henriette Dræbye Rosenquist, tidligere President Pfizer Frankring, Ejer og CEO Pharmacies Group: Espergærde, Fredensborg, Humlebæk.  

 

Læs mere på www.womeninlifescience.dk 

Women in Life Science LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/women-in-
life-science-denmark/?viewAsMember=true

2. Dansk life science frem mod 2030 Bedre sundhed skaber vækst og velfærd Novo Nordisk, oktober 2020. Damvad Analytics 

3. Force Technology rapport Okt 2023: rekrutteringsvanskeligheder er den største udfordring for industrien som helhed og for den enkelte virksomhed. 

4. Fjern barriererne og slip Danmarks talentreserve fri, Kraka og Deloitte, Januar 2024 

5. OECD Annual Labour Force Statistics Summary tables; and OECD Gender Database. OECD Economic Surveys: Denmark 2024. 

6. Pharma Danmarks Life Science Barometer 2023 

7. MedWatch, 05.12.2022. ”Kvinder mangler i toppen af dansk life science”.  

8. Akademikerbladet, (16.12.2019) ”Kun hver fjerde professor er kvinde”, Ejlertsen, Martin 

9. https://politiken.dk/danmark/art9595911/K%C3%B8n-afg%C3%B8r-iv%C3%A6rks%C3%A6tteres-adgang-til-kapital 

10. McKinsey & Company’s ”Diversity Wins: How Inclusion Matters” (January 2020). 

 

 

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 8336 web
Biotek-dna gør FUJIFILM i Hillerød til ombejlet CDMO

Women in Life Science Denmark (WiLD) er et netværk for kvindelige topledere, bestyrelsesmedlemmer, erfarne specialister og topforskere i den danske Life Science branche. Formålet med netværket er at styrke værdiskabelsen i dansk Life Science og øge den globale konkurrenceevne ved at udfolde det fulde talentpotentiale i branchen ved at styrke diversitet.

WiLD blev etableret i september 2022 og har over 200 medlemmer fra mere end 140 virksomheder på tværs af branchen. Tillige tæller netværket Professorer og Dekaner fra universiteterne, samt repræsentanter for fonde og brancheorganisationer. 

Netværket modtog i november 2022 en donation på 420.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden og i 2023 en donation på 475.000 kr. fra Lundbeckfonden. 

Initiativtager til WiLD netværket er Lene Gerlach, Partner i Eir Ventures, som også er forperson for netværket. I bestyrelsen sidder tillige næstforperson Helle Busck Fensvig, Investor i Nordic Female Founders Investors Club; Louise Lyhne, CEO Lyhne Life;  Ingelise Saunders, bestyrelsesforperson, Boost Pharma; Mette Rosenkilde, professor Københavns Universitet og  serieiværksætter; Lone Veng, Sr Director Novo Nordisk; Claudia Blomgren-Hansen, partner Life Science PLUS Advokater; Pernille Winding  Gojkovic, CEO Høiberg; Hervør Lykke Olsen, Sr Global Program Manager LEO Pharma; Vibeke Didriksen, VP Global Head of DE&I Genmab; Gitte Lillelund Bech, tidligere minister og CEO Lillelundbech ApS; Henriette Dræbye Rosenquist, tidligere President Pfizer Frankring, Ejer og CEO Pharmacies Group: Espergærde, Fredensborg, Humlebæk.  

 

Læs mere på www.womeninlifescience.dk 

Women in Life Science LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/women-in-life-science-denmark/?viewAsMember=true

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...