Nye digitale løsninger gør industrien smartere, digital og mere transparent

Hidtil har eksempelvis vandværker valgt leverandør efter den smarteste og måske mest prisgunstige måler samt ikke mindst følgeomkostninger af valget til eksempelvis aflæsningsmetode. For ingen har indtil dato tilbudt en fuldautomatisk målerløsning, hvor man via en app kan aflæse et nøjagtigt forbrug her og nu og hvor eventuelle fejlmeldinger helt ned til den enkelte husstand detekteres af kunstig intelligens, der automatisk fanger uregelmæssigheder. Det har distributørgiganten Saint-Gobain nu løst – og det kan føre både store omkostningsbesparelser med sig og langt bedre, forbrugervenlige løsninger end man har kendt det til dato. Med en ny bimålerløsning til ejendomsbranchen cementerer Saint-Gobain sin

Læs mere »

Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

Flere og flere byer sætter mål for deres cirkulære omstilling, men mangler konkrete værktøjer til at komme i mål. Der er stort potentiale for byerne i at bruge data og digitale løsninger til at fremme omstillingen ved at samarbejde med virksomhederne. Skrevet af: Erhvervsstyrelsen Mere end halvdelen af verdens befolkning

Ny generation højeffekt lYNLADERE med unik batteriteknologi stormer frem

Elnettets infrastruktur sætter begrænsninger for en fuldhjertet adoption af elektrisk mobilitet, men Nerve Smart Systems har knækket koden. En patenteret batteriteknologi sikrer bedre batteristyring, en mere effektiv udnyttelse af energitilførslen og dermed langt større ladekapacitet. El-biler er kommet for at blive, og vi ser i disse år en voldsom vækst mht.

Selvkørende biler mangler social intelligens i trafikken

Selvkørende biler kommer til kort, når det gælder om at forstå de sociale koder i trafikken, der gør menneskelige billister i stand til at beslutte, om de skal vige eller køre, viser ny forskning fra Københavns Universitet. Skrevet af: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet Skal jeg køre, eller

Innovative løsninger på hverdagens udfordringer

Saint-Gobain IoT Solutions har på kort tid udviklet en række løsninger inden for fjernaflæsning af forbrug samt alarmering ved afvigelser af det normale. Bagved ligger uhyre avanceret matematik og IT. De fleste af os husker endnu dengang, det blev muligt at foretage selvaflæsning af forbruget af vand og varme, og (i

Hvordan gør man Smart Cities smartere?

Ideen om smart cities har eksisteret i flere år, men har vi behov for en ny måde at definere smart cities på? Er fokus på om smart cities skaber en bedre livskvalitet for os alle eller om smart cities bare gør vores byer mere effektive og optimerede? Er det med

Fra SMEDEBIKS til verdensledende producent af køretøjer til rengøring og vedligehold af veje, kloakker, snerydning og affaldshåndtering

Da Heinrich Bucher i 1807 grundlagde sin smedeforretning, havde han næppe forestillet sig at denne, her 215 år senere, skulle være vokset til en global Industrikoncern med over 13.000 medarbejdere på fem kontinenter. Med et omfattende udvalg af maskiner, udstyr og tilbehør til håndtering af rengøring i byområdes infrastruktur, der spænder

Smartere byer har kolossalt lagringspotentiale

Hvordan kan vi tilpasse vores energisystem, så det bliver muligt at udnytte endnu mere vedvarende energi? Central styring af boligernes energiforbrug er et godt bud. Det har taget 30 år at opføre 28 GW havvind i Europa, og en ting er alle enige om: I det tempo når vi ikke vores

Dansk start-up kan forudsige risikoen for skimmelsvamp

Når du skruer ned for termostaten for at spare på varmekontoen, stiger risikoen for at få skimmelsvamp. Dansk start-up har udviklet en løsning, hvor du kan reagere i tide og finde balancen mellem en sund bygning og en lav energiregning. Skimmelsvamp kan opstå på få dage og kan give milde gener

Med Smart City-tech former vi fremtidens samfund – til gavn for både klima, livskvalitet og bundlinje

Der er ingen tvivl om, at Smart City-teknologi spiller en afgørende rolle i udformningen af fremtidens beboer- og klimavenlige byer. Men det også en krævende udvikling, hvor nye partnere og sektorer skal finde sammen, og ”plejer” skal smides ud af det højteknologiske, AI-styrede vindue, fortæller direktør for it-klyngen DigitalLead, Carolina Benjaminsen. Forestil

Der er mange gevinster ved at gøre bygninger intelligente

Intelligente bygninger og den energieffektivisering, de baner vejen for, fremmer ikke kun den grønne omstilling, men gør også virksomheden mere sikker og attraktiv både for medarbejdere og investorer, siger Jesper Skou, direktør i Siemens Smart Infrastructure. Den smarte by adresserer flere af vores udfordringer på samme tid. For eksempel kan intelligente

Ny generation højeffekt lYNLADERE med unik batteriteknologi stormer frem

Elnettets infrastruktur sætter begrænsninger for en fuldhjertet adoption af elektrisk mobilitet, men Nerve Smart Systems har knækket koden. En patenteret batteriteknologi sikrer bedre batteristyring, en mere effektiv udnyttelse af energitilførslen og dermed langt større ladekapacitet. El-biler er kommet for at blive, og vi ser i disse år en voldsom vækst mht.

Selvkørende biler mangler social intelligens i trafikken

Selvkørende biler kommer til kort, når det gælder om at forstå de sociale koder i trafikken, der gør menneskelige billister i stand til at beslutte, om de skal vige eller køre, viser ny forskning fra Københavns Universitet. Skrevet af: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet Skal jeg køre, eller

Innovative løsninger på hverdagens udfordringer

Saint-Gobain IoT Solutions har på kort tid udviklet en række løsninger inden for fjernaflæsning af forbrug samt alarmering ved afvigelser af det normale. Bagved ligger uhyre avanceret matematik og IT. De fleste af os husker endnu dengang, det blev muligt at foretage selvaflæsning af forbruget af vand og varme, og (i

Hvordan gør man Smart Cities smartere?

Ideen om smart cities har eksisteret i flere år, men har vi behov for en ny måde at definere smart cities på? Er fokus på om smart cities skaber en bedre livskvalitet for os alle eller om smart cities bare gør vores byer mere effektive og optimerede? Er det med

Fra SMEDEBIKS til verdensledende producent af køretøjer til rengøring og vedligehold af veje, kloakker, snerydning og affaldshåndtering

Da Heinrich Bucher i 1807 grundlagde sin smedeforretning, havde han næppe forestillet sig at denne, her 215 år senere, skulle være vokset til en global Industrikoncern med over 13.000 medarbejdere på fem kontinenter. Med et omfattende udvalg af maskiner, udstyr og tilbehør til håndtering af rengøring i byområdes infrastruktur, der spænder

Smartere byer har kolossalt lagringspotentiale

Hvordan kan vi tilpasse vores energisystem, så det bliver muligt at udnytte endnu mere vedvarende energi? Central styring af boligernes energiforbrug er et godt bud. Det har taget 30 år at opføre 28 GW havvind i Europa, og en ting er alle enige om: I det tempo når vi ikke vores

Dansk start-up kan forudsige risikoen for skimmelsvamp

Når du skruer ned for termostaten for at spare på varmekontoen, stiger risikoen for at få skimmelsvamp. Dansk start-up har udviklet en løsning, hvor du kan reagere i tide og finde balancen mellem en sund bygning og en lav energiregning. Skimmelsvamp kan opstå på få dage og kan give milde gener

Med Smart City-tech former vi fremtidens samfund – til gavn for både klima, livskvalitet og bundlinje

Der er ingen tvivl om, at Smart City-teknologi spiller en afgørende rolle i udformningen af fremtidens beboer- og klimavenlige byer. Men det også en krævende udvikling, hvor nye partnere og sektorer skal finde sammen, og ”plejer” skal smides ud af det højteknologiske, AI-styrede vindue, fortæller direktør for it-klyngen DigitalLead, Carolina Benjaminsen. Forestil

Der er mange gevinster ved at gøre bygninger intelligente

Intelligente bygninger og den energieffektivisering, de baner vejen for, fremmer ikke kun den grønne omstilling, men gør også virksomheden mere sikker og attraktiv både for medarbejdere og investorer, siger Jesper Skou, direktør i Siemens Smart Infrastructure. Den smarte by adresserer flere af vores udfordringer på samme tid. For eksempel kan intelligente

MEST LÆSTE