Ny playbook skal hjælpe byer med en datadrevet cirkulær omstilling

Af:

Flere og flere byer sætter mål for deres cirkulære omstilling, men mangler konkrete værktøjer til at komme i mål. Der er stort potentiale for byerne i at bruge data og digitale løsninger til at fremme omstillingen ved at samarbejde med virksomhederne.

Skrevet af: Erhvervsstyrelsen


Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byer, og antallet er stigende. Verdens byer udleder 70% af drivhusgasemissionerne og står for 75% af det globale ressourceforbrug og 50 % af den globale produktion af affald. Byer spiller derfor en afgørende rolle i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid. Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en playbook, der går i dybden med, hvordan byer kan fremme deres cirkulære omstilling.

Mange byer verden over har sat ambitiøse klimamål og ser overgangen til en cirkulær økonomi som afgørende for at nå disse mål. Flere og flere byer er begyndt at bruge data og digitale løsninger i partnerskaber med virksomheder som et middel til at fremskynde deres cirkulære omstilling.

Samarbejde mellem byer og virksomheder kan fremme en datadrevet cirkulær omstilling
For at gøre det lettere for byer at udvikle og anvende datadrevne cirkulære løsninger i samarbejde med virksomheder har Erhvervsstyrelsen lanceret playbooken “The city as facilitator of circular digital partnerships”.

”Jeg håber, at bogen vil inspirere både byer og virksomheder til at finde produktive måder at samarbejde og indgå i nye digitale cirkulære partnerskaber, der baner vejen for en cirkulær omstilling. Også en stor tak til alle vores partnere i forbindelse med playbooken og Circular Innovation City Challenge, som denne playbook er et produkt af”, Markus Bjerre, Chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen.

Playbooken tilbyder konkrete værktøjer og casestudier til byers forvaltninger om, hvordan de kan arbejde med cirkulær omstilling. Playbooken er opbygget som en iterativ trin-for-trin tilgang for byen til at løse sin cirkulære udfordring ved brug af data: 

Fra 1) Scoping, 2) Kortlægning, 3) Prototyping til 4) Test. For hvert trin foreslås en række forskellige værktøjer afhængigt af projektets behov.

Playbooken indeholder også forskellige casestudier for at eksemplificere nogle af værktøjerne.

Byernes udfordringer – Circular Innovation City Challenge
Playbooken er udviklet på baggrund af de erfaringer, som Erhvervsstyrelsen gjorde i forbindelse med den globale idekonkurrence Circular Innovation City Challenge fra 2021. Challengen satte fokus på potentialet i at anvende data og digitale løsninger til at fremme cirkularitet i byer. Challengen blev lanceret sammen med the Ellen MacArthur Foundation og 5 storbyer: København, Glasgow, Amsterdam, Toronto og New York. Challengen blev faciliteret af Dansk Design Center og Leaderlab.

Challengen var opbygget omkring tre innovationssøjler:

  • Brug af data til at fremme cirkularitet
  • Engagere virksomheder og butikker i digitale, cirkulære forretningsmodeller
  • Styrke byfællesskaber i ansvarlig brug af ressourcer og adfærd gennem digitale tjenester

Challengen samlede 137 udfordringsforslag fra 26 forskellige lande rundt om i verden og gav et godt indblik i de mange inspirerende datadrevne løsninger, som byer er begyndt at anvende til at fremme deres cirkulære omstilling. Blandt de indsamlede forslag var nogle løsninger designet til at hjælpe byens forvaltninger med en smartere udnyttelse af byens ressourcer og fysiske aktiver. Andre løsninger brugte data til at engagere borgerne i at foretage mere cirkulære handlinger i deres dagligdag. Der var også forslag til at anvende data og digitale platforme til at facilitere cirkulært forbrug, reparation, lokale cirkulære symbioser, match af udbud og efterspørgsel efter genbrugte byggematerialer mv. Erhvervsstyrelsen fulgte byerne i deres indsats for at implementere løsningerne og de mange forhindringer, som byernes forvaltninger står over for, når de søger at udforske og implementere nye datadrevne, digitale og cirkulære løsninger. 

Byerne oplever bl.a. udfordringer med:

  • at få forskellige administrative enheder til at samarbejde og støtte op om en eksperimenterende tilgang til at afprøve nye løsninger at facilitere en innovativ og iterativ proces, der skal sikre, at en cirkulær løsning passer til byens behov.
  • at give åben adgang til by-data til innovativ udvikling af cirkulære løsninger.

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Large panorama of Copenhagen, Denmark
Sådan får vi billigere boliger i københavn

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...