Vi NÆRMER OS SIDSTE UDKALD

Danmark halter gevaldigt bagefter på klimamålene, og det er snart urealistisk, at vi når dem, hvis vi ikke går markant anderledes til værks. Skrevet af: Troels Johansen, Chefkonsulent

Læs mere »

Vi NÆRMER OS SIDSTE UDKALD

Danmark halter gevaldigt bagefter på klimamålene, og det er snart urealistisk, at vi når dem, hvis vi ikke går markant anderledes til værks. Skrevet af: Troels Johansen, Chefkonsulent IT-Branchen IT-Branchen peger derfor på fem områder, hvor vi allerede i dag kan høste store, grønne gevinster ved mere udbredt brug af eksisterende digitale løsninger. En netop udgivet rapport fra den grønne tænketank Concito slår fast, at vi ikke bare er bagud mht. de nuværende klimareduktioner, men at regeringen også har overvurderet effekten af de fremtidige reduktioner. Dermed bliver det svært, og snart også umuligt, at nå klimamålene på 50% reduktion af

Læs mere »

Skru op for data og ned for energien

Omkring 40% af Danmarks samlede energiforbrug går til varme, ventilation og lys i bygninger. Atea hjælper private virksomheder og offentlige institutioner med intelligente it-løsninger, der optimerer energiforbruget, udnytter bygningsmassen optimalt og skaber bedre indeklima. Energikrisen har ført til, at mange danskere har fået nye vaner, som tøj- og opvask om natten.

Grøn brint har kolossale potentialer for industrien og forsyningssikkerheden

For at nå målsætningen om klimaneutralitet i 2045 skal store dele af samfundet elektrificeres. De dele, der ikke kan elektrificeres, og kræver mere energitætte kilder, er afhængige af grøn af brint og såkaldte Power to X-brændstoffer. Med andre ord sætter vi ’strøm til noget’.  Skrevet af: Troels Ranis, vicedirektør i

Sæt en stopper for spild af drikkevand 

Drikkevand er kommet på alles læber, fordi alt for meget vand – både lokalt og globalt – forsvinder i forsyningsnettet, hvilket koster dyrt i tab af vand og energi. AVK bidrager både med ventiler, der mindsker vandspild samt intelligent overvågning af vandforsyningen, så vandet når ud til forbrugerne.  Danmark er

Det rette tryk sikrer vores drikkevand

Op mod 25% af drikkevandet i verden når aldrig ud til forbrugerne, fordi der er læk i forsyningsnetværket. Det ikke blot spild af vand, men også af energi. Ved at styre trykket i forsyningsnetværket sikrer løsningerne fra Grundfos, at mere vand ledes ud til forbrugerne, og man dermed mindsker vandspild. Den danske

Pilekvisten har fået vinger

Rent drikkevand er en truet ressource i Danmark, og derfor skal grundvandet beskyttes. Danske SkyTEM Surveys bruger en særlig metode, hvor en helikopter har kortlagt mere end 40% af Danmarks areal med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden er desuden blevet en dansk eksportsucces af vandteknologi, som bidrager til fremtidens bæredygtige drikkevand.  Billederne

Udformning af vand-dagsordenen på EU-plan

Europa har historisk set været et kontinent med rigeligt med vand, i modsætning til mange andre regioner i verden, hvilket har fået både borgere og regeringer til ofte at undervurdere betydningen af denne vitale, men begrænsede ressource. Skrevet af: Pernille weiss I lyset af klimaændringernes voksende betydning er det europæiske kontinent

Organisationer i opråb om strategiplan for vand

En samlende strategiplan skal løfte eksporten og afhjælpe udsatte områders kritiske vandmangel Indlægget er skrevet af Mads Helleberg Dorff, Branchedirektør, DI Vand; Lars Midtiby, Direktør, Danmarks naturfredningsforening; Emil Drevsfeldt Nielsen, Erhvervspolitisk Direktør, Dansk Metal; Anne Smith Petersen, Vicedirektør og Driftsdirektør, Planbørnefonden og har også været bragt i Børsen den 18.

Skru op for data og ned for energien

Omkring 40% af Danmarks samlede energiforbrug går til varme, ventilation og lys i bygninger. Atea hjælper private virksomheder og offentlige institutioner med intelligente it-løsninger, der optimerer energiforbruget, udnytter bygningsmassen optimalt og skaber bedre indeklima. Energikrisen har ført til, at mange danskere har fået nye vaner, som tøj- og opvask om natten.

Grøn brint har kolossale potentialer for industrien og forsyningssikkerheden

For at nå målsætningen om klimaneutralitet i 2045 skal store dele af samfundet elektrificeres. De dele, der ikke kan elektrificeres, og kræver mere energitætte kilder, er afhængige af grøn af brint og såkaldte Power to X-brændstoffer. Med andre ord sætter vi ’strøm til noget’.  Skrevet af: Troels Ranis, vicedirektør i

Sæt en stopper for spild af drikkevand 

Drikkevand er kommet på alles læber, fordi alt for meget vand – både lokalt og globalt – forsvinder i forsyningsnettet, hvilket koster dyrt i tab af vand og energi. AVK bidrager både med ventiler, der mindsker vandspild samt intelligent overvågning af vandforsyningen, så vandet når ud til forbrugerne.  Danmark er

Det rette tryk sikrer vores drikkevand

Op mod 25% af drikkevandet i verden når aldrig ud til forbrugerne, fordi der er læk i forsyningsnetværket. Det ikke blot spild af vand, men også af energi. Ved at styre trykket i forsyningsnetværket sikrer løsningerne fra Grundfos, at mere vand ledes ud til forbrugerne, og man dermed mindsker vandspild. Den danske

Pilekvisten har fået vinger

Rent drikkevand er en truet ressource i Danmark, og derfor skal grundvandet beskyttes. Danske SkyTEM Surveys bruger en særlig metode, hvor en helikopter har kortlagt mere end 40% af Danmarks areal med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden er desuden blevet en dansk eksportsucces af vandteknologi, som bidrager til fremtidens bæredygtige drikkevand.  Billederne

Udformning af vand-dagsordenen på EU-plan

Europa har historisk set været et kontinent med rigeligt med vand, i modsætning til mange andre regioner i verden, hvilket har fået både borgere og regeringer til ofte at undervurdere betydningen af denne vitale, men begrænsede ressource. Skrevet af: Pernille weiss I lyset af klimaændringernes voksende betydning er det europæiske kontinent

Organisationer i opråb om strategiplan for vand

En samlende strategiplan skal løfte eksporten og afhjælpe udsatte områders kritiske vandmangel Indlægget er skrevet af Mads Helleberg Dorff, Branchedirektør, DI Vand; Lars Midtiby, Direktør, Danmarks naturfredningsforening; Emil Drevsfeldt Nielsen, Erhvervspolitisk Direktør, Dansk Metal; Anne Smith Petersen, Vicedirektør og Driftsdirektør, Planbørnefonden og har også været bragt i Børsen den 18.

MEST LÆSTE