Sponseret indhold

Stort besparelsespotentiale på energi- og klimaregningen

Af:

Det giver god mening at være frontløber, når det gælder om at spare på energien og klimaaftrykket. Det har virksomheden VOLA A/S oplevet, og lige om lidt træder nye samt skrappere regler i kraft på området.

Hos den danske producent af vandhaner, VOLA A/S, er det inden for et par år lykkedes at reducere Scope 1 og 2 belastningen med ikke mindre end 90 pct. Det er blandt andet lykkedes gennem en markant reduktion af energiindkøbet med en fjerdedel, blandt andet fordi det også er lykkedes at mindske energiforbruget med 15 pct. Årsagerne til dette er flere, blandt andet at man har erstattet naturgas med varmepumper samt, at man ved montering af solceller på virksomhedens bygninger ligeledes har sparet energi.

”Der er imidlertid yderligere årsager til den kraftige reduktion. Samtidig har VOLA nemlig i samarbejde med os gennemgået energiforbruget med en tættekam og har fundet flere steder, hvor det var muligt at spare. Blandt andet ved at lukke helt ned for strømmen til maskiner, der ikke anvendes, lige som man har revurderet, hvorvidt det fortsat var nødvendigt at have produktionsanlægget i drift i løbet af weekenden. Ledelsen har altså fået langt mere fokus på området,” forklarer Harald Karlsen fra Harald Karlsen Rådgivning.

Nye og skrappe regler på vej
Han arbejder på daglig basis med energisyn i en række danske virksomheder, og i forhold til VOLA har han foretaget et Energigennemgang som et tillæg til virksomhedens miljøledelsessystem, der er certificeret efter ISO 14001 standarden. Dette skal vedligeholdes ved en ekstern audit hvert andet år, og hvert tredje år skal certificeringen fornys. På mange måder er VOLA som virksomhed frontløber på området, for der er nemlig skrappe regler på vej.

”Ny lovgivning blandt andet i form af EU’s Energi Effektiviserings Direktiv betyder, at fremadrettet skal alle virksomheder med et årligt samlet energiforbrug på mere end 2,7 mio. kWh have foretaget et lovpligtigt Energi- og Klimaeftersyn. Den helt store ændring i regelsættet er, at kravet ikke længere bygger på omsætning eller, hvor mange ansatte, virksomheden har, men altså hvor mange kilowatt timer, den forbruger”, forklarer Harald Karlsen. Udover energisynet skal der nu også laves et klimasyn, som kortlægger virksomhedernes muligheder for at reducere klimabelastningen i form af drivhusgasudledningerne. 

Både dansk og EU lovgivning
Nyt er det endvidere, at Energi- og Klimasynet udtrykker EU-direktivet for så vidt angår energidelen og dansk lov for så vidt angår klimadelen. Endvidere kan det nævnes, at virksomheder, der forbruger 23 mio. kWh eller derover fremadrettet skal have et certificeret miljø- eller energiledelsessystem, lige som virksomhedens handlingsplaner på miljøområdet skal komme til udtryk gennem virksomhedens ESG-rapportering (Environment, Social, Government).

”Det første energisyn skal være udført senest til oktober 2026, og derefter skal det udføres hvert fjerde år, mens et certificeret energi- eller udvidet miljøledelsessystem skal være implementeret senest til oktober 2027. Det forventes, at op mod 80 nye virksomheder omfattes krav om certificeret energiledelse eller udvidet miljøledelse, mens det forventes, at ca. 300 færre virksomheder omfattes krav om energisyn. Det er dog uvist hvor stor en andel af disse virksomheder, der vil implementere miljøledelse suppleret med energigennemgang,” slutter Harald Karlsen.

Nye regler for Energi- og Klimasyn

  • Kravet kommer nu til at gælde større energiforbrugende virksomheder (> 2,7 mio. kWh samlet energiforbrug i Danmark). Tidligere var kravet rettet mod store virksomheder ud fra antal ansatte og omsætning.
  • Energisynskravet udvides med Klimasyn hvor CO2-udledningen og reduktioner i udledning skal kortlægges/synliggøres.
  • For nye virksomheder, der er omfattet af ordningen, skal Energi- og klimasynet være udført senest 1. august 2025. For virksomheder der allerede er omfattet af energisyn skal klimasynet være udført inden  1. august 2026.
  • For virksomheder, der bruger mere end 23 mio. kWh er der krav om at virksomheden indfører et akkrediteret certificeret energi- eller miljøledelsessystem efter henholdsvis ISO 50.001 eller 14.001 standarden. Vælges et certificeret miljøledelsessystem, skal det udvides med en Energigennemgang. Virksomhederne skal have opnået en certificering af ledelsessystemet inden 1. august 2026.

Kravene vil sagtens kunne ramme SMV-virksomheder såsom fremstillingsvirksomheder og virksomheder inden for transportbranchen. Hver liter diesel omregnes nemlig til cirka 10 kWh.

Læs mere på www.haraldkarlsen.dk

Det kan godt tage et stykke tid at omlægge en virksomheds energiforbrug. Med de nye regler, der træder i kraft allerede i juni 2025, kan det derfor godt svare sig at begynde forberedelserne allerede nu,

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...