ESG – hvem fikser den?

Af:

Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen er, at når man skal fra mål til handling i større skala, løber man hurtigt ind i udfordringer.

Skrevet af: Berit Kristine Bøggild, Client Director og bæredygtighedsekspert – Mannaz


Noget af det, jeg oftest oplever spænder ben for eksekvering på bæredygtighed og ESG, er, at det er svært at skabe opbakning på tværs af organisationen. Det kan virke paradoksalt, at man både møder en udtalt støtte til bæredygtighed i sin organisation, og samtidig oplever en form for organisatorisk ansvarsfraskrivelse. Det kommer til udtryk ved en forestilling om, at det er nogen andre end en selv, som skal rykke på bæredygtighed, og derfor er der reelt alt for lidt handling.  

Indholdet af ESG er dog så komplekst, at det kræver godt samarbejde på tværs af fagligheder, funktioner og forretningsområder i hele virksomheden for at komme i mål. En ESG-enhed og nogle store flagskibsprojekter i forretningen kan ikke gøre det alene.  

Jeg oplever alligevel ofte, at der er et udbredt håb om, at en ESG-enhed vil fikse ESG-mål og udfordringer for virksomheden. Og ja, de spiller bestemt en vigtig rolle, da de besidder en vigtig ESG-ekspertise og kan hjælpe organisationen med at holde fokus og drive det tværgående samarbejde. Men der er brug for meget mere end det – og den erkendelse er selve udgangspunktet for at lykkedes med bæredygtighed og ESG. 

Bæredygtighedskompetencer er en mangelvare 
Når man vælger at tage ansvar, melder spørgsmålet sig: Hvad er det rigtige at gøre? Her er svaret, at organisationer som helhed har brug for flere kompetencer på bæredygtighedsområdet. Det handler især om: 

  1. Evnen til at kunne vurdere om et tiltag er mere bæredygtigt end et andet.
  2. Kompetencer til at sælge og formidle de måder, hvorpå virksomheden er bæredygtig.
  3. Viden til udvikling af produkter og ydelser, der kan hjælpe kunderne til at blive mere bæredygtige.  
  4. Blandt ledere og projektledere mangler kompetencer til at integrere bæredygtighed på både strategisk og taktisk niveau, så bæredygtighed ikke bliver noget, der tænkes ind pr. efterkrav.  

Et af de værktøjer, jeg selv bruger som konsulent, og som jeg også har introduceret på kurser i transformation til større bæredygtighed er stakeholder momentum planning. Ofte kan man ikke få alle med på én gang, så det er et værktøj til at skabe opbakning i flere ”bølger”. På den måde får man opbygget et momentum, der hjælper med at sikre en bred implementering og skalerbarhed. Det er et af de værktøjer, jeg oplever, at alle mine kunder sætter stor pris på.  

Der er også ting, som ledere og projektledere skal aflære sig. Mange ledere er rundet af en årrække med et snævert fokus på økonomi i traditionel forstand. Det har indkapslet vores forståelse for innovation, effektivitet og bundlinje. Det kræver derfor en bevidst indsats at vælge at kigge andre steder hen efter løsninger og udfordre, hvordan man innoverer, og hvem man innoverer sammen med – så man også sikrer sin virksomheds relevans og bundlinje på langt sigt.  

Involver værdikæden 
Det leder os videre til en helt central pointe, når man vil lykkes med bæredygtighed og handling i større skala: Man skal kigge ud over sin egen organisation – på hele værdikæden.  

Bæredygtighedsløsningerne findes allerede i et stort omfang, men den manglende modenhed og skalering i organisationerne spænder ben. Her kan et samarbejde i værdikæden være særdeles nyttigt, da man kan hjælpe og lære af hinanden. Værdikæden er også vigtig i forhold til data. Uden relevante data er det umuligt at sætte en ordentlig baseline og skaffe dokumentationen, der verificerer fremskridt og undgår greenwashing. 

Her spiller kompetencer igen en afgørende rolle, fordi man med en stærk viden kan træde kompetent ind i et samarbejde både opad og nedad i værdikæden; påpege potentialer, efterspørge konkrete data og udvælge og tiltrække samarbejdspartnere, der styrker både egen og andres ESG-indsats. Hvis du også oplever, at I ikke er tilstrækkeligt langt med at nå jeres bæredygtighedsmål, så er mit råd, at I kigger med nye øjne på manglende engagement, kompetencer og samarbejde i værdikæden.  

FAKTA

Berit Kristine Bøggild arbejder med bæredygtighed og ESG i en række virksomheder inden for blandt andet produktion, bygge & anlæg, energi & forsyning, finansielle virksomheder samt styrelser og kommuner. 

Berit er desuden lead underviser på DI x Mannaz Bæredygtighedsuddannelse – Masterclasses i bæredygtighed og ESG. 

HVOR LANGT ER I?

Tjek jeres status med Mannaz Bæredygtighedstransformation Indeks. Indekset giver et datadrevet grundlag for vigtige dialoger og beslutninger i virksomhedens ledelse om, hvordan man lykkes med at nå sine mål for bæredygtighed. Indekset findes også på engelsk. 

Test din organisation her: Læs mere på www.mannaz.com

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Signe 1
Den gode indsats for bæredygtighed starter med strategi og skal drives via ledelsessystemet
Dansk Standard har udviklet en Sustainability Manager-uddannelse, der skal hjælpe danske virksomheder med at løfte deres bæredygtighedsindsats...