Den gode indsats for bæredygtighed starter med strategi og skal drives via ledelsessystemet

Signe Malberg fra Dansk Standard

Af:

Dansk Standard har udviklet en Sustainability Manager-uddannelse, der skal hjælpe danske virksomheder med at løfte deres bæredygtighedsindsats til et strategisk niveau og understøtte strategien af effektive processer. Formålet er at gøre virksomheder i stand til kontinuerligt at tage de rigtige beslutninger i deres omstilling til en mere bæredygtig forretning.  

Mange virksomheder, såvel store som små, står netop i disse år over for en stor og markant transformation. Kravene til bæredygtighedsindsatsen er blevet skærpet både fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Fra EU er der kommet Green Deal med EU-taksonomien, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og senest, CSDDD (Corporate Sustainability Due Dilligence Directive), der stiller krav til virksomhederne om at tage ansvar for hele deres værdikæde.

”Den nye regulering kræver store forandringer i virksomhederne, bl.a. fordi der er krav på vej om rapportering af både E (miljø), S (det sociale) og G (virksomhedsledelse). Det er ikke,  fordi virksomhederne ikke har forholdt sig til disse forhold, men hidtil har de enkelte elementer, fx miljøindsatsen, været varetaget meget operativt i en miljøafdeling, og S’et har været varetaget i HR.

Nu skal de forskellige fagligheder til at arbejde sammen – også med finansafdelingen. Samtidig kan man ikke længere nøjes med at have fokus på sin egen matrikel, men skal tage ansvar for hele værdikæden,” fortæller Signe Malberg, chefkonsulent i Dansk Standard, der bl.a. underviser på uddannelsen. 

Forankres på et højere niveau
”Da bæredygtighedsindsatsen nu skal have et mere tværfagligt og strategisk fokus, skal det forankres på et højere niveau i virksomhederne. Det kræver nye kompetencer, der bl.a. kan facilitere samarbejdet på tværs af fagligheder og niveauer i virksomheden,” uddyber Signe Malberg.

Dermed er der opstået et behov for en ny rolle – en Sustainability Manager, der skal kunne kommunikere på tværs i organisationen, forstå lovgivningen og hvordan virksomheden kan navigere og vende krav fra interessenter til en forretningsmæssig fordel. Derudover skal man kunne drive en forandring, hvilket kræver, at man forstår forretningen, processerne og hvordan man forandrer processerne, i takt med at omverdenen forandrer sig.

På Sustainability Manager-uddannelsen får virksomhederne værktøjer til at understøtte deres arbejde med denne forandring. Som deltager kommer man gennem hele processen fra udvikling af en bæredygtighedsstrategi til implementering og opfølgning af denne via virksomhedernes ledelsessystem. 

”På uddannelsen lærer vores deltagere at omsætte deres strategi til planer, mål og KPI’er (Key Performance Indicator). De får indsigt i, hvordan man kan anvende LCA’er (Life Cycle Assessment), og hvad det vil sige at arbejde med troværdige data. Herudover præsenterer vi metoder til at vurdere deres egen indsats og evne til at eksekvere strategien, således at virksomheden kommer til at fremstå som en troværdig samarbejdspartner,” fortæller Signe Malberg.

Baseret på kendte standarder
Uddannelsen adskiller sig fra andre uddannelser, da den er baseret på internationalt anerkendte ledelsesstandarder.

”Ledelsesstandarder kan hjælpe virksomheder med at gennemføre effektive og varige forandringer og sikre, at der er etableret de rigtige processer til at understøtte strategien. De fleste virksomheder vil have behov for at udvikle eller justere deres processer for fx indsamling af data, for indkøb og for implementering af nye lovkrav. For mange virksomheder er dette ikke nyt, fordi de fx allerede har implementeret et miljøledelsessystem, så skridtet til et strategisk ledelsessystem med fokus på virksomhedens langsigtede bæredygtighedsindsats er overskueligt. Uddannelsen er selvfølgelig lige så relevant for virksomheder, der ikke allerede har et formaliseret ISO-ledelsessystem. For det er indsigten i, hvad der skal til for at kunne føre sin strategi ud i livet, der er det centrale på uddannelsen,” slutter Signe Malberg.

Fakta

Målgruppe for uddannelsen
Uddannelsen henvender sig til dem, der ønsker at styrke deres viden og ekspertise inden for systematisk arbejde med bæredygtighed. Dette omfatter personer, der skal drive arbejdet eller bidrage til at udvikle, integrere og implementere en bæredygtighedsstrategi i deres organisation. 

Herudover henvender den sig til fx:

  • Personer, der arbejder med miljø og/eller arbejdsmiljø, finansiel rapportering, ledere, konsulenter, auditorer.
  • Personer, der arbejder med compliance/
    lovgivning – ESG og CSRD – samt anden lovgivning inden for miljø, arbejdsmiljø og bæredygtighed.
  • Personer, som ønsker en helhedsforståelse af, hvordan standarder og ledelsessystemer kan bruges til succesfuld implementering af en virksomhedsstrategi og til opfølgning på strategien.
  • Personer, som ønsker et langt dybere kendskab til værktøjer og standarder, der kan hjælpe
    deres virksomheder med at arbejde med indsatser med fokus på bæredygtighed.

Læs mere på www.ds.dk

Da bæredygtighedsindsatsen nu skal have et mere tværfagligt og strategisk fokus, skal det forankres på et højere niveau i virksomhederne. Det kræver nye kompetencer, der bl.a. kan facilitere samarbejdet på tværs af fagligheder og niveauer i virksomheden,

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...