Sponseret indhold

At spare på energien bliver nu for alvor en strategisk øvelse

Vertical forest building in Milan, Italy

Af:

Nye krav fra EU betyder, at alle bygningsejere fremadrettet ikke længere kan slippe afsted med at udarbejde en hensigtserklæring over planlagte energibesparelser. Nu skal de helt konkret kunne dokumentere en energibesparende indsats.

Frem mod 2027 træder en række nye krav til energioptimering af bygninger i kraft på fælles EU-plan. Krav der med al tydelighed understreger, at det ikke længere er nok blot at lave fine rapporter, der samler støv i et ringbind, men krav der betyder, at bygningsejere ikke længere kan slippe afsted med at have en hensigtserklæring om at gøre noget ved energiforbruget. De skal rent faktisk kunne dokumentere konkret handling.

”De nye krav betyder, at energioptimering for alvor bliver en strategisk øvelse, som alle bygningsejere er nødt til at forholde sig til uanset, om der er tale om produktions- og kontorbygninger eller f.eks. pensionsselskaber med en portefølje af ejendomme. Alle skal kunne dokumentere, at de har fokus på energiforbruget, samt at de løbende gør noget konkret for at mindske det,” forklarer Michael Kirkegaard fra teknik og driftsleverandøren Caverion.

Specialist i bygningsteknik
Her har han ansvaret for Managed Service i Caverion, og i kundedatabasen finder man såvel markedsledende produktionsvirksomheder som flere af landets største pensionsselskaber og betydende ejendomsbesiddere. Hvis man kigger på markedet for ejendomsadministration, møder man både begreberne Managed Service og Facility Management. Men ifølge Michael Kirkegaard er der stor forskel på hvordan markedet opfatter begreberne forstået på den måde, at Managed Service som Facillity Management leverer samme ydelser, men hvor man i Caverion har meget fokus på samspil og optimering imellem bygning, teknik og brugsmønstre. Det handler om meget mere end fysisk vedligeholdelse af bygninger og arealer.

”Caverion er i bund og grund en ingeniørbaseret virksomhed, hvilket gør os til specialister, når det gælder om at optimere samspillet mellem en bygnings tekniske installationer. Især i forhold til produktionsvirksomheder har vi endvidere den fordel, at vi desuden har ekspertise i optimering af produktionsanlæg”, uddyber Michael Kirkegaard, der desuden understreger, at man i Caverion ligeledes har projekterfaring.

Skal monitorere i realtid
Det betyder, at man ikke blot kan energioptimere eksisterende bygninger, men man kan også sørge for, at nye bygninger driftes optimalt. Selv om et nybyggeri i dag typisk er spækket med sensorer og datadrevne enheder til at gøre driften smartere, hjælper det ikke meget, hvis ikke de er indstillet korrekt, og dermed matcher det faktiske brugsmønster for bygningen. Ifølge
Michael Kirkegaard kan besparelsesgevinsten være markant selv på en helt ny bygning.

”Vi har flere eksempler på, at vi kan reducere selv en nyopført bygnings energiforbrug med op til 30 pct. ved et sørge for, at den er indreguleret korrekt, når den tages i drift. Det er vigtigt, at det sker lige fra start, for det er jo en besparelse, der gælder i hele bygningens levetid”, siger Michael Kirkegaard. 

Dermed understreger han vigtigheden af at kunne monitorere en kundes bygningsmasse i realtid med henblik på at kunne reagere i samme moment, et problem opstår. Han siger videre:

Strategisk tilgang til energi
”Det er lige præcis det, de nye krav fra EU beskriver, nemlig prioriteringen af handling, når det er nødvendigt. Samtidig er det dog også vigtigt at have dialog med bygningsejere og brugere på et overordnet strategisk plan, således at man er på forkant både med ændringer i brugsmønsteret for en bygning samt planer for drift og eventuel konsolidering af bygningsmassen på længere sigt”, forklarer altså Michael Kirkegaard. 

I dag servicerer og monitorerer Caverion 30.000 ejendomme i 10 lande, og i den sammenhæng spiller Caverions Remote Center en vigtig rolle. Energioptimering handler nemlig i høj grad også om, at bygningsejerne har fokus på driften løbende. Michael Kirkegaard kalder det selv for Micro Saving, forstået på den måde, at det ikke kun er den langsigtede strategiske indsats, der er vigtig. Det samme gælder den daglige optimering af de enkelte enheder.

Data til beslutningsstøtte
”Vi er i en tid, hvor vores kunder er meget fokuseret på energipriserne helt ned på dagligt niveau. Det er en tendens, som en urolig verden er med til at styrke, idet høje priser på f.eks. gas eller el kan udgøre en risikofaktor i driften. Derfor ser vi også en øget efterspørgsel på services fra en virksomhed som vores, idet vi har den fornødne størrelse og den fornødne pondus til at kunne garantere de energibesparelser, vi lover,” forklarer Michael Kirkegaard.

Desuden har Caverion de fornødne redskaber, der sikrer, at kunderne rent faktisk kan dokumentere deres indsats, når det gælder energioptimering. Blandt andet qua en egentlig energikontrakt med Caverion. Et vigtigt element i den proces er opsamling af data. Som Michael Kirkegaard udtrykker det, handler det ikke blot om at indsamle så mange data som muligt, men om at indsamle de data, der reelt kan anvendes som beslutningsstøtte.

Det sociale aspekt af energibesparelse
At spare energi er ikke blot sund fornuft set ud fra såvel et miljømæssigt som et økonomisk perspektiv. At spare energi har ligeledes et socialt aspekt, især for Caverions virksomhedskunder. Kampen om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er hård, og for mange er løncheckens størrelse ikke længere nok. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne kan dokumentere en grøn profil. Gennem ekspertanalyser hjælper Caverion
kunderne med at få indsigt til både optimering af den daglige vedligeholdelse og til at støtte strategisk beslutningstagning vedrørende hele bygningsporteføljen.

Læs mere på www.caverion.dk

Vi oplever stadig større efterspørgsel på de services, vi tilbyder. Blandt andet fordi vi er en ingeniørbaseret virksomhed, der har en meget konkret og pragmatisk tilgang til energibesparelse. I dag forventer kunderne specialistviden.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...