Sponseret indhold

Dansk start-up kan forudsige risikoen for skimmelsvamp

Søren Andersen, Phd i indeklima og Kenneth Holck Jakobsen

Af:

Når du skruer ned for termostaten for at spare på varmekontoen, stiger risikoen for at få skimmelsvamp. Dansk start-up har udviklet en løsning, hvor du kan reagere i tide og finde balancen mellem en sund bygning og en lav energiregning.

Skimmelsvamp kan opstå på få dage og kan give milde gener som hovedpine og tørre slimhinder, men på længere sigt lede til astma og allergi. Der findes ikke en sensor til at måle skimmelsvampevækst, men du kan måle om forudsætninger er til stede – det skal bare gøres rigtigt. Skal der laveres en vurdering af skimmelsvampevæksten og forholdene omkring dem, gøres det i dag med en måling af temperatur og luftfugtighed eller ved fysiske prøver. Det er gode og velafprøvede metoder, men tidskrævende og målingerne er ikke præcise nok. 

Den danske start-up Climaid har udviklet en avanceret analyse der kombinerer målinger, byggeteknisk viden og svampenes mikrobiologi til at beregne risikoen for skimmelsvampevækst ved en kuldebro. Er der en høj risiko for skimmelsvampevækst gives besked til beboerne eller bygningens administrator. Beskeden gives før skimmelsvampen opstår, så beboerne kan nå at forebygge. Ofte kan en ændret adfærd være tilstrækkeligt til at bremse risikoen. “Der er mange penge at spare, hvis man kan foregribe en dyr skimmelsvampe-sanering”, siger PhD i indeklima, Søren Andersen fra Climaid. 

Store økonomiske konsekvenser
Skadeservice-virksomheden SSG (Belfor), anvender Climaid Recommend til at diagnosticere bygninger og til overvågning, når der har været en skimmelsvampeskade. Projektleder og biolog i SSG, Mads Peacock har 10 års erfaring med indeklima- og skimmelsvampeproblemer: “Når først skaden er sket, er de økonomiske konsekvenser for bygningsejer store. Skimmelsvampen skal fjernes og beboerne måske genhuses. Er det en udlejningsejendom, kan det betyde mistede lejeindtægter oveni renoveringsomkostningerne. Mads Peacock fortsætter: “Med Climaid kan vi foregribe skader og hvis skaden er sket, overvåger vi skadestedet med Climaids trådløse teknologi. Det betyder at vi kan forebygge skimmelsvampevækst uden at skulle ind i lejligheden og forstyrre beboernes hverdag”.

Spar på varmen uden skimmelsvamp
Mange danskere oplever i disse dage meget høje varmeregninger og gør derfor hvad de kan for at sænke deres energiforbrug. At spare på varmen ved at sænke temperaturen og ikke ventilere så meget er en effektiv måde til besparelser, men kan have nogle kedelige konsekvenser. Når temperaturen i bygningen sænkes med bare 1°C sænkes energiforbruget med op til 5%. At finde den optimale balance mellem temperatur, fugt og skimmelsvampevækst er svært, for man kan ikke fornemme om indeklimaet er lige under eller lige over grænsen for de gode vækstbetingelser.

At styre indeklimaet og energiforbruget udelukkende ud fra beboernes oplevelse af temperaturen gør det svært at opnå en besparelse. Derfor anbefaler Climaid altid som minimum at man måler temperaturen og luftfugtigheden i boligen, for på den måde at kunne tage databaserede beslutninger. 

 “Det er tankevækkende at sammenligne det antal sensorer og datapunkter du har i din bil eller din badevægt med antallet i dit hus. Vi gør alt for lidt for at beskytte nogle af vores største, længstlevende aktiver, og i værste fald udsætter vi brugerne for en sundhedsrisiko, fordi bygningen ikke fungerer, som den skal”, siger Søren Andersen.

AI og brugeradfærd
Climaid er en dansk start up, der baserer deres løsninger på deres faglige viden om bygninger, indeklima, brugeradfærd og sensorteknologi. For Climaid er det vigtigt at målinger bruges og derfor skal de sættes ind i en kontekst, de skal analyseres og så skal de overleveres til brugerne på en måde så de ved hvad deres næste skridt skal være. 

” Det nytter ikke noget at måle og analysere, hvis ikke beboerne forstår resultatet eller har adgang til dem”, fortæller Søren Andersen. 

Udover temperatur, fugt, CO2, støj, lys, bevægelse og flere andre kvantitative data, samler Climaid også feedback om brugernes oplevelse af indeklimaet.

 “Adfærd har kæmpe indflydelse på indeklimaet. Vi lytter til brugerne og bruger deres input til at skabe et bedre indeklima, som de ser det. For eksempel ved at ‘nudge’ til at lufte ud før luftkvaliteten falder”, forsætter Søren Andersen. Er det en Smart bygning, kan Climaid også styre vinduer, ventilation, termostater og andre smarte bygningsdele med samme interface, som anvendes til at indsamle data.

Målrettede løsninger
Skimmelsvampe løsningen kan leveres både til beboerne og til bygningsadministratorer, der også kan få et samlet overblik over alle deres enheder eller flere bygninger. Og det er ikke bare boligforeninger, der kan se mulighederne i Climaids løsninger. På samme måde udvikler Climaid målrettede løsninger til andre brancher: 

  • På kontoret sikres den høje produktivitet, medarbejdertilfredshed og lave sygefravær ved at måle det fysiske indeklima og hvordan medarbejderne oplever det. 
  • I skolen spares energi og elevernes indlæring øges med op til 15%, med Climaid målesystem og undervisningsforløb. 

Nøglen til de målrettede løsninger er en meget fleksibel platform, stor faglig viden om indeklima i bygninger og en dyb forståelse af hvilken rolle brugeradfærd spiller. Det betyder, at Climaid bliver i stand til at udvikle målrettede løsninger til mange forskellige brugssituationer.

Læs mere på www.climaid.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Bucher_CityFlex_C40e_2
​​Hvem spænder ben for grøn transport?​ 
Samfundets øjne er stift rettet mod den grønne omstilling, og på hvordan vi hver især – virksomheder, kommuner og private – kan bidrage...
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Nu kan danske virksomheder få testet deres AI-produkter til Smart Cities
Tirsdag den 27. juni åbner digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) en konference for Test- og Eksperimenterings-Faciliteterne (TEF)...
Trifork 1
Dansk softwarefirma bygger intelligente kontorbygninger
Trifork udvikler blandt andet software til Smart Buildings og IoT. På trods af at byggebranchen giver mulighed for at anvende en række...