Danmark skal prioritere sundhed og life science uanset farve på regering

Ida Sofie Jensen, Direktør i LIF

Af:

Heldigvis ligger sundhedsvæsenets udfordringer højt på agendaen i den igangværende valgkamp. For der er behov for at opprioritere sundhedsområdet i kølvandet på COVID-19.

Skrevet af; Ida Sofie Jensen, Direktør i LIF


Danskerne fortjener et effektivt, velfungerende og robust sundhedsvæsen, der er klar til fremtiden, uanset farven på en kommende regering. Det gør vi først og fremmest ved at investere i medarbejdere, i ny teknologi og innovative lægemidler. Vi er et lille land, hvor vores stærkeste kort netop er vores evne til at skabe stærkt samarbejde mellem innovative virksomheder og et stærkt offentligt velfærdssystem. Lægemiddelindustriforeningen, Lif, peger derfor på flere fokusområder inden for sundhed, som vi mener, at politikerne bør have særlig opmærksomhed på under og efter valgkampen.

Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen
Det første fokuspunkt er et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen, der er afgørende for danskernes helbred og velbefindende og en værdi i sig selv. Sundhed har værdi for samfundet, hvis borgerne går mindre til læge, er indlagt kortere tid eller kan bidrage mere på arbejdsmarkedet. Endelig er et stærkt sundhedsvæsen også en vigtig partner i udviklingen af nye innovative lægemidler. Danmark skal være verdensførende indenfor kronikerindsatsen og bør derfor målrettet igangsætte indsatser, der styrker sammenhæng og kvaliteten. Det er også en ambition vi bør fastholde, når arbejdet med sundhedsreformen skal tage form. 

Tilsvarende skal vi sikre, at vi får realiseret de mål om et markant løft af psykiatrien, som blev aftalt før valget. Der er behov for en reel sidestilling af psykiatrien med somatikken. Og så skal vi bygge ovenpå de gode resultater, som de hidtidige kræftpakker har skabt blandt andet for at få reduceret ulighed i sundhed indenfor kræftområdet.

Investeringer i sundhed er investeringer i mennesker
Det næste vi ønsker, at politikerne skal fokusere på er, at investeringer i sundhed grundlæggende skal ses som investeringer i mennesker og ikke som en udgift. Ved at regne på de dynamiske effekter – eller afledte gevinster – af eksempelvis forebyggelsesinitiativer eller hurtigere behandling, kan man få et mere retvisende billede af, hvad investeringen er værd i form af mindre sygefravær og større arbejdsudbud for både patient og pårørende. Den 1. november lancerer Lif i samarbejde med VIVE en beregningsmodel kaldet BIS, der kan beregne de dynamiske effekter af sundhedstiltag. Vi ønsker, at effekterne skal indgå i beslutningsgrundlaget, når der skal træffes beslutninger om nye sundhedsindsatser i sundhedsvæsenet.

Opret en sundhedsinnovationsfond
Dansk life science er vigtig for Danmarks vækst og velfærd og har holdt hånden under vores økonomi gennem økonomikriser og pandemi. Det danske sundhedsvæsen skal fortsat kunne tage nye produkter i brug, udvikle og afprøve nye idéer, skabe konkurrencedygtige rammer, der understøtter vores life science-virksomheder og tiltrække nye investeringer. Vi foreslår derfor, at der oprettes en ny sundhedsinnovationsfond, der investerer i at udvikle, demonstrere og udbrede ny sundhedsinnovation og digitale løsninger, der kan styrke patientbehandlingen og gøre Danmark til et internationalt foregangsland. En fond, der samtidig tager afsæt i at udbrede og forankre innovation funderet i offentlige/ private partnerskaber og samarbejder.

Danmark skal prioritere life science-strategi efter 2023
I 2021 indgik et bredt politisk flertal en aftale om strategi for life science. Strategien har fokus på at sikre fremtidige investeringer i forskning, innovation, uddannelse og sundhed og sætter fokus på at styrke vilkår for klinisk forskning, sundhedsdata, samarbejdsvilkår og et sundhedsvæsen, der med patientbehandling i verdensklasse kan stå som et udstillingsvindue for Danmark. Life science-strategien udløber ved udgangen af 2023, og der er derfor allerede nu behov for både politisk og økonomisk at prioritere udvikling og implementering af næste generation af life science-strategien i den kommende valgperiode. Der er en række muligheder til stede for at tiltrække investeringer i forskning, innovation og produktion og fortsat udbygge Danmarks stærke globale position inden for life science.

Der er eksempelvis behov for en ny og ambitiøs national strategi for personlig medicin og avancerede terapier. Vi skal opprioritere forskning inden for life science og gøre forskningsfradraget permanent.  Life Science Rådet og Erhvervsministeriets life science-enhed skal videreføres og Danmark skal forsvare patentbeskyttelse og IP-rettigheder internationalt. Listen af ønsker er længere endnu, men det vigtigste for politikerne lige nu er at huske på, at danske patienter, det danske sundhedsvæsen og dansk økonomi vinder, når Danmark har en stærk life science sektor. Lif glæder sig derfor til at diskutere forudsætningerne for det og et fremtidssikret sundhedsvæsen med en kommende ny regering.

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...