Personlige lægemidler skaber behov for fælles standarder

Lægemidler, der er udviklet til et enkelt menneskes særlige behov, indebærer nye, specialiserede tilgange til diagnostik og behandling. Det gælder ikke mindst de nye celleterapier. Derfor er der behov for at skabe nye fælles standarder, så klinikere har lettere ved at tage terapierne i brug til gavn for patienterne.  ”Når man udvikler personlige lægemidler baseret på celleterapi, er der tale om særdeles komplicerede teknologier. Derfor er celleterapierne typisk også mere arbejdskrævende både for life science-virksomheder og sundhedssektoren og øger behovet for et tættere samarbejde. Især er der mange arbejdsgange at tage højde for på hospitalerne. Til gengæld kan man stå i en

Læs mere »

Sundhedssektoren og medicinalindustrien er efterhånden nogle størrelser, som kan være svært håndgribelige – netop derfor sætter vi fokus på og stiller skarpt på de områder af brancherne, som du bør opdatere dig på.

Research og forskning stiller krav til data

Research og forskning i sundhed, lægemidler og sygdomme stiller skarpe krav til data, udstyr og forsøg. Således udvides markedet. Omvendt, så afføder det også et behov for tiltag, når patientsikkerhed og patientrettigheder skal sikres, så sundhedssystemet virker og er effektivt, men fortsat har patienten i fokus. Dette er en debat som også tages op i vores engagement med branchen og sektoren. Trods ophedede diskussioner om alt fra sundhedsreformer, MDR / IVDR og myndigheders påbud, så fastholder vi i dette imponerende univers af videnskab og dets løsninger for både den lokale og globale folkesundhed, at disse brancher er succeshistorier. Kort sagt, så er det en bemærkelsesværdig proces, når bundlinje og de samlede samfundsgoder går op i en højere enhed. 

Medical Health har affødt succes i nye brancher

For branchen begrænser sig ikke kun til hospitaler og operationer, men har aftvunget yderligere brancheinddelinger, der mildest talt har haft stor succes – også i Danmark. Eksempelvis ønsker vi at fremhæve både Life science-industrien og Medico-branchens indtog på de lyserøde sider og direkte ind i det danske erhvervslivs bevidsthed. Potentialet har været og er tårnhøjt og forløses eksemplarisk. Ikke bare har det været en gevinst for den enkelte patient – det har også været en gedigen kommerciel solstrålehistorie med begge industrier i kraftig vækst. Disse beviser at vi faktisk kan noget i Danmark, som ikke nødvendigvis bare kan kopieres andre steder i verden. Det giver en fordel for vores erhvervsliv og disse brancher er især eksempler på dette.

Medical Health og Human Capital

Det kan være svært at få fingeren placeret direkte på succesfaktoren, men mange taler om den unikke kombination af human kapital og de vilkår som stilles til rådighed for disse industrier, som værende udslagsgivende for en solid grobund til disse vækstindustrier. Dette bliver nødvendigt, især når nutidens udfordringer og diskurs om corona, covid-19 og vacciner skal adresseres, når vores omverden engang skal genåbnes og hverdagen skal tilbage til normalen. Der får vi brug for netop denne fantastiske branches evne til at levere de fornødenheder, som skal til for at verden får sin vante gang igen. Ligeledes er fremtidens kamp med livsstilssygdomme, herunder sukkersyge (diabetes), samt den fortsatte kamp mod kræft store emner i dette univers, når innovationer af eksempelvis insulin og kemo skal forbedre folkesundheden.

Solid ekspertise, værdifuld viden og de nyeste teknologiske fremskridt håber vi at du vil finde her i universet – det er i hvert fald hensigten. Vi klæder dig på i disse branchers medrivende transformation fra små leverandørbrancher til big business i det globale medicin- og videnskabskapløb. Indsigter i branchen finder du i de omkringliggende artikler, som gerne skulle give dig indblik og værdifuld viden i alle dele af den efterhånden uoverskuelige medicinalindustri – den gør vi overskuelig for dig.

Et sundere Danmark

Vi er nødt til at gentænke sundhed i Danmark.  Skrevet af; Peder Søgaard-Pedersen, chef for DI Life Science Vores sundhedsvæsen er ikke indrettet til det stigende antal ældre med behov for behandling, pleje og omsorg, som er på vej. Det er ikke indrettet til det stigende antal borgere med flere

Medicoindustriens ønsker til en kommende sundhedsaftale

Mange går og venter på Regeringens udspil til en sundhedsaftale. Og venter i spænding fordi meget er på spil. Medicoindustrien er en af dem. Før sommerferien 2021 offentliggjorde Regeringen en kortfattet aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om muligheder og perspektiver i etablere 21 sundhedsklynger opbygget omkring landets akuthospitaler.

På Skovhus står behandling af misbrug ikke alene

På landets største private psykiatriske hospital, Skovhus Privathospital, hører behandling af misbrug naturligt hjemme i psykiatrien, for misbrug er ofte et symptom på en underliggende psykisk lidelse. Måske derfor tiltrækker Skovhus flere og flere borgere, der har forsøgt tilbuddene i det offentlige, hvor ansvaret for psykiatri og misbrugsbehandling er fordelt på

Vi er alle digitale i fremtidens sundhedssektor – hvis vi tør hæve ambitionerne

Hvis vi skal sikre patienterne i fremtidens sundhedssektor den bedste behandling, og hvis vi skal løse de udfordringer, sundhedsvæsenet kommer til at stå over for i fremtiden, så skal vi hæve ambitionerne for digitalisering af sundheden.  Skrevet af; Katrina Feilberg, markedschef, Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv Patienter indsamler allerede data

Hårdføre og robuste tablets giver sikkerhed i syge -og hjemmeplejen

Der er store krav til dokumentation og hygiejne hos syge -og hjemmeplejen, derfor tester man i Hjørring Kommune tablets fra Samsung, der er særligt hårdføre og højtbeskyttede og dermed robuste til en hård hverdag. ”Elektronik, der virker, er en af vores måder at støtte vores medarbejdere på,” lyder det.  Krav om

Fremtidens diagnostik begynder med et prik i fingeren derhjemme

Det lille testapparat Egoo fra den danske startup Qlife vil gøre det muligt for patienter at teste kliniske biomarkører derhjemme, så diagnosticering og behandling af en lang række sygdomme kan ske tidligere og mere effektivt end i dag – til gavn for patienter og sygehusvæsen.  Covid-19 har åbnet vores øjne

En stærk privat aktør tager ansvar for fremtidens sundhedssektor

Danmarks hurtigst voksende healthcare-virksomhed, Carelink-gruppen, stræber med ny strategi efter at blive den uomgængelige samarbejdspartner for et offentligt system, der ikke kan løfte fremtidens store plejebyrde alene. Uden et gennemgribende samarbejde med stærke private aktører kan den danske social- og sundhedssektor ikke løse fremtidens store udfordringer og fortsat levere service på

Hvilken forskel gør sundhedsplejen hos jer?

Behovet for data er større end nogensinde. Bevillinger afhænger af dokumentation, og indsatser på sundhedsområdet blandt børn og unge er betinget af input fra både frontlinjepersonale og ledende sundhedsplejersker. Den nødvendige data til dokumentation i sundhedsplejen er blevet indsamlet i NOVAX’ journalsystem i over 15 år, og med deres nuværende

Naturens lyd i hverdagen

Hospitaler er bygninger, hvor lofter, vægge og gulve ofte har hårde og reflekterende overflader. Når det drejer sig om lyd, betyder det, at der ikke er noget til at absorbere den. Lyden kastes rundt og spredes overalt, og det øger støjniveauet og gør det vanskeligt at slappe af og føre

Medicoindustriens ønsker til en kommende sundhedsaftale

Mange går og venter på Regeringens udspil til en sundhedsaftale. Og venter i spænding fordi meget er på spil. Medicoindustrien er en af dem. Før sommerferien 2021 offentliggjorde Regeringen en kortfattet aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om muligheder og perspektiver i etablere 21 sundhedsklynger opbygget omkring landets akuthospitaler.

På Skovhus står behandling af misbrug ikke alene

På landets største private psykiatriske hospital, Skovhus Privathospital, hører behandling af misbrug naturligt hjemme i psykiatrien, for misbrug er ofte et symptom på en underliggende psykisk lidelse. Måske derfor tiltrækker Skovhus flere og flere borgere, der har forsøgt tilbuddene i det offentlige, hvor ansvaret for psykiatri og misbrugsbehandling er fordelt på

Vi er alle digitale i fremtidens sundhedssektor – hvis vi tør hæve ambitionerne

Hvis vi skal sikre patienterne i fremtidens sundhedssektor den bedste behandling, og hvis vi skal løse de udfordringer, sundhedsvæsenet kommer til at stå over for i fremtiden, så skal vi hæve ambitionerne for digitalisering af sundheden.  Skrevet af; Katrina Feilberg, markedschef, Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv Patienter indsamler allerede data

Hårdføre og robuste tablets giver sikkerhed i syge -og hjemmeplejen

Der er store krav til dokumentation og hygiejne hos syge -og hjemmeplejen, derfor tester man i Hjørring Kommune tablets fra Samsung, der er særligt hårdføre og højtbeskyttede og dermed robuste til en hård hverdag. ”Elektronik, der virker, er en af vores måder at støtte vores medarbejdere på,” lyder det.  Krav om

Fremtidens diagnostik begynder med et prik i fingeren derhjemme

Det lille testapparat Egoo fra den danske startup Qlife vil gøre det muligt for patienter at teste kliniske biomarkører derhjemme, så diagnosticering og behandling af en lang række sygdomme kan ske tidligere og mere effektivt end i dag – til gavn for patienter og sygehusvæsen.  Covid-19 har åbnet vores øjne

En stærk privat aktør tager ansvar for fremtidens sundhedssektor

Danmarks hurtigst voksende healthcare-virksomhed, Carelink-gruppen, stræber med ny strategi efter at blive den uomgængelige samarbejdspartner for et offentligt system, der ikke kan løfte fremtidens store plejebyrde alene. Uden et gennemgribende samarbejde med stærke private aktører kan den danske social- og sundhedssektor ikke løse fremtidens store udfordringer og fortsat levere service på

Hvilken forskel gør sundhedsplejen hos jer?

Behovet for data er større end nogensinde. Bevillinger afhænger af dokumentation, og indsatser på sundhedsområdet blandt børn og unge er betinget af input fra både frontlinjepersonale og ledende sundhedsplejersker. Den nødvendige data til dokumentation i sundhedsplejen er blevet indsamlet i NOVAX’ journalsystem i over 15 år, og med deres nuværende

Naturens lyd i hverdagen

Hospitaler er bygninger, hvor lofter, vægge og gulve ofte har hårde og reflekterende overflader. Når det drejer sig om lyd, betyder det, at der ikke er noget til at absorbere den. Lyden kastes rundt og spredes overalt, og det øger støjniveauet og gør det vanskeligt at slappe af og føre

Apotekerne er en vigtig brik i fremtidens sundhedsvæsen

Ny teknologi, lokal forankring og medarbejdere med viden om medicin og sundhed er et godt udgangspunkt for, at apotekerne kan være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.  Skrevet af; Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det gælder ikke mindst den

MEST LÆSTE