Mere kapacitet i sundheds-/ældresektoren betyder ikke nødvendigvis ansættelse af flere medarbejdere. Uden at overbelaste personalet yderligere, kan man nu komme rigtigt langt med den rette software og til en brøkdel af den pris konventionelle løsninger koster.

Plejesektoren er et af det danske samfunds og velfærdsstatens fundamenter.  Med en fordobling i antallet af borgere over 65 inden for de kommende 20 år, og et drastisk fald i antallet af borgere under 30 år, ændres økonomien drastisk og det bliver ikke muligt at skaffe plejere nok til en befolkning, der bliver ældre”, indleder adm. direktør Peer Bentzen, Nemlia ApS.
En nordisk virksomhed, der udvikler og markedsfører en app-baseret løsning til håndtering af plejekrævende patienter i ældresektoren – en løsning, der samtidig øger medarbejdernes muligheder for at skabe mere tid til omsorg og minimerer tiden brugt på rutinetjek.
Dette gør det muligt at fokusere på de mest plejekrævende borgere præcist på de tidspunkter, hvor de har behov for hjælp.

Mangel på pleje kan afhjælpes
I Danmark mangler plejesektoren tusindvis af medarbejdere i dag, og det bliver ikke bedre i fremtiden. Løsningen på denne enorme udfordring handler ikke alene om ansættelse af flere plejere men om at give branchen mere tid til det essentielle.

”I dag er der eksempelvis 50 millioner demente mennesker på verdensplan, og 150 millioner om 25 år. Det kommer på verdensplan til at koste samfundene 1,2 trillioner (1,2 milliard milliarder) USD i form af øgede omkostninger til pleje, tab af skatteindtægt, lavere produktivitet m.m. Hos Nemlia vil vi give vore ældre medborgere en bedre livskvalitet, på den måde at plejerne skal have mere tid til at give pleje, og stress skal fjernes fra deres arbejdsmiljø. Vi fokuserer på at gøre det at være plejer attraktivt og tiltrækkende, så man får lyst til at påtage sig jobbet og med glæde forbliver i det”, uddyber Peer Bentzen.

Plejepersonale uden stress
Nemlias system bygger på software as a service (SaaS), der installeres på en smartphone, som plejeren har med sig i lommen. Selve appen kan uhyre nemt tilpasses den enkelte plejers (på et plejehjem eller i hjemmeplejen) aktuelle behov, patienter og samarbejdet med de øvrige kollegaer. Det indebærer at hver enkelt plejer typisk får 20-30 % mere tid frigivet. Ikke fordi de løber hurtigere, men fordi de kun skal ’løbe’ til det, det hele handler om, – den essentielle pleje og omsorg.

”Der kræves hverken IT-afdeling eller superbrugere, og de fleste er oppe at køre i løbet af 10-15 minutter. Især nyder nattevagter virkelig godt af vores system, idet nattevagten øjeblikkeligt bliver informeret, hvis en beboer står ud af sengen eller falder ud af den. Tidligere blev de først klar over sådan en situation, når de udførte deres rutinetjek – nu får de det at vide øjeblikkeligt og kan reagere med det samme. Dette gør medarbejdernes arbejde mindre stresset, og når stressen forsvinder, har vi set eksempler på, at medarbejderfastholdelsen stiger markant. Fordi medarbejderne bliver glade for arbejdet og deres bekymringer for de ældre forsvinder”, pointerer Peer Bentzen.

1 million brugere på den korte bane
Nemlia blev etableret i sin nuværende form i 2020 på Færøerne, hvor virksomheden markedsmæssigt i dag arbejder sammen med hovedparten af plejehjem og hjemmeplejen. Aktuelt har Nemlia udvidet sine markedsaktiviteter til også at omfatte Tyskland, Storbritannien og Danmark.

”Målet er at vi om 3 år hjælper 1,5 million brugere”, fastslår Peer Bentzen afslutningsvis.

De varme hænder rækker længere
Den øgede indsigt giver personalet mere tid til at yde den pleje, der er nødvendig for, at den enkelte føler sig tryg og trives. Mindre bekymring over, hvad der kunne ske i værelset ved siden af og mere tid til at opbygge stærkere relationer.

Læs mere på www.nemlia.com

Med den nye teknologi har jeg nu mere tid til at bruge min faglige viden til at yde omsorg, trøst og kærlighed

MEST LÆSTE

Verdens demografi ændrer sig hurtigt

 • Befolkningen ældes hurtigt, fødselsraterne falder hurtigere
  - I 2050 vil 20 % af verdens befolkning være 65+
  (dobbelt så mange som i dag).
 • Betydelig mangel på plejepersonale -
  forholdet mellem plejere pr. borger vil falde fra 7 til 3.
 • Dramatisk stigning i mennesker med langvarig sygdom
  - mere end 150 millioner mennesker vil lide af demens
  i 2050 (3 gange så mange som i dag).

Kilder: UN World Population Prospects, Destatis