Sponseret indhold
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

”Hvad der KAN gøres digitalt, SKAL gøres digitalt,” lyder mottoet hos Aleris-Hamlet. Privathospitalet etablerede i 2021 ’Aleris Psykologhus’, hvor mere end 50 erfarne psykologer tilbyder psykologisk rådgivning og behandling online med mulighed for fysisk fremmøde, når det er nødvendigt.

Det er ingen hemmelighed, at flere og flere danskere – unge såvel som gamle – er udfordret mentalt, og ventetiderne på hjælp er ofte lange. Behandlingen af mennesker med psykiske lidelser er et område, som gennem mange år har manglet fokus og prioritering, og der er brug for alle gode kræfter og for, at vi tør tænke ud af boksen. 

”Sundhedsvæsenet er nødt til at tænke i nye baner. Vi skal være mere ambitiøse og implementere digitale løsninger, der henvender sig til generationer, som i forvejen er storforbrugere af digitale medier. Vi må spørge os selv, hvordan den teknologiske og digitale udvikling kan hjælpe os med at nå de ambitiøse mål, vi har i forhold til at styrke danskernes sundhed. Hos Aleris-Hamlet arbejder vi altid ud fra devisen: ”Hvad der KAN gøres digitalt, SKAL gøres digitalt”, siger direktør for privathospitalet Aleris-Hamlet, Michael Gram Kirkegaard.

50.000 konsultationer online i år
Det gør sig også gældende, når det kommer til psykologydelser. Aleris-Hamlet etablerede i 2021 ’Aleris Psykologhus’, hvor mere end 50 erfarne psykologer tilbyder psykologisk rådgivning og behandling online med mulighed for fysisk fremmøde, når det er nødvendigt.

”Vores vision har været at udvikle det stærkeste, psykologfaglige tilbud til danskerne baseret på en digital platform, og med forventeligt 50.000 online konsultationer i år kan vi konstatere, at kunderne har taget rigtig godt imod tilbuddet. Dette skyldes ikke mindst, at det både er nemt, hurtigt og fleksibelt at komme i kontakt med en psykolog online, både på hverdage, i weekender og helligdage. Konsultationerne kan passes ind, så man kan få hjælp, når det passer ind i en travl hverdag, uanset hvor man befinder sig, og det appellerer til den travle dansker”, uddyber Michael Gram Kirkegaard.

Psykologen kontaktes via app på smartphone, tablet eller via PC, så kunden kan booke, ændre og aflyse aftaler uanset tid på døgnet. Kunden kan vælge et fasttrack eller bestille tid på normal vis.

Vi når en ny målgruppe
Den lettere adgang til psykologbehandling betyder i praksis, at vi når ud til målgrupper, der ikke tidligere har været til-
bøjelig til at søge psykologhjælp. Online psykolog har nemlig vist sig at sænke barrieren væsentligt for at søge hjælp, særligt blandt mænd, som traditionelt er lidt tøvende med at tage dette skridt. Andelen af mænd, som søger psykologhjælp online hos Aleris-Hamlet er således 64%, hvilket er væsentligt højere end ved fysiske konsultationer, hvor mændene normalt kun udgør ca. 30%.

”Det er en meget positiv tendens, at mændene kommer ud af busken og søger hjælp tidligere. På den måde kan vi forebygge stress, depression eller andre psykiske problemer, inden en krise vokser sig større og får længerevarende konsekvenser for den enkelte,” siger Michael Gram Kirkegaard.

Online psykologi har store fordele
Erfaringerne med online psykologhjælp har vist, at det er muligt at skabe samme nærvær, fortrolighed og terapeutiske effekt som i klinikken, og for mange føles det faktisk mere trygt at være i egne rammer under samtalen. Forskningen bakker op om dette, idet der er evidens for, at onlinebehandling er fuldt ud lige så effektivt som behandling med fremmøde. Der er dog visse problemstillinger, som ikke er egnet til onlinebehandling. Derfor tilbyder Aleris-Hamlet Psykologhus fremmøde-konsultationer, når det fagligt vurderes at være nødvendigt, eller kunden foretrækker fysisk fremmøde. 

”Psykologisk rådgivning og behandling online giver stor mulighed for, at man som kunde kan blive henvist lige netop til den psykolog, som passer bedst til ens konkrete problemstilling, uanset hvor man bor i landet. Aleris-Hamlets Psykologhus tilbyder ud over de mere almindelige psykologiske problemstillinger også specialistkompetencer inden for fx børn, unge, misbrug, spiseforstyrrelser/BED, angst, stress, depression, traumer/PTSD, samt arbejdsrelaterede problemstillinger,” forklarer Michael Gram Kirkegaard.

Et stærkt fagligt miljø
Mange psykologer arbejder ofte i egen praksis, så målet med at etablere et decideret Psykologhus, hvor de tilknyttede psykologer har deres daglige gang, har været at skabe et helt unikt fagligt miljø og fællesskab, hvor der er fokus på faglig udvikling, supervision og daglig sparring med kollegerne, samt videreudvikling af den digitale behandlingsform.

”For at sikre de mest optimale forløb har psykologerne eksempelvis udviklet en fælles værktøjskasse, som giver kunden mulighed for at arbejde med sin problemstilling mellem konsultationerne. Det hele tager udgangspunkt i den enkeltes livsduelighed og giver redskaber til at handle og tage ansvar i eget liv,” slutter Michael Gram Kirkegaard.

Aleris-Hamlet Hospitaler er en del af Aleris-koncernen, som er en af Skandinaviens førende, private sundhedsvirksomheder. I Danmark driver Aleris-Hamlet Hospitaler, som er landets største landsdækkende kæde af privathospitaler med afdelinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Herning, København og Ringsted. Aleris-Hamlet i Danmark omsætter for ca. 900 mio. DKK og har ca. 1.200 medarbejdere.

Se mere på www.aleris-hamlet.dk

Den lettere adgang til psykologbehandling betyder i praksis, at vi når ud til målgrupper, der ikke tidligere har været tilbøjelig til at søge psykologhjælp.

MEST LÆSTE