Sundhedssektoren og medicinalindustrien er efterhånden nogle størrelser, som kan være svært håndgribelige – netop derfor sætter vi fokus på og stiller skarpt på de områder af brancherne, som du bør opdatere dig på.

Research og forskning stiller krav til data

Research og forskning i sundhed, lægemidler og sygdomme stiller skarpe krav til data, udstyr og forsøg. Således udvides markedet. Omvendt, så afføder det også et behov for tiltag, når patientsikkerhed og patientrettigheder skal sikres, så sundhedssystemet virker og er effektivt, men fortsat har patienten i fokus. Dette er en debat som også tages op i vores engagement med branchen og sektoren. Trods ophedede diskussioner om alt fra sundhedsreformer, MDR / IVDR og myndigheders påbud, så fastholder vi i dette imponerende univers af videnskab og dets løsninger for både den lokale og globale folkesundhed, at disse brancher er succeshistorier. Kort sagt, så er det en bemærkelsesværdig proces, når bundlinje og de samlede samfundsgoder går op i en højere enhed. 

Medical Health har affødt succes i nye brancher

For branchen begrænser sig ikke kun til hospitaler og operationer, men har aftvunget yderligere brancheinddelinger, der mildest talt har haft stor succes – også i Danmark. Eksempelvis ønsker vi at fremhæve både Life science-industrien og Medico-branchens indtog på de lyserøde sider og direkte ind i det danske erhvervslivs bevidsthed. Potentialet har været og er tårnhøjt og forløses eksemplarisk. Ikke bare har det været en gevinst for den enkelte patient – det har også været en gedigen kommerciel solstrålehistorie med begge industrier i kraftig vækst. Disse beviser at vi faktisk kan noget i Danmark, som ikke nødvendigvis bare kan kopieres andre steder i verden. Det giver en fordel for vores erhvervsliv og disse brancher er især eksempler på dette.

Medical Health og Human Capital

Det kan være svært at få fingeren placeret direkte på succesfaktoren, men mange taler om den unikke kombination af human kapital og de vilkår som stilles til rådighed for disse industrier, som værende udslagsgivende for en solid grobund til disse vækstindustrier. Dette bliver nødvendigt, især når nutidens udfordringer og diskurs om corona, covid-19 og vacciner skal adresseres, når vores omverden engang skal genåbnes og hverdagen skal tilbage til normalen. Der får vi brug for netop denne fantastiske branches evne til at levere de fornødenheder, som skal til for at verden får sin vante gang igen. Ligeledes er fremtidens kamp med livsstilssygdomme, herunder sukkersyge (diabetes), samt den fortsatte kamp mod kræft store emner i dette univers, når innovationer af eksempelvis insulin og kemo skal forbedre folkesundheden.

Solid ekspertise, værdifuld viden og de nyeste teknologiske fremskridt håber vi at du vil finde her i universet – det er i hvert fald hensigten. Vi klæder dig på i disse branchers medrivende transformation fra små leverandørbrancher til big business i det globale medicin- og videnskabskapløb. Indsigter i branchen finder du i de omkringliggende artikler, som gerne skulle give dig indblik og værdifuld viden i alle dele af den efterhånden uoverskuelige medicinalindustri – den gør vi overskuelig for dig.

EU’s lægemiddelstrategi kan være gift for branche og patienter 350 år med innovation og udvikling giver tyngde, viden og indsigt

Når en af verdens ældste lægemiddel- og kemivirksomheder som tyske Merck offentligt ytrer bekymring over EU’s forslag til en begrænsning af industriens IP-rettigheder, er der god grund til at være opmærksom. ”EU er ved at lægge sidste hånd på en lægemiddelstrategi, som kan få alvorlige konsekvenser for innovationen af nye lægemidler

Interim management giver kvalificeret fleksibel arbejdskraft

PharmaRelations er specialiseret i rekruttering, interim management og regulatory services inden for Life Science. For virksomheder med et begrænset antal head counts er fx interim løsningen en kærkommen mulighed, og for mange arbejdstagere er det at være interim konsulent en mulighed for et friere arbejdsliv.  For mange virksomheder inden for Life Science

Ferrosan Medical Devices – en succes-historie for Impilo

I starten af oktober 2022 offentliggjorde investeringsselskabet salget af Ferrosan Medical Devices til Kirk Kapital, Lundbeckfonden og ATP. Impilo med kontorer i København og Stockholm blev stiftet i 2017 og er et investeringsselskab med fokus på investeringer i nordiske virksomheder inden for medicinalindustrien, medicinsk udstyr, plejetjenester og andre sundhedsrelaterede områder.

Det kræver en indsats at ruste Danmark til ny teknologi og medicin

Det danske sundhedsvæsen er stærkt, og der er ingen tvivl om, at vores land kan tilbyde behandling af høj kvalitet, når vi bliver syge. Men hvis vi ønsker at blive ved med at udvikle og styrke vores sundhedsvæsen og vores behandling, så skal vi investere både penge og kræfter i indsatsen, så

De innovative indkøb skal øverst på dagsordenen

Skal det danske hjemmemarked være udstillingsvindue for de bedste og mest innovative sundhedsløsninger, er der behov for at prioritere de innovative indkøb. Life Science Rådet har en unik mulighed for at sætte skub bag intentionerne. Skrevet af; Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien  Selvom Danmark er et lille land, kan vi

Danske biotek-virksomheder kan være med til at forme fremtidens marked

Selvom såvel etablerede koncerner som små vækstvirksomheder har glæde af standardisering inden for lægemiddelvidenskab, mangler der danske eksperter til at udvikle standarder indenfor life science.  Danske virksomheder er generelt langt fremme indenfor life science, og derfor bør de også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, være med

Personlige lægemidler skaber behov for fælles standarder

Lægemidler, der er udviklet til et enkelt menneskes særlige behov, indebærer nye, specialiserede tilgange til diagnostik og behandling. Det gælder ikke mindst de nye celleterapier. Derfor er der behov for at skabe nye fælles standarder, så klinikere har lettere ved at tage terapierne i brug til gavn for patienterne.  ”Når man udvikler

Kommuner og regioner skal være bedre til at dele succeser og fejl

Det går rigtig godt med at skabe innovation i den danske sundhedssektor. Til gengæld er vi ikke særlig dygtige til at udbrede de nye løsninger og skalere dem fra én kommune eller region til en anden. Derfor skal der fokus på at dele løsninger, og tværorganisatorisk innovation kan være en

Impilo har udvidet porteføljen af Health Care-investeringer

Investeringsselskabet Impilo foretager Private Equity-investeringer i nordiske selskaber inden for det farmaceutiske område, medicinsk teknologi og relaterede sundhedstjenester. Inden for de seneste 15 mdr. har selskabet investeret i tre danske virksomheder, der er knyttet store forventninger til. Investeringsselskabet Impilo med kontorer i Stockholm og København arbejder med Private Equity (PE)-investeringer inden

PANELDEBAT: Dynamiske effekter af investeringer i sundhed

I takt med at vi får en aldrende befolkning, flere borgere med kroniske sygdomme og flere nye innovative behandlinger vil sundhedsvæsnet befinde sig i et stigende pres for at levere samme høje kvalitet til borgerne for de samme penge. Generelt har man fra offentlig side set sundhedsområdet som en isoleret søjle,

Interim management giver kvalificeret fleksibel arbejdskraft

PharmaRelations er specialiseret i rekruttering, interim management og regulatory services inden for Life Science. For virksomheder med et begrænset antal head counts er fx interim løsningen en kærkommen mulighed, og for mange arbejdstagere er det at være interim konsulent en mulighed for et friere arbejdsliv.  For mange virksomheder inden for Life Science

Ferrosan Medical Devices – en succes-historie for Impilo

I starten af oktober 2022 offentliggjorde investeringsselskabet salget af Ferrosan Medical Devices til Kirk Kapital, Lundbeckfonden og ATP. Impilo med kontorer i København og Stockholm blev stiftet i 2017 og er et investeringsselskab med fokus på investeringer i nordiske virksomheder inden for medicinalindustrien, medicinsk udstyr, plejetjenester og andre sundhedsrelaterede områder.

Det kræver en indsats at ruste Danmark til ny teknologi og medicin

Det danske sundhedsvæsen er stærkt, og der er ingen tvivl om, at vores land kan tilbyde behandling af høj kvalitet, når vi bliver syge. Men hvis vi ønsker at blive ved med at udvikle og styrke vores sundhedsvæsen og vores behandling, så skal vi investere både penge og kræfter i indsatsen, så

De innovative indkøb skal øverst på dagsordenen

Skal det danske hjemmemarked være udstillingsvindue for de bedste og mest innovative sundhedsløsninger, er der behov for at prioritere de innovative indkøb. Life Science Rådet har en unik mulighed for at sætte skub bag intentionerne. Skrevet af; Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien  Selvom Danmark er et lille land, kan vi

Danske biotek-virksomheder kan være med til at forme fremtidens marked

Selvom såvel etablerede koncerner som små vækstvirksomheder har glæde af standardisering inden for lægemiddelvidenskab, mangler der danske eksperter til at udvikle standarder indenfor life science.  Danske virksomheder er generelt langt fremme indenfor life science, og derfor bør de også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, være med

Personlige lægemidler skaber behov for fælles standarder

Lægemidler, der er udviklet til et enkelt menneskes særlige behov, indebærer nye, specialiserede tilgange til diagnostik og behandling. Det gælder ikke mindst de nye celleterapier. Derfor er der behov for at skabe nye fælles standarder, så klinikere har lettere ved at tage terapierne i brug til gavn for patienterne.  ”Når man udvikler

Kommuner og regioner skal være bedre til at dele succeser og fejl

Det går rigtig godt med at skabe innovation i den danske sundhedssektor. Til gengæld er vi ikke særlig dygtige til at udbrede de nye løsninger og skalere dem fra én kommune eller region til en anden. Derfor skal der fokus på at dele løsninger, og tværorganisatorisk innovation kan være en

Impilo har udvidet porteføljen af Health Care-investeringer

Investeringsselskabet Impilo foretager Private Equity-investeringer i nordiske selskaber inden for det farmaceutiske område, medicinsk teknologi og relaterede sundhedstjenester. Inden for de seneste 15 mdr. har selskabet investeret i tre danske virksomheder, der er knyttet store forventninger til. Investeringsselskabet Impilo med kontorer i Stockholm og København arbejder med Private Equity (PE)-investeringer inden

PANELDEBAT: Dynamiske effekter af investeringer i sundhed

I takt med at vi får en aldrende befolkning, flere borgere med kroniske sygdomme og flere nye innovative behandlinger vil sundhedsvæsnet befinde sig i et stigende pres for at levere samme høje kvalitet til borgerne for de samme penge. Generelt har man fra offentlig side set sundhedsområdet som en isoleret søjle,

Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal prioriteres

Ny teknologi forandrer fremtidens arbejdspladser, og den måde mange arbejdsopgaver løses på i life science-industrien. Derfor skal kompetencerne hos branchens medarbejderne hele tiden udvikles. Spørgsmålet er hvordan, og hvilke kompetencer der er de vigtigste. Det har Fagforeningen Pharmadanmark – Fagforeningen for Life science-specialister flere bud på.  Dansk life science strutter af sundhed,

MEST LÆSTE