Brian Mikkelsen, Adm. direktør i Dansk Erhverv

Det danske sundhedsvæsen er stærkt, og der er ingen tvivl om, at vores land kan tilbyde behandling af høj kvalitet, når vi bliver syge. Men hvis vi ønsker at blive ved med at udvikle og styrke vores sundhedsvæsen og vores behandling, så skal vi investere både penge og kræfter i indsatsen, så danskerne også fremover tilbydes sundhedsbehandling i verdensklasse

Skrevet af; Brian Mikkelsen, administrerende direktør hos Dansk Erhverv


For 30 år siden havde Danmark den dårligste kræftoverlevelse sammenlignet med de andre nordiske lande. Det betød, at sandsynligheden for at være i live fem år efter en kræftdiagnose var langt dårligere som dansker end som f.eks. nordmand. Men efter en stor indsats med både kræftplaner og -pakker i løbet af de seneste mange år, så har vi i Danmark formået at løfte vores behandling markant. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi området er blevet prioriteret med både penge og kræfter. Det er en indsats, vi kan være stolte af.

Men udviklingen går hurtigt, og vi skal fortsat følge med. Vi står f.eks. på tærsklen til en helt ny måde at behandle sygdomme på, med personlig og målrettet behandling. Den nuværende nationale strategi for personlig medicin udløber med udgangen af 2022. Udviklingen på området går hurtigt, og derfor skal vi have en ny strategi som tager hånd om opgaven med at implementere personlig og præcisionsmedicin, som er ekstremt vigtig for fremtidens behandling. Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at det er fremtidens behandling.

For fremover vil behandling og behandlingsforløb på en lang række områder blive målrettet den enkelte patient. Din genetik og de særlige karakteristika der kendetegner dit sygdomsforløb, vil afgøre hvilken behandling, der virker bedst på dig, og behandlingen kan være to forskellige forløb, for mig og for dig. Med diagnostik vil vi være i stand til at opdage sygdomme tidligere, og ændre eller justere i behandlingen med meget kortere aftræk end i dag, og dermed målrette behandlingen. Nogle behandlinger vil også blive lavet ud fra patientens eget blod eller genmateriale. De såkaldte ATMP’er (advanced theraputic medicinal products) er f.eks. genterapi eller CAR-T, hvor biologisk materiale tages ud af kroppen, modificeres, og genindsættes i kroppen, hvorefter kroppen kan bruge det modificerede materiale til at helbrede sig selv. Det kan betyde at kræftformer eller måske endda kroniske sygdomme, som tidligere har været uhelbredelige, måske i fremtiden vil kunne helbredes fuldstændig.

Det er kvantespring for behandlingen, og derfor må vi ikke blive efterladt på perronen, når toget buldrer forbi. Og der er udfordringer i dag, som den nye nationale strategi skal tage højde for. Det gælder særligt implementering af nye behandlingsformer, og brug af diagnostik som partner til behandlingen Der er ingen tvivl om, at det kan være vanskeligt at tilpasse vores nuværende sundhedsvæsen til en så markant anderledes behandlingsform. For det første er behandlingen ofte forbundet med store omkostninger. Men samtidig skaber den nogle helt andre forudsætninger for patientens fremtid. For selvom behandlingen koster mange penge, så skal den måske kun foretages en enkelt gang, før patienten bliver rask, modsat andre typer behandlinger, der skal gives over lang tid og være krævende for patienten. Derfor er vi nødt til at se helt anderledes på værdien af investeringer i sundhed.

Men der er også andre ting, vi skal forberede os på, når ny teknologi og behandling skal implementeres. For er det virksomhedens specialister eller hospitalerne, der skal udføre behandlingen? Hvordan skal vi indrette specialeplanlægningen og sikre højtuddannet personale? Skal Medicinrådet anskue behandlingerne på en ny og mere helhedsorienteret måde? Og hvordan kan vi blive bedre til at bruge vores sundhedsdata til nye betalingsmodeller, mere målrettet behandling og tidligere opsporing?

Sikkert er det, at der vil være udfordringer, når Danmark skal rustes til at tage imod de nye behandlingsformer. Jeg er dog ikke i tvivl om, at vores styrkeposition på området sikrer, at vi kan klare de udfordringer, der måtte komme. For Danmark er med i front på en lang række af de områder, som sundhedsvæsenet beskæftiger sig med. Men det kræver, at vi prioriterer området, hvis vi også skal være i front i fremtiden.

MEST LÆSTE