En ny, ambitiøs life sciencestrategi kan være nøglen til et sammenhængende sundhedsvæsen

Katrina Feilberg

Af:

Blækket på papiret er knap tørt. I sidste uge mødtes Life Science Rådet nemlig for første gang under den nye reformregering for at drøfte en ny, ambitiøs life science-strategi med en række relevante ministre, herunder indenrigs- og sundhedsministeren, erhvervsministeren, udenrigsministeren og uddannelses- og forskningsministeren. 

Skrevet af Katrina Feilberg, markedschef for sundhed og life science i Dansk Erhverv.


I Dansk Erhverv er vi glade for det store fokus, som den nye regering har på life science-branchen i Danmark. Branchen er nemlig i topform. I dag udgør den en solid hjørnesten i dansk økonomi. Danmarks life science-eksport var således i 2022 på 175 mia. kr., hvilket er en fremgang på 15 pct. sammenlignet med 2021. Det betyder, at life science-eksporten er vokset markant hurtigere end den samlede danske eksport. Beregninger viser, at eksporten – hvis den historisk høje vækst fra 2018-2019 fortsætter – kan tredobles frem mod 2030. Hvis stregerne i en ny life science-strategi sættes rigtigt og potentialet frem mod 2030 indfries, kan branchen være nøglen til at sikre et sammenhængende, robust sundhedsvæsen til gavn for patienterne og samfundet.

Konsensus om fokusområder – lad os komme i arbejdstøjet
Når man ser på tværs af life science-branchen, er der på de store linjer konsensus og enighed om, hvad der skal til for at løfte den danske life science-branchen til nye højder, herunder: 

Kvalificeret arbejdskraft: Den danske life science-branche står over for en enorm udfordring, når det gælder kvalificeret arbejdskraft. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er forudsætningen for, at life science-branchen kan fortsætte sin vækst. Derfor skal virksomhederne have adgang til de specifikke kompetencer, som de akut står og mangler, ligesom forøgelse og opkvalificering af arbejdsstyrken er afgørende, så den svarer til branchens fremtidige efterspørgsel. En analyse af kompetencebehov frem mod 2030 vil kunne afdække dette.  

Sundhedsdata og digitalisering: Bedre anerkendelse af værdien af og brug af sundhedsdata er afgørende. Digitalisering af sundhedsvæsenet og brug af sundhedsdata kan være med til at gøre sundhedsvæsenet mere sammenhængende og rykke behandlingen tættere på borgerne. Ovenstående er en nødvendighed, hvis vores sundhedsvæsen skal være robust og bæredygtigt i en fremtid med langt flere ældre og kronikere. Derfor skal der nu handling bag ordene og rykkes på det gode arbejde, der er lavet i Det Nationale Partnerskab for Sundhedsdata.  

Et stærkt innovationsfremmende dansk marked: Det danske sundhedsvæsen skal være et udstillingsvindue for innovative sundhedsløsninger. Derfor er endnu bedre rammer for markedsadgang, produktion og øget tiltrækning af udenlandske investeringer nogle af de vigtigste faktorer for, om danske life science-virksomheder lykkes ude i verden. Og om internationale virksomheder lykkes i Danmark. 

Dertil kommer, at vi i Danmark også skal blive endnu bedre til at opfostre nye life science-startups og iværksættervirkomheder. Vækstgrundlaget for disse skal styrkes. Nye virksomheder er afgørende for, at branchen kan blive ved med at vokse og levere innovation til vores sundhedsvæsen. Derfor skal rammevilkårene støtte op om en stærk iværksætterkultur. Her kan man med fordel lave en dansk version af Kendall Square – et fysisk samlingspunkt, hvor man kan komme ind og få testet ideer af.

Internationalt udsyn: Væksten i den danske life science-branchen er afhængig af stærke internationale relationer samt gode rammevilkår i EU, samt på internationale eksportmarkeder, og har således stor betydning for investeringer, innovation og prioritering af EU som life science-marked. I disse timer præsenterer EU-Kommissionen et meget forsinket udspil til en EU-lægemiddelstrategi, hvis indhold kan være altødelæggende for virksomhederne og væksten i den danske life science-branche. Danmark bør derfor i langt større udstrækning anvende vores position i EU, WHO og WTO til at arbejde for forbedrede rammevilkår for life science-branchen. Danske myndigheder skal i koordination med erhvervslivet sikre branchens markedsadgang og –vilkår. 

Et skræddersyet sundhedsvæsen
Ovenstående fokusområder er afgørende for, at branchen kan levere innovative sundhedsløsninger til det danske sundhedsvæsen, og som kan være med til at sikre sammenhæng og robusthed. Derfor opfordrer vi også til, at en ny life science-strategi tænkes ind i strukturkommissionens arbejde, så vi får skræddersyet det danske sundhedsvæsen til fremtidens behov.

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
Large panorama of Copenhagen, Denmark
Sådan får vi billigere boliger i københavn

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...