Forskning står bag succesfuld dansk life science

Foto: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Af:

Dansk sundheds- og life science-forskning er i verdensklasse. Vi har stærke forskningsmiljøer og globalt konkurrencedygtige virksomheder indenfor life science. Men vi kan blive endnu bedre til at tiltrække flere forsknings- og udviklingsaktiviteter til Danmark.

Skrevet af: uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund


Forskning er grundlaget for et fremtidssikret sundhedsvæsen, men forskningen er også afgørende for udviklingen af innovative sundhedsløsninger og life science-sektorens muligheder for vækst og eksport. Der har de senere år været politisk vilje til at prioritere forskningsmidler inden for sundhed og life science. Den prioritering er jeg enig i, og vi har styrket den i år. Det samlede offentlige forskningsbudget for 2023 er på ca. 27 mia. kr. og det har aldrig været højere. På forskningsreserven i år blev der afsat 635 mio. kr. til området. En stigning på 205 mio. kr. i forhold til sidste år. De skal blandt andet bruges til forskningen inden for life science, sundhed, velfærdsteknologi, fri og uafhængig klinisk forskning og til forskning i psykiatri.

Vi skal også fremover stå stærkt inden for sundhedsforskningen. Der er flere veje til, at vi lykkes med det. Vi har bl.a. brug for den frie forskning – drevet af forskernes egen nysgerrighed, og vi har brug for den mere anvendelsesorienterede forskning. Vi har også brug for et tæt samspil mellem forskere, virksomheder og offentlige aktører, så vi kan få omsat forskningsresultater til konkrete løsninger og behandlinger. Regeringen vil udarbejde en ny strategi for life science, som bl.a. vil have fokus på, hvordan forskningen i endnu højere grad kan styrke den danske life science sektor og bidrage til at indføre innovative behandlingsformer i det danske sundhedsvæsen til gavn for patienterne.

Vi skal blive endnu bedre til at omsætte forskning til innovative løsninger
Jeg har for nyligt besøgt en virksomhed, som på baggrund af banebrydende forskning udvikler kræftlægemidler. Virksomheden udsprang for få år siden fra Københavns Universitet og har i dag en milliardinvestering i ryggen fra danske og amerikanske investorer, og er i gang med at teste deres to vacciner på 300 patienter i både USA, Australien og Europa.

Vi skal se på, hvordan vi i højere grad kan understøtte spin-outs fra universiteterne, så vi får flere af den slags virksomheder. De skaber både vækst og bedre patientbehandling – og ikke kun i Danmark. Det handler også om at skabe gode rammer for vidensamarbejde mellem universiteter og virksomheder generelt. Der er brug for en tværfaglig tilgang og et tæt samarbejde mellem forskere, virksomheder og sundhedsvæsen for at få omsat forskningsresultater til konkrete løsninger og behandlinger. I det kommende strategiarbejde skal vi se nærmere på de barrierer, der måtte være for at overføre forskningsviden til nye virksomheder, men også til eksisterende virksomheder og sundhedsvæsenet.

Unikke sundhedsdata har stort potentiale
Vi har i Danmark helt unikke sundhedsdata, som bl.a. udgør en markant dansk forskningsressource og styrkeposition i forhold til både den kliniske forskning, registerforskning og grundforskning. Et vigtigt element i gode rammer for forskning og udvikling er nem og sikker adgang til sundhedsdata. Det handler både om smidighed i ansøgning om adgang til sundhedsdata og om god infrastruktur på tværs af sektorer. Der er rigtig meget godt arbejde i gang på området, og det er min oplevelse, at der er fremgang, men det er et kompliceret område, der også indbefatter etiske hensyn, som vi skal se nærmere på i det kommende strategiarbejde.

En arbejdsstyrke med de rette kompetencer
Vi skal sikre, at life science-virksomhederne og sundhedsvæsen har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det handler både om gode uddannelser og et fokus på livslang læring. Gode uddannelser forudsætter et tæt samspil mellem de videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder og sundhedsvæsen, sådan at uddannelsesaktiviteterne har relevant indhold af høj kvalitet. Der er samtidig brug for et tæt samarbejde, som har fokus på udvikling af de rigtige efteruddannelsestilbud, så vi hele tiden sikrer, at arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomheder og sundhedsvæsen efterspørger. Vi står i dag et rigtigt godt sted. Nu skal vi tage de næste skridt, så vi også i fremtiden har en dansk life science-sektor på internationalt topniveau.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...