ESG bliver erhvervslivets nye ABC 

Af:

Fra 2024 bliver det lovpligtigt for større virksomheder at rapportere om bæredygtighed og samfundsansvar. Ledelser og bestyrelser står dermed over for en markant ændring i deres rapportering. Opgaven for erhvervslivet er at forstå og arbejde strategisk med ESG – Environmental, Social, Governance – for at have relevans og tiltrække kunder og investorer. CBS Executive Fonden udbyder bestyrelses- og ledelseskurser i ESG, der ruster fremtidens ledere til de nye standarder. 

I mange år har erhvervslivet arbejdet frivilligt med CSR for at styrke den grønne profil og mindske miljøaftrykket. Fra 2024 kommer der nye lovpligtige krav fra banker og investorer om, at virksomhederne skal indgive ESG-rapportering, der føjer endnu flere lag og elementer til måden erhvervslivet tænker bæredygtighed på. Ordningen træder i kraft som en del af ”Green Deal” fra EU-kommissionen, hvor Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) bliver en del af hverdagen for både små og mellemstore virksomheder. 

”ESG er ikke længere begreber, som virksomhederne har mulighed for at arbejde frivilligt med; nu bliver de til en pligt. Det stiller krav til, hvordan ledelser og bestyrelser arbejder strategisk med ESG, hvilket kræver en struktureret tilgang, som vi arbejder med i vores efteruddannelse hos CBS Executive Fonden,” forklarer Kristjan Jespersen, lektor på CBS og underviser på CBS Executive Fondens ESG-kurser. Kristjan Jespersen uddyber:

”Hvor virksomhederne før typisk har beskæftiget sig med klima og CO2-udledning, så omfatter ESG endnu flere krav i hele værdikæden – også om samfundsansvar eksempelvis diversitet blandt medarbejderne, ligestilling, påvirkninger af det omgivende samfund, fx hvordan virksomheden forholder sig til tab af biodiversitet og reduktioner i ressource- og vandforbrug.” 

Bliv uddannet til de nye ESG-krav
Ifølge CBS Executive Fonden er udfordringen lige nu at få samlet trådene og få klædt ledelser og bestyrelser godt på til at forstå den nye virkelighed, bruge ESG som risk assessment og et konkurrenceparameter.

Mød underviserne

Anne Mette Erlandsson Christiansen
Anne Mette er ekstern lektor på CBS, Market Director hos Rambøll Management Consulting og har arbejdet med CSR og bæredygtighed i knap 20 år i Norden og internationalt i en række forskellige rådgivningsroller. Anne Mette har arbejdet med både små og store virksomheder på tværs af næsten alle sektorer, offentlige organisationer og NGO’er. Hun har særligt fokus på at integrere CSR, bæredygtighed og Verdensmål i strategi og forretning.

Kristjan Jespersen
Kristjan Jespersen er lektor på CBS. Kristjan forsker primært i udvikling og forvaltning af eco systemstjenester i udviklingslande. Siden 2018 har Kristian været koordinator på CBS Impact for Innovation Lab (CBS Sustainability), der fokuserer på adfærds- og forretningsmæssige dimensioner ved sustainability, herunder ESG. Kristjan har en baggrund i internationale relationer og økonomi.

Bente Overgaard
Bente er direktør i Bestyrelsesforeningen, programdirektør i CBS Executive Fonden og professionelt bestyrelsesmedlem. Bente har mere end 25 års erfaring fra finanssektoren i forskellige stillinger, bl.a. som direktør i Nykredit Erhverv, og som koncerndirektør i Nykredit. Bente har bestyrelseserfaring fra fonde, foreninger og selskaber, herunder bl.a. Jyske Bank.

”Vi oplever, at erhvervslivet kæmper med at forstå de nye parametre samt at leve op til kravene om afrapportering,” siger Anne Mette Erlandsson Christiansen, der er Market Director/Consultant og underviser på ESG-kurserne hos CBS Executive Fonden. Hun uddyber: 

”Erhvervslivet kan selv være med til at sætte dagsordenen og være med til at skabe den nødvendige transparens. Derfor skal ledelser og bestyrelser allerede nu begynde at uddanne sig til at møde de nye krav.”

Hos CBS Executive Fonden har de oprettet en stribe uddannelsesforløb, der henvender sig til forskellige segmenter i erhvervslivet, hvor ESG bliver belyst både teoretisk og praktisk. Kurserne bygger bro mellem forskning, strategi og implementering, så fremtidens ledere og bestyrelser bliver klædt på til at leve op til kravene. CBS Executive Fonden har 30 års erfaring i at udvikle forskningsbaserede ledelseskurser og uddannelsesforløb med branchespecifikt fokus for både offentlige og private organisationer. 

Erhvervslivet mangler værktøjer 
Mange virksomheder er i tvivl om, hvilke krav det finansielle segment som banker og investorer stiller til afrapporteringen. En af udfordringerne for ledelserne og bestyrelserne er at forstå dybden og bredden i de nye krav. Det samme gælder den finansielle sektor, hvor vi ser en tendens til, at feltet for afrapportering ikke er modent endnu – selv om 2024 nærmer sig med hastige skridt. 

”En af nøglerne til at arbejde strategisk med ESG er at bruge data og digitalisering som driver for at sikre afrapporteringen, hvilket vi også ser på i undervisningen,” siger Kristjan Jespersen.

ESG sender ringe gennem hele erhvervslivet
I første omgang vil de nye regler typisk ramme de større virksomheder, men de fleste erhvervsdrivende bliver påvirket, da ESG stiller større krav til hele værdikæden.

”ESG bliver en del af erhvervslivets bæredygtige forretningsmodel, fordi ESG er forudsætningen for at erhvervslivet kan tiltrække talent, investorer og grøn finansiering. ESG handler derfor også om, at erhvervslivet bliver ved med at være en relevant leverandør eller partner,” siger Anne Mette Erlandsson Christiansen og uddyber:

”Vi oplever allerede nu, at på flere af kurserne hos os, er over halvdelen af deltagerne fra offentlige institutioner, som jo ikke er omfattet af ESG-rapporteringen. De offentlige institutioner navigerer i et forretningsfelt, hvor de bliver påvirkede af de nye krav.”

ESG definerer fremtidens bestyrelser
Det er ikke kun ledelsen, der står med udfordringerne. ESG vil også radikalt ændre tankegangen i bestyrelserne, fordi erhvervslivets bæredygtighedspræstationer er genstand for stigende opmærksomhed. 

”ESG-rapportering bliver en strategisk vigtig prioritet for bestyrelserne, der bør møde kravene fra ESG på samme niveau som en vækststrategi. Bestyrelserne står nu over for opgaven med at finde metoden og redskaberne til at bruge ESG som løftestangen for vækst,” forklarer Bente Overgaard, direktør i Bestyrelsesforeningen og underviser på CBS Bestyrelsesuddannelsernes ESG-kurser. Bente Overgaard uddyber:

“Bestyrelserne er nødt til at følge de nye krav tæt og blive ved med at uddanne sig. Det er ikke kun i Europa, at vi ser en ny taksonomi, men også lande som USA og Kina udvikler pendanter, som er centrale at forholde sig til, hvis erhvervslivet vil have international relevans.”

Bliv godt klædt på til fremtidens krav, og find inspiration på cbs-executive.dk

Bestyrelses- og ledelseskurser med fokus på ESG:

BESTYRELSESUDDANNELSEN – SUSTAINABLE FINANCE OG ESG
Uddannelsen giver overblik og større strategisk forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i forhold til Sustainable Finance og ESG.

BUSINESS ECOSYSTEMS (in English)
Scaling sustainable business through partnering is an innovative approach to partnering to meet the need for fast global scaling of sustainable business towards a zero-carbon world.

BÆREDYGTIGHED, STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING
Få social og miljømæssig ansvarlighed til at spille sammen med strategi og forretningsudvikling.

ESG - CLIMBING THE DATA MOUNTAIN TO EXECUTE STRATEGY (in English)
Learn from the leading Scandinavian practitioners in the field and apply your ESG knowledge to your business or interest immediately!

Læs mere på cbs-executive.dk

ESG er ikke længere begreber, som virksomhederne har mulighed for at arbejde frivilligt med; nu bliver de til en pligt

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...