Sponseret indhold

Niels Brock styrker læring, trivsel og dannelse gennem mobilfri undervisning

Af:

Den 1. august 2023 indførte Niels Brocks 5 gymnasier et ambitiøst projekt med det formål at fremme læring, trivsel og dannelse blandt eleverne. Unges trivsel opleves i dag som udfordret, da mange føler sig ensomme, angste eller mistrives af forskellige årsager. Niels Brock har påtaget sig ansvaret for at skabe de bedst mulige rammer for elevernes ungeliv og for at engagere dem aktivt i undervisning og sociale aktiviteter. For at opnå dette er al undervisning fra skoleåret august 2023 blevet mobilfri, og adgangen til visse internetsider er begrænset i skoletiden for at skabe fokus på den faglige undervisning og socialt samvær på skolen.

Annemerete Esmark Thers, Rektor, Innovationsgymnasiet/Niels Brock har observeret en tendens i deres klasselokaler i årenes løb; ”Først bemærkede vi, at det blev sværere og sværere at fastholde elevernes opmærksomhed og skabe den nødvendige fordybelse i undervisningen. Det var tydeligt, at den private brug af mobiltelefoner voksede, og skærmtid i undervisningen blev et problem.” Hun fortsætter; “Vi er en uddannelsesinstitution, og vores primære mål er at forberede eleverne til videregående uddannelse. Samtidig er dannelse en væsentlig del af vores opgave. For at opnå disse mål var det nødvendigt at gribe ind og skabe et undervisningsmiljø, hvor der var mere ro og plads til fordybelse.”

Eget initiativ
Initiativet er Niels Brocks eget, hvormed de har været noget forud for de anbefalinger der for nylig er kommet fra en ekspertgruppe, nedsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Erhvervsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet tog sin begyndelse for omkring halvandet år siden i Niels Brocks ledelsesteam på tværs af forskellige uddannelsesretninger.

”Vi konsulterede også eksterne eksperter og eksperimenterede med lignende tiltag på andre skoler, herunder Nyborg Gymnasium, som har haft succes med lignende tiltag,” fortæller Annemerete Esmark Thers.

Ikke kun fokus på mobilen
Annemerete Esmark Thers påpeger, at mobilfri undervisning og begrænset internetadgang ikke er de eneste aspekter af projektet. Skolen har også fokus på sundhed og trivsel blandt eleverne.

Hun forklarer; “Det handler ikke kun om skærme; det handler også om elevernes generelle sundhed og trivsel. Vi samarbejder med eksperter, inden for læring og sundhed, som f.eks. Chris MacDonald og Imran Rashid, for at skabe en helhedsorienteret tilgang til elevernes velbefindende.”

En brat ændring
For 19 årige Coco Alvida Baunø Partov, der går i 3.Y på Niels Brock JTP, var det en brat ændring da mobilen blev taget fra hende.

“Det var en brat ændring. Men skolen gav os en klar forklaring på, hvorfor det blev nødvendigt. De inviterede eksperter til at forklare og besvare vores spørgsmål. Jeg tror, at de gjorde en god indsats for at inddrage os i beslutningsprocessen.”

Coco Alvida Baunø Partov oplevede også at reglerne blev forsøgt omgået; “På min skole er der en masse super kloge elever, som har fundet veje uden om systemet. I begyndelsen var man meget begrænset, fordi skolen stadig skulle lære, hvilke hjemmesider der skulle lukkes og begrænses. Men nu har skolen fundet en god måde at begrænse antallet af hjemmesider, som er tilgængelige for eleverne.”

Positiv indvirkning
Skiftet til mobilfri undervisning har ført til en mærkbar forbedring i den sociale dynamik og samhørighed blandt eleverne. Coco Alvida Baunø Partov beskriver forandringen således:

“Jeg kan tale på vegne af min egen klasse og sige, at vi er blevet endnu mere sociale. Vi er blevet mere opmærksomme på hinanden, og nærværet i klassen er øget, fordi vi ikke konstant har vores telefoner fremme. Selvom vi har dem i frikvartererne, ender de ofte med at blive i skabet. Nu bruger vi mere tid på at snakke, sparre og underholde hinanden.”

Selvom Coco potentielt kunne vælge at forlade sin nuværende uddannelsesinstitution, hvis hun mener, at online restriktionerne er for strenge, er det ikke noget, hun overvejer:

”Jeg synes at Niels Brock er en super god skole. Jeg ved også at de jo gør det for vores skyld.”

Plads til forbedringer
Selvom mobilfri undervisning og begrænset internetadgang allerede har vist positive resultater på Niels Brock, er der stadig plads til forbedringer og justeringer, som kan gøre initiativet endnu mere effektivt, mener Coco Alvida Baunø Partov.

“Der er helt sikkert nogle praktiske aspekter, der kunne finpudses, såsom hastigheden af implementeringen og brugervenligheden, især når det kommer til at administrere adgangen til visse funktioner fra mobiltelefonerne.”

Hun fortsætter: “Men det er tydeligt, at projektet er velovervejet og er udviklet i samarbejde med eksperter. Det er noget, jeg virkelig mærker i den måde, det er blevet implementeret på. Jeg tror, folk bør være tålmodige og give det tid til at udvikle sig. Det ville måske være en god idé at evaluere det efter et halvt år eller endda over flere år for at kunne vurdere de langsigtede ændringer, det kan medføre.”

Projektet blev indført den 1. august 2023 som et internt initiativ for at forbedre elevernes læring og trivsel. Det er planen at initiativet skal fortsætte fremadrettet.

Sundhed og trivsel:
Ud over mobilfri undervisning har skolen også fokus på elevernes generelle sundhed og trivsel. Der er samarbejde med eksperter inden for læring og sundhed for at skabe en holistisk tilgang til elevernes velbefindende.

Se mere på www.nielsbrock.dk/fokus-paa-laering

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...