Bæredygtighed og ESG! Få seks tilgange til en succesrig implementering

Client Director, Berit Kristine Bøggild i samtale med SVP Mannaz International, Stuart Turnbull.

Af:

Få virksomheder er efterhånden i tvivl om vigtigheden af bæredygtighed. Alligevel er mange tilbageholdende, når det kommer til implementeringen af bæredygtighed og de såkaldte ESG-nøgletal til trods for stigende forventninger fra kunder, medarbejdere og investorer, samt øget lovgivning og regulering. 

Skrevet af: Berit Kristine Bøggild, Client Director, Mannaz, bkb@mannaz.com 


En del af forklaringen på den noget nølende bæredygtighedsimplementering skal findes i overgangen fra det strategiske niveau til selve eksekveringen. I mange virksomheder er der således ofte en strategi på plads, enten særskilt for bæredygtighed eller integreret i den samlede strategi, men det rykker ikke særligt hurtigt. Så hvad er det, vi skal skrue på for at få mere handling og flere resultater?  

Hvad spænder ben for implementering? 
Hos Mannaz møder vi især fire strategi-dilemmaer hos virksomheder og organisationer, når vi rådgiver og underviser i transformationen mod større bæredygtighed. Et af de mest oplagte dilemmaer opstår, når KPI’er og bonus ikke afspejler bæredygtighedsstrategien, da ledere og medarbejdere helt naturligt vil prioritere det, de bliver målt på. Et andet strategi-dilemma er, at det kan være svært for den enkelte at tage ejerskab til bæredygtighedsstrategien, idet den kan føles uhåndgribelig og uoverskuelig. Det kan gøre det svært for den enkelte leder eller medarbejder at se sin egen rolle i transformationen og bæredygtighedsmålene.

Den følelse kan ligeledes kobles på det tredje strategi-dilemma, der relaterer sig til en manglende indsigt i behovet for bæredygtighed. Nogle medarbejdere kan ikke se, at kunder og samarbejdspartnere efterspørger bæredygtighed og har samtidig ikke selv indsigt i den værdi, bæredygtighed kan medføre. Endelig er det fjerde dilemma, at ikke alle kunder og leverandører er medspillere på bæredygtighed. Nogle kunder efterspørger det ikke – og nogle leverandører formår ikke at levere bæredygtige løsninger og data.  Fælles for disse fire dilemmaer er, at ledere og medarbejdere kan opleve det som svært at involvere sig og prioritere bæredygtighedsindsatser og derfor oplever, at pilen peger på nogle andre. 

Seks tilgange til en succesrig implementering af bæredygtighed og ESG-nøgletal 

For at øge engagement, ejerskab og ekspertise har vi seks bud på, hvad der kan føre til reel implementering af bæredygtighed:

1. Udøv balanceret ledelse 
Den enkelte leder skal formå at levere på bundlinjen nu OG samtidig prioritere at fremtidssikre organisation. Balanceret ledelse handler bl.a. om at se egne og andres ”competing commitments”, som både kan være af ubevidst og eksplicit karakter. 

2.  “Top down, bottom up & middle out”-ansvarlighed og drivkraft  
Bæredygtighed er komplekst og kræver initiativer fra alle hierarkiske niveauer og samarbejde på tværs af organisationen for at være succesrigt. Fra overordnede strategier til konkrete initiativer i hverdagen fra medarbejdere. Byd det hele velkomment. 

3. Styrk samarbejdet i værdi- og forsyningskæder 
Ofte er det nødvendigt at række ud over egen organisation for at lykkes med at få de bæredygtige løsninger, man ønsker. Bare at få de rette ESG-data kan kræve et godt samarbejde med eksterne partnere. 

4. Brug ESG-data til mere end rapporteringskrav 
Med de stigende krav til ESG-rapportering, er det spild af interne ressourcer, hvis disse data kun ender i fx årsrapporten. Spred viden til dem, som har brug for det internt som beslutningsgrundlag og kompetenceløft, og del viden til glæde for kunder, som også er på datajagt. 

5. Sæt både store ambitiøse mål og konkrete pragmatiske mål  
Hvis baren sættes for lavt, kan det opleves uambitiøst, utroværdigt og kedeligt. Omvendt kan for ambitiøse mål medføre, at folk ikke kan relatere sig til dem. Find en ambitiøs men pragmatisk balance mellem forskellige mål og indsatser. 

6. Investér i kompetencer 
Tag det seriøst, når medarbejdere efterspørger kompetencer på området. En titel eller et mandat kan føles hult, hvis man mangler kompetencer. Opgrader og rekruttér. Opbyg kompetencer kollektivt i organisationen.  

Vores erfaring fra samarbejdet med mange forskellige virksomheder viser, at et afgørende omdrejningspunkt for succes er, at man som organisation målrettet viser, at man tager bæredygtighed alvorligt. At bæredygtighed kommer udover PowerPoint-præsentationerne, og at man arbejder struktureret på det, der kan lade sig gøre her og nu, samtidig med at man sikrer sin relevans som virksomhed i fremtiden. Ikke alene forventer de yngre generationer det, men der ligger også stadig et stort forretningspotentiale i at være proaktiv.  

Mannaz er et internationalt kursus- og konsulenthus og vores omdrejningspunktet er at hjælpe kunder til succes på de områder, der virkelig betyder noget for dem – altså at Move What Matters. Vi ønsker at rykke både internt og sammen med kunder og samarbejdspartnere på at skabe mere bæredygtige organisationer.

Se mere på www.mannaz.com/bæredygtighed

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Mannaz Sustainability Transformation Index
Tag temperaturen på jeres transformation. Ved du, hvordan din organisation opfatter jeres transformation mod større bæredygtighed? Baseret på svarene fra din organisation scores et niveau i Index’et, som understøttes med anbefalinger og ideer til næste skridt. Du kan også få svarerne i en rapport.

Scan QR-koden og test hvor langt I er med jeres transformation.

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...