Klædt godt på med miljøvaredeklareret arbejdstøj

Fristads – som er Kansas’ svenske søsterbrand – har med deres nye banebrydende miljøvaredeklaration (EPD) og Green Calculator gjort det nemmere for kunderne at tage miljørigtige valg, når de vælger arbejdstøj.  Fristads – som er Kansas’ svenske søsterbrand – har med deres nye banebrydende miljøvaredeklaration (EPD) og Green Calculator gjort det nemmere for kunderne at tage miljørigtige valg, når de vælger arbejdstøj. Fristads var de første i verden til at udvikle og anvende en ny standard til måling af et produkts samlede miljøpåvirkning på en tøjkollektion med en miljøvaredeklaration (EPD). Dette gør det lettere for kunder, indkøbere og de ansvarlige

Læs mere »

Byggeriet skyder derudaf og branchens udvikling kræver sit helt eget univers, så vi kan udvide din horisont på området uden forstyrrelser. Der er rigeligt at tage fat på, for byggeri- og anlægsbranchens forpligtelser overfor en grønnere fremtiden fornægter sig heller ikke i denne industri. ”Building green” hvor det klimavenlige og bæredygtige byggeri, gennem eksempelvist energirenovering skal sikre branches fremtidige relevans i en ny virkelighed. Ligeledes funderes der over fremtidens ressourcer, når betonen skal støbes. Foruden de grønne krav til branchens fremtidsudsigter, så er der ligeledes andre områder hvor fornyelsen og de innovative idéer fremspringer.

En branche der konstant skal forny, effektivisere og forbedre sig

Det er netop dette som gør byggerisektoren så interessant. Fra det helt store makroperspektiv ved C02-regnskabet og helt ned til detaljerne i fremtidens arbejdstøj og -sko for lønmodtagerne vidner om hvor altomfattende branchens fokus nødvendigvis må være, for konstant at forny sig, effektivisere og forbedre sig.

Det digitale og det driftsvenlige byggeri

Et helt andet eksempel, som vi især også agter at stille skarpt på i vores univers, er den løbende digitalisering af erhvervet, hvor eksempelvis maskinstyringssoftware og teknologier som 3D print skal løfte konstruktion ud at et snart forældet ry af traditionel ”brick and mortar”-mentalitet. Her udgør de nyeste anlægs- og entreprenørmaskiner, samt gps-udstyr en væsentlig forskel for fremtidens møde mellem bygherre, byggerådgiver og arkitekt. Ligeledes tales der i branchen specifikt om det ”digitale byggeri”.

Herudover er der andre fokusområder, som eksempelvis det driftsvenlige byggeri, når byggeri skal tjene serviceerhverv, som facility management. Spændende bliver det generelt om branchen formår at få det samme ud af Industri 4.0, som mange andre, når machine learning, VDC (virtual design and construction) og VR/AR melder sin ankomst. Disse faktorer bliver afgørende for fremtiden, som de også er blevet det for mange andre dele af det danske erhvervsliv.

Morgendagens løsninger indenfor byggeri og anlæg

Det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi fortsat skal have en byggebranche i fremtiden – bygninger vil der alt andet lige altid være behov for. Men det operative bliver hvordan denne branche skal se ud. Det er ikke altid til at forudse, men følg vores univers for vi bestræber os på at give de bedste bud på morgendagens løsninger, de største aktørers næste træk samt de spirende potentialer som branchen vil præges af i fremtiden. Alt dette skulle du gerne kunne finde når du klikker dig rundt i Byggeri- & Anlægsunivers. Artiklerne sigter efter at præsentere de muligheder i industrien som skal forløse de stålsatte ambitioner om en branche i fortsat vækst – også i en grønnere kontekst.

Vi håber du finder inspiration og værdifuld viden – rigtig god læselyst!

Leif Hansen: Bygherrerådgivning peger på stærke trends i byggebranchen

Langt større fokus på genbrug af materialer, energirenovering af eksisterende boligmasse og mere fleksible boliger er blandt de trends, som Carsten Pietras i Leif Hansen Byggerådgivning peger på som særligt fremtrædende i de kommende år. Det burde ikke komme som en overraskelse for nogen, men vi har ikke ubegrænsede ressourcer på

Det handler om at være relevant

Bygge- og anlægsbranchen skal levere svar på centrale samfundsdagsordener for at være relevant og dermed have et marked at levere til. Og hvad er det så for krav og forventninger, branchen skal levere på i de kommende år? For det første skal branchen levere på den bæredygtige dagsorden. For det andet

Intelligente bygninger er en afgørende del af klimaplanen

Der er store gevinster at hente på CO2-reduktion og energibesparelser med intelligent energistyring i bygningerne, påpeger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Han understreger, at det er løsninger, der i højere grad bør prioriteres nu, frem for at vi sætter vores lid til, at teknologisk udvikling de kommende år bringer nye

Tunnelsyn spærrer for klimavenligt nybyggeri

At bruge beregningsredskaber for CO2 for nybyggeri, der kun ser på bygningen i et 50 års perspektiv, er ifølge brancheforeningen Danske Tegl dybt problematisk. De opfordrer derfor til beregninger, der også vurderer bygningers fulde levetid, og cirkulær økonomi kommer på pointtavlen. Hos Danske Tegl anerkender de fuldt ud, at byggematerialers

Nu rykker robotterne ind på byggepladserne

Robotternes rykind i byggebranchen har været undervejs længe. Men nu tyder alt på, at automatiseringen og teknologien også når ud på byggepladserne. Mens danske virksomheder generelt investerer mere og mere i digitalisering og automatisering, og mange robotter har fundet vej til produktionshallerne og dele af byggeindustrien, halter mange virksomheder i

Robotterne kommer til byggebranchen

De kommer ikke på to ben, men de kommer. Robotter er stærkt på vej til at blive en integreret del af byggeindustrien, påpeger Niels Wingesø Falk hos HD Lab, som mener, at Danmark her har chancen for at skabe et nyt eksporteventyr. Robotter og automatiseringsteknologi er brandvarme emner i mange brancher, og

Fremtidens bygninger er de passive klimakrigere

Energirenoveringer og effektiviseringer af nye og gamle bygninger skal udgøre næsten halvdelen af den samlede globale CO2-reduktion, hvis målene fra Paris-aftalen skal nås i 2040. Vi skal i gang med et nyt kapitel i opbygningen af rammerne omkring vores samfund, hvor elektrificering spiller en af nøglerollerne, så vi kan udfase de

Fremtidens byggeri

Når vi spørger vores medlemmer, er det tydeligt, at fremtidens byggeri bliver grønt og digitalt. Men det er også nødvendigt at have fokus på forretnings- og samarbejdsmodellerne. Det er emner, der allerede er vigtige, og som står centralt i strategiudviklingen hos mange virksomheder. Forventningen er, at disse emner går fra

Tidligt samarbejde giver mere vellykkede projekter

Rådgivningsvirksomheden Sweco spår udbudsformen tidlig inddragelse med effektivt, tidligt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør en stor fremtid i danske anlægsprojekter – ikke mindst i kommende baneprojekter. Togtransport står foran et gedigent comeback i den offentlige trafik mange steder, når Danmark og Europa i de kommende år skal opfylde sine

Digital udlejning gør byggepladsen grønnere

Landets største udlejningsvirksomhed, GSV, har digitaliseret udlejningen, så byggepladserne kan arbejde mere effektivt med så få lejedage som muligt, bestille det rigtige materiel til opgaven og gøre byggepladserne grønnere. De danske byggepladser kan udnytte materiellet mere optimalt; da for mange maskiner står stille, hvilket fordyrer processerne. GSV har digitaliseret udlejningsprocessen,

Det handler om at være relevant

Bygge- og anlægsbranchen skal levere svar på centrale samfundsdagsordener for at være relevant og dermed have et marked at levere til. Og hvad er det så for krav og forventninger, branchen skal levere på i de kommende år? For det første skal branchen levere på den bæredygtige dagsorden. For det andet

Intelligente bygninger er en afgørende del af klimaplanen

Der er store gevinster at hente på CO2-reduktion og energibesparelser med intelligent energistyring i bygningerne, påpeger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Han understreger, at det er løsninger, der i højere grad bør prioriteres nu, frem for at vi sætter vores lid til, at teknologisk udvikling de kommende år bringer nye

Tunnelsyn spærrer for klimavenligt nybyggeri

At bruge beregningsredskaber for CO2 for nybyggeri, der kun ser på bygningen i et 50 års perspektiv, er ifølge brancheforeningen Danske Tegl dybt problematisk. De opfordrer derfor til beregninger, der også vurderer bygningers fulde levetid, og cirkulær økonomi kommer på pointtavlen. Hos Danske Tegl anerkender de fuldt ud, at byggematerialers

Nu rykker robotterne ind på byggepladserne

Robotternes rykind i byggebranchen har været undervejs længe. Men nu tyder alt på, at automatiseringen og teknologien også når ud på byggepladserne. Mens danske virksomheder generelt investerer mere og mere i digitalisering og automatisering, og mange robotter har fundet vej til produktionshallerne og dele af byggeindustrien, halter mange virksomheder i

Robotterne kommer til byggebranchen

De kommer ikke på to ben, men de kommer. Robotter er stærkt på vej til at blive en integreret del af byggeindustrien, påpeger Niels Wingesø Falk hos HD Lab, som mener, at Danmark her har chancen for at skabe et nyt eksporteventyr. Robotter og automatiseringsteknologi er brandvarme emner i mange brancher, og

Fremtidens bygninger er de passive klimakrigere

Energirenoveringer og effektiviseringer af nye og gamle bygninger skal udgøre næsten halvdelen af den samlede globale CO2-reduktion, hvis målene fra Paris-aftalen skal nås i 2040. Vi skal i gang med et nyt kapitel i opbygningen af rammerne omkring vores samfund, hvor elektrificering spiller en af nøglerollerne, så vi kan udfase de

Fremtidens byggeri

Når vi spørger vores medlemmer, er det tydeligt, at fremtidens byggeri bliver grønt og digitalt. Men det er også nødvendigt at have fokus på forretnings- og samarbejdsmodellerne. Det er emner, der allerede er vigtige, og som står centralt i strategiudviklingen hos mange virksomheder. Forventningen er, at disse emner går fra

Tidligt samarbejde giver mere vellykkede projekter

Rådgivningsvirksomheden Sweco spår udbudsformen tidlig inddragelse med effektivt, tidligt samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør en stor fremtid i danske anlægsprojekter – ikke mindst i kommende baneprojekter. Togtransport står foran et gedigent comeback i den offentlige trafik mange steder, når Danmark og Europa i de kommende år skal opfylde sine

Digital udlejning gør byggepladsen grønnere

Landets største udlejningsvirksomhed, GSV, har digitaliseret udlejningen, så byggepladserne kan arbejde mere effektivt med så få lejedage som muligt, bestille det rigtige materiel til opgaven og gøre byggepladserne grønnere. De danske byggepladser kan udnytte materiellet mere optimalt; da for mange maskiner står stille, hvilket fordyrer processerne. GSV har digitaliseret udlejningsprocessen,

Store vinduer driller nybyggere – bæredygtigt fundament kan løse problemet

Når familien Danmark bygger hus, fører det tit til en hård kamp med bygningsreglementet. Store glaspartier er populære, men det kan være svært at få tegninger og energiberegninger til at gå op. Hos producenten af EPS fundamenterne Grøn Standard, har man imidlertid løsningen, der kan fjerne hovedpinen, så nybyggere kan

MEST LÆSTE