Højt at flyve, grønt at falde

Efter flere år med rekordhøj omsætning blev 2022 året, hvor konjunkturerne vendte for byggeriet. Lukkede havne i Kina, knækkede led i vores globale forsyningskæder samt Putins skrækkelige krig

Læs mere »

Vi skal vænne os til 19 grader, god ventilation og hyppig udluftning

Vi skal spare på energien, men det har også potentielle sideeffekter. Hvis vi skruer ned og glemmer at lufte ud, risikerer vi mere skimmelsvamp, støvmider og flere sygedage, advarer professor Lars Gunnarsen fra BUILD på Aalborg Universitet. I september 2022 blev regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening enige om, at temperaturen i offentlige bygninger senest fra 1. oktober 2022 skulle være 19 grader. Højere energipriser har også fået mange lejere og boligejere til at gå i samme retning.  ”Det lyder ikke af så meget at gå fra typisk 22 grader til 19 grader, men vi mærker tydeligt forskellen. Vi bliver nødt

Læs mere »

Byggeriet skyder derudaf og branchens udvikling kræver sit helt eget univers, så vi kan udvide din horisont på området uden forstyrrelser. Der er rigeligt at tage fat på, for byggeri- og anlægsbranchens forpligtelser overfor en grønnere fremtiden fornægter sig heller ikke i denne industri. ”Building green” hvor det klimavenlige og bæredygtige byggeri, gennem eksempelvist energirenovering skal sikre branches fremtidige relevans i en ny virkelighed. Ligeledes funderes der over fremtidens ressourcer, når betonen skal støbes. Foruden de grønne krav til branchens fremtidsudsigter, så er der ligeledes andre områder hvor fornyelsen og de innovative idéer fremspringer.

En branche der konstant skal forny, effektivisere og forbedre sig

Det er netop dette som gør byggerisektoren så interessant. Fra det helt store makroperspektiv ved C02-regnskabet og helt ned til detaljerne i fremtidens arbejdstøj og -sko for lønmodtagerne vidner om hvor altomfattende branchens fokus nødvendigvis må være, for konstant at forny sig, effektivisere og forbedre sig.

Det digitale og det driftsvenlige byggeri

Et helt andet eksempel, som vi især også agter at stille skarpt på i vores univers, er den løbende digitalisering af erhvervet, hvor eksempelvis maskinstyringssoftware og teknologier som 3D print skal løfte konstruktion ud at et snart forældet ry af traditionel ”brick and mortar”-mentalitet. Her udgør de nyeste anlægs- og entreprenørmaskiner, samt gps-udstyr en væsentlig forskel for fremtidens møde mellem bygherre, byggerådgiver og arkitekt. Ligeledes tales der i branchen specifikt om det ”digitale byggeri”.

Herudover er der andre fokusområder, som eksempelvis det driftsvenlige byggeri, når byggeri skal tjene serviceerhverv, som facility management. Spændende bliver det generelt om branchen formår at få det samme ud af Industri 4.0, som mange andre, når machine learning, VDC (virtual design and construction) og VR/AR melder sin ankomst. Disse faktorer bliver afgørende for fremtiden, som de også er blevet det for mange andre dele af det danske erhvervsliv.

Morgendagens løsninger indenfor byggeri og anlæg

Det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi fortsat skal have en byggebranche i fremtiden – bygninger vil der alt andet lige altid være behov for. Men det operative bliver hvordan denne branche skal se ud. Det er ikke altid til at forudse, men følg vores univers for vi bestræber os på at give de bedste bud på morgendagens løsninger, de største aktørers næste træk samt de spirende potentialer som branchen vil præges af i fremtiden. Alt dette skulle du gerne kunne finde når du klikker dig rundt i Byggeri- & Anlægsunivers. Artiklerne sigter efter at præsentere de muligheder i industrien som skal forløse de stålsatte ambitioner om en branche i fortsat vækst – også i en grønnere kontekst.

Vi håber du finder inspiration og værdifuld viden – rigtig god læselyst!

Nyt branchefællesskab samler hele byggeriets værdikæde

DI Dansk Byggeri og DI Byg blev den 1. september 2021 lagt sammen til et nyt branchefællesskab under navnet DI Byggeri. Det nye branchefællesskab samler hele byggeriets værdikæde – lige fra udførende SMV-virksomheder til producenter og leverandører.  Skrevet af; Elly Kjems Hove, souschef i DI Byggeri og Peter Stenholm, vicedirektør i

Rådgiver- og ingeniørvirksomheder har fastholdt stærk medarbejdertrivsel under Corona

Pandemien ændrede drastisk den måde virksomhederne investerede i medarbejderne på – men resultaterne var forbløffende positive. Det viser den årlige Videnopgørelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der samler nøgletal fra 2020-videnregnskaberne i FRI’s medlemsvirksomheder til brancheniveau. Skrevet af; Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) 2020 var på

Materialelogistik er sund fornuft for både miljø og bundlinje

Materialelogistik er en helt ny disciplin i byggeriet, men meget tyder på, der er god brug for den. SiteHub har i hvert fald fået succes med konceptet på relativt kort tid, og ambitionen er at blive løsningsleverandør til hele den danske byggebranche Inde i gården står en stribe skurvogne stablet

Software er nøglen til bæredygtigt byggeri

Den danske softwarevirksomhed EG har de seneste år lavet mange opkøb i digital kalkulation, styring og optimering i byggebranchen og placeret sig stærkt indenfor ConTech. På den måde digitaliserer EG byggebranchen og udnytter datapunkterne fra byggeriet til at optimere de danske byggepladser. Det gavner miljøet, giver større effektivitet og bedre økonomi.

GSV: Fremtidens byggeri er klimavenligt

I Danmark står bygninger, broer og veje for 30 % af den samlede CO2-udledning og 10 % stammer alene fra anlægsprocessen og i produktionen af byggematerialer. Det tal arbejder landets største udlejer af entre­prenørmaskiner og materiel, GSV, målrettet på at reducere. Derfor gentager GSV succesen, når de igen sætter bæredygtigt

Ingen grøn omstilling uden bæredygtigt byggeri

Bygninger er en uundværlig del af vores dagligdag. Vi bygger for at skabe rammen om et godt liv. Men vores bygninger står også for ca. 35 procent af al affald og ca. 30 procent af CO2-udledningen i Danmark. Derfor er et mere bæredygtigt byggeri afgørende i omstillingen til et klimaneutralt Danmark.  På Christiansborg er der

Lindab er nu officiel GreenCoat® partner

Bæredygtighed og reduktion af miljøpåvirkninger er to forhold, som mange i byggebranchen er optaget af, og det er derfor med stor glæde, at Lindab nu er certificeret GreenCoat partner. Lindab har i flere år leveret bæredygtige overfladebehandlinger af stålprodukter fra SSAB men har nu modtaget det endegyldige bevis på, at virksomheden lever

Scandi Byg tænker ud af rammerne med bæredygtigt modulbyggeri

I mere end 40 år har Scandi Byg udviklet industrielt fremstillet modulbyggeri med fokus på bæredygtighed og en innovativ byggeproces. Det har blandt andet ført til Danmarks første, svanemærkede almene- og ældreboliger. Og som de første på det danske marked må Scandi Byg bygge modulbyggeri på mere end fire etager. Hos

Fremtidens bygninger skal bygges på intelligente data

Landets bygninger har en nøglerolle, hvis vi skal nå klimamålsætningerne og reducere CO2-udledningen. Men hvis det skal lykkes at realisere det enorme potentiale, der bogstaveligt talt findes indenfor vores egne fire vægge, er det nødvendigt at prioritere intelligente installationer højere og åbne adgangen til relevante data. Lys, der automatisk tænder og slukker

Ny digital platform vil udvikle og effektivisere den nordiske byggeindustri

Med den datadrevne platform Grow Your Business kan aktørerne i byggebranchen få et hidtil uset overblik over historiske og fremtidige byggeprojekter. Platformen, der er udviklet i samarbejde mellem Byggefakta A/S og Tailor Business Consulting, skaber grundlaget for en langt mere effektiv og omkostningsbesparende proces i marketing, salg, tilbudsgivning samt ved

Rådgiver- og ingeniørvirksomheder har fastholdt stærk medarbejdertrivsel under Corona

Pandemien ændrede drastisk den måde virksomhederne investerede i medarbejderne på – men resultaterne var forbløffende positive. Det viser den årlige Videnopgørelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der samler nøgletal fra 2020-videnregnskaberne i FRI’s medlemsvirksomheder til brancheniveau. Skrevet af; Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) 2020 var på

Materialelogistik er sund fornuft for både miljø og bundlinje

Materialelogistik er en helt ny disciplin i byggeriet, men meget tyder på, der er god brug for den. SiteHub har i hvert fald fået succes med konceptet på relativt kort tid, og ambitionen er at blive løsningsleverandør til hele den danske byggebranche Inde i gården står en stribe skurvogne stablet

Software er nøglen til bæredygtigt byggeri

Den danske softwarevirksomhed EG har de seneste år lavet mange opkøb i digital kalkulation, styring og optimering i byggebranchen og placeret sig stærkt indenfor ConTech. På den måde digitaliserer EG byggebranchen og udnytter datapunkterne fra byggeriet til at optimere de danske byggepladser. Det gavner miljøet, giver større effektivitet og bedre økonomi.

GSV: Fremtidens byggeri er klimavenligt

I Danmark står bygninger, broer og veje for 30 % af den samlede CO2-udledning og 10 % stammer alene fra anlægsprocessen og i produktionen af byggematerialer. Det tal arbejder landets største udlejer af entre­prenørmaskiner og materiel, GSV, målrettet på at reducere. Derfor gentager GSV succesen, når de igen sætter bæredygtigt

Ingen grøn omstilling uden bæredygtigt byggeri

Bygninger er en uundværlig del af vores dagligdag. Vi bygger for at skabe rammen om et godt liv. Men vores bygninger står også for ca. 35 procent af al affald og ca. 30 procent af CO2-udledningen i Danmark. Derfor er et mere bæredygtigt byggeri afgørende i omstillingen til et klimaneutralt Danmark.  På Christiansborg er der

Lindab er nu officiel GreenCoat® partner

Bæredygtighed og reduktion af miljøpåvirkninger er to forhold, som mange i byggebranchen er optaget af, og det er derfor med stor glæde, at Lindab nu er certificeret GreenCoat partner. Lindab har i flere år leveret bæredygtige overfladebehandlinger af stålprodukter fra SSAB men har nu modtaget det endegyldige bevis på, at virksomheden lever

Scandi Byg tænker ud af rammerne med bæredygtigt modulbyggeri

I mere end 40 år har Scandi Byg udviklet industrielt fremstillet modulbyggeri med fokus på bæredygtighed og en innovativ byggeproces. Det har blandt andet ført til Danmarks første, svanemærkede almene- og ældreboliger. Og som de første på det danske marked må Scandi Byg bygge modulbyggeri på mere end fire etager. Hos

Fremtidens bygninger skal bygges på intelligente data

Landets bygninger har en nøglerolle, hvis vi skal nå klimamålsætningerne og reducere CO2-udledningen. Men hvis det skal lykkes at realisere det enorme potentiale, der bogstaveligt talt findes indenfor vores egne fire vægge, er det nødvendigt at prioritere intelligente installationer højere og åbne adgangen til relevante data. Lys, der automatisk tænder og slukker

Ny digital platform vil udvikle og effektivisere den nordiske byggeindustri

Med den datadrevne platform Grow Your Business kan aktørerne i byggebranchen få et hidtil uset overblik over historiske og fremtidige byggeprojekter. Platformen, der er udviklet i samarbejde mellem Byggefakta A/S og Tailor Business Consulting, skaber grundlaget for en langt mere effektiv og omkostningsbesparende proces i marketing, salg, tilbudsgivning samt ved

Leif Hansen: Bygherrerådgivning peger på stærke trends i byggebranchen

Langt større fokus på genbrug af materialer, energirenovering af eksisterende boligmasse og mere fleksible boliger er blandt de trends, som Carsten Pietras i Leif Hansen Byggerådgivning peger på som særligt fremtrædende i de kommende år. Det burde ikke komme som en overraskelse for nogen, men vi har ikke ubegrænsede ressourcer på

MEST LÆSTE