Sponseret indhold

Materialelogistik er sund fornuft for både miljø og bundlinje

Mens projektet i Bredgade var det første, SiteHub kastede sig over, er man nu gået ind i et nyt projekt på BA2 tårnet i Carlsberg Byen sammen med entreprenørvirksomhedn Züblin og VVS virksomheden Enco. (Foto: SiteHub)
Mens projektet i Bredgade var det første, SiteHub kastede sig over, er man nu gået ind i et nyt projekt på BA2 tårnet i Carlsberg Byen sammen med entreprenørvirksomhedn Züblin og VVS virksomheden Enco. (Foto: SiteHub)

Af:

Materialelogistik er en helt ny disciplin i byggeriet, men meget tyder på, der er god brug for den. SiteHub har i hvert fald fået succes med konceptet på relativt kort tid, og ambitionen er at blive løsningsleverandør til hele den danske byggebranche

Inde i gården står en stribe skurvogne stablet oven på hinanden, og ude på gaden står en containerlignende trækonstruktion til opbevaring af materialer. Men ud over et mylder af mennesker iført arbejdstøj og sikkerhedshjelm, er der ikke andet, som signalerer, at det her er en byggeplads. Der er heller ikke skygge af byggeaffald. Faktisk er der så rent og rydeligt, at man skulle tro, projektet for længst var afsluttet. Det er også lige præcis det, der er tanken. Adressen er Bredgade 40 i det indre København, og inde i bygningen er håndværkere fra Jeudan Build i fuld gang med at modernisere en ældre kontorbygning, så aktivitet er der masser af. Men uden for slentrer Ulrik Branner afslappet rundt og fortæller om hemmeligheden bag den lidt usædvanlige oplevelse. Han er nemlig administrerende direktør i firmaet SiteHub.

Specialist i materialelogistik
”SiteHub er et firma, der har specialiseret sig i materialelogistik, og vores grundlæggende forretningsfilosofi bygger blandt andet på, at 10 pct. af materialerne på en byggeplads enten forsvinder eller bliver stjålet, hvilket kan udgøre helt op mod 5 pct. af byggesummen”, siger Ulrik Branner. Desuden anvender håndværkerne 18 pct. af arbejdstiden til at håndtere eller lede efter materialer, så potentialet for forretningsoptimering er stort.

”Opgørelser viser, at byggematerialerne i gennemsnit flyttes rundt på byggepladsen ikke mindre end 7 gange efter, de er blevet leveret, og det er ren spildtid”, fortæller Ulrik Branner videre. 

SiteHub tilbyder sig altså som ekstern partner til entreprenører og bygherrer, der ønsker at slippe for alt bøvlet med materialehåndtering, og set ud fra de tal, der nævnes her, er forretningsmodellen åbenlys for alle parter.

Der er også fokus på miljøet
Det er imidlertid ikke kun det, der har givet Ulrik Branner ideen til SiteHub. Miljø, klima og grøn omstilling spiller ligeledes en stor rolle, og det er ikke faktorer, der blot skal anskues ud fra det faktum, at 35 pct. af verdens affald stammer fra byggeriet og, at 30 pct. af Danmarks CO2 udledning kommer fra byggeriet. Det kan være lidt svært at forholde sig til. Til gengæld er det meget konkret, hvordan man i dag skal opføre sig i f.eks. snævre bymiljøer.

”Byggepladserne bliver stadig mere komplekse samtidig med, at miljøkravene til stadighed strammes op, når det f.eks. gælder støj- og affaldsgener. Desuden er pladsen ofte ganske snæver, hvilket kan gøre byggepladsen til et sandt mareridt. SiteHub tager sig derfor ikke kun af levering af byggematerialer på rette tid og sted fra nærlagre etableret andre steder i lokalområdet, men sørger også for oprydning.

Det første firma af sin slags
SiteHub er det første firma af sin slags i Danmark, og projektet i Bredgade i København er så at sige premieren på det nye forretningskoncept. Ifølge Ulrik Branner er man imidlertid blevet så godt modtaget i den danske byggebranche, at man nu er gået ind i endnu et projekt, nemlig i Carlsberg Byen, idet den primære målgruppe er byggeprojekter til en værdi på mere end 100 mio. kr. i bynære områder.

Et projekt skal nemlig have en vis størrelse, førend det for alvor giver mening at hyre en materiale- og logistikfacilitator ind. Til gengæld kan de økonomiske konsekvenser være store, hvis bygherrer eller entreprenør selv skal håndtere de udfordringer, eksempelvis forskydninger i tidsplanen kan have, når man skal til at genberegne konsekvenserne videre ned gennem processen, f.eks. levering af materialer.

Ulrik Branner fra SiteHub (tv.) fortæller, at den optimerede byggeplads ikke blot er til gavn for såvel et byggeprojekts økonomi som for miljøet. Når materialerne ikke ligger og flyder overalt, bliver byggepladsen også mere sikker at færdes på for håndværkerne. (Foto: SiteHub)

Vil være ren teknologileverandør
”Det kræver teknologi, og den er vi i fuld gang med at udvikle. Man kan sige, at SiteHub som firma netop nu er i gang med at tage sin egen medicin og teste konceptet af, men planen er, at vi om 2-3 år udelukkende skal være teknologileverandør og levere fundamentet til partnere, der ønsker at etablere sig som materiale- og logistikfacilitator. Det er altså kun, mens vi er i udviklingsfasen, vi selv er til stede på byggepladsen”, uddyber Ulrik Branner.

Hvis det skal kunne lade sig gøre, siger det sig selv, at løsningerne fra SiteHub skal kunne kommunikere med de løsninger, der i øvrigt anvendes i byggebranchen. Målet er i sidste ende at binde data sammen i en velfungerende end-to-end løsning, hvilket er en ambition, der spiller meget fint sammen med den digitaliseringsproces, der i øvrigt finder sted i byggebranchen netop i disse år.

Led i branchens digitaliseringsproces
Det er en digitaliseringsproces, der både skal være med til at give bedre byggeri som sådan og effektivisere selve byggeprocessen. I den forbindelse kommer netop sådan noget som logistik til at spille en markant rolle. Som eksempel nævner Ulrik Branner, at en typisk lastvogn kun er fyldt 25 pct. i forhold til det volumen, den kan rumme, hvilket betyder, at der ligeledes er et stort potentiale at hente også i selve transporten af materialerne.

SiteHubs nye forretningskoncept skal derfor også ses i lyset af de generelle bestræbelser, der ikke blot er i gang for at optimere landets byggepladser, men også gøre dem mere grønne. En proces, som eksempelvis en tidligere overborgmester i Københavns Kommune satte i gang allerede for flere år siden blandt andet ved at arbejde for flere eldrevne entreprenørmaskiner.

SiteHub opfylder et behov i markedet 
SiteHub er udsprunget af firmaet LetsBuild, hvor Ulrik Branner også arbejdede med materialespild. Som materiale- og logistikfacilitator sørger SiteHub blandt andet for, at materialerne ikke leveres på byggepladsen før, der er brug for dem, lige som man tager sig af bortskaffelse af affald. 

Partnerkredsen tæller Solar samt Stark, mens Dansk Industri og Industriens Fond har været med til at lægge grundstenen gennem deres bidrag til det projekt, der hedder “Blockchain i Byggeriet”.

Ud over et øget fokus på bæredygtighed og procesoptimering er implementeringen af den frivillige bæredygtighedsklasse ligeledes med til at booste interessen for SiteHubs koncept. Endnu en faktor er den store vækst inden for off-site produktion, hvor bygningselementer produceres efter mål i stedet for at blive tilpasset på byggepladsen. Det byder på en logistikmæssig udfordring for så vidt angår vigtigheden af levering til tiden, når de skal anvendes.

Vi leverer bæredygtig byggepladslogistik. Det er godt både for miljøet og for bundlinjen hos entreprenører samt bygherrer, (...) de forretningsmæssige ambitioner ikke kun gælder Danmark. Behovet for en materiale- og logistikfacilitator er globalt - blandt andet fordi det giver en bedre bundlinje for såvel entreprenører som bygherre. Derfor er målet at ekspandere til udlandet.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Læs også

Side 3_advertorial GSV_Berlingske_266x365mm_
 GSV: Sådan bruger vi digitale værktøjer til at nedbringe CO2 i byggeriet
Bygge- og anlægssektoren står for mere end 30 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen får CO2-reduktion...
soren cajus
Står Byggebranchen på kanten til historiske teknologispring?
Har du været i Tivoli for nylig? Så kender du sikkert den maskine, hvor du med en plastichammer skal slå muldvarpe ned, hver gang deres...
Photo by Claus Sall (www.claussall
Bygge-branchen går et hårdt år i møde
Efterspørgslen falder, boligpriser er dykket, byggeomkostninger er forsat høje, og det udfordrer i den grad byggeriet i 2024, viser...