Sponseret indhold

Danmarks største materieludlejer til bygge- og anlægsindustrien, GSV, går ind i et digitalt partnerskab med entreprenørvirksomheden VAM A/S. GSV har de seneste år investeret massivt i digitale værktøjer, og med GSVs digitale platforme og app i hånden, tager VAMs digitale omstilling fart.

Bygge- og anlægsbranchen er for alvor ved at forløse det store digitaliseringspotentiale, som bidrager til en bedre, billigere og mere CO2-venlig drift. Partnerskabet mellem GSV og VAM viser, hvor- dan samarbejde på tværs af branchen skaber hurtig- ere resultater og muliggør flere digitale løsninger. Den digitale omstilling fylder meget hos VAM, og det er et område, de prioriterer at investere i, fordi behovet for digitale værktøjer og dataindsigt hele tiden stiger.

“Vi har brug for en platform til optimering af vores materieludlejning, som kortlægger vores maskinpark og arbejdsprocesser, og som er bygget ud fra dybt kendskab til branchen, men det vi søgte, fandtes ikke på markedet. Med hjælp fra Refine Consulting, som er specialiser- et i forretningsudvikling i byggebranchen, fandt vi frem til, at GSV kunne levere en bedre og mere effektiv platform, end vi selv kunne skabe.” siger Allan Hougaard, adm. direktør i VAM.

VAM kickstarter nye digitale muligheder
VAM gik derfor til GSV og foreslog et digitalt partnerskab. Et forslag, som har accelereret VAMs digitale omstilling og sat dem i en førerposition på området. VAMs nye digitale kundeportal er bygget på GSV’s 25+ års erfaringer inden for udlejning samt de nyeste digitale værktøjer og udviklet i samarbejde med VAM. Kundeportalen er derfor også integreret med VAMs egne interne IT-systemer, så de får ét samlet system, der består af en app, en webplatform og et dashboard der giver et hurtigt overblik.

Med et enkelt klik kan VAM bestille eget materiel, eller leje en maskine og bestille ydelser hos GSV, så entreprenøren ikke får unødvendig spildtid, hvis VAM’s egne maskiner er optaget. VAM kan også trække data, der giver overblik over udnyttelsesgraden af den enkelte maskine og sikrer en høj effektivitet samt lave CO2-regnskab for hver enkelt maskine efter endt brug. Og derudover kan VAM tracke egne og lejede maskiner og se præcis, hvor de er, og om de kører som forventet.

GSV er klar til flere digitale partnerskaber
Ifølge GSV går vejen til mindre CO2 i bygge- og anlægsbranchen igennem mere samarbejde, en digital omstilling – og at flere entreprenører lejer frem for at eje, fordi færre maskiner betyder mindre res- sourceforbrug. I Danmark sælges ca. 65 % af alt nyt materiel af entreprenørerne selv, og de resterende 35 % sælges til udlejerne, hvilket er helt modsat i andre lande, hvor det nærmere er 80 % til udlejerne og 20 % til entreprenørerne. Derfor opstod idéen hos GSV, at kundeportalen skal være en digitalkombimodel, hvor entreprenøren styrer sin materielflådeselv,stadigkaneje,men nu også kan leje på én og samme platform.

”VAM er frontløbere og har visionerne
og ambitionerne til at gribe – og skabe – nye muligheder. Vi er glade for, at de så en oplagt mulighed i at samarbejde med os på tværs af branchen. Da vi startede samarbejdet, kunne vi se en fælles interesse i at udvikle en kundepor- tal, der hjælper med at optimere udnyttelsen af deres eget materiel og samtidig gøre det nemt at leje materiel og tilkøbe services af GSV. Vi håber, at VAM, og nye mulige samar- bejdspartnere, ser optimeringsmulighederne i en kombination af eget og lejet materiel. Og at entreprenørerne langsomt begynder at udfase egne maskiner og i stedet lejer fremfor at tage store investeringer i nye maskiner, som måske ikke bru- ges optimalt,” siger Peter Fritzbøger, Chief Digital Officer i GSV.

GSV Materieludlejning A/S

Baldersbuen 5, 2640 Hedehusene
+45 70 12 13 15, www.fremtidensbyggeri.dk

Vi er glade for, at de så en oplagt mulighed i at samarbejde med os på tværs af branchen. Da vi startede samarbejdet, kunne vi se en fælles interesse i at udvikle en kundeportal, der hjælper med at optimere udnyttelsen af deres eget materiel og samtidig gøre det nemt at leje materiel og tilkøbe services af GSV. - Peter Fritzbøger, Chief Digital Officer i GSV

MEST LÆSTE