Sponseret indhold

Rådgiver- og ingeniørvirksomheder har fastholdt stærk medarbejdertrivsel under Corona

Henrik Garver, adm. direktør i FRI.

Af:

Pandemien ændrede drastisk den måde virksomhederne investerede i medarbejderne på – men resultaterne var forbløffende positive. Det viser den årlige Videnopgørelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der samler nøgletal fra 2020-videnregnskaberne i FRI’s medlemsvirksomheder til brancheniveau.

Skrevet af; Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)


2020 var på mange områder et specielt år for de fleste i dansk erhvervsliv. Ikke mindst for medarbejderne, der i stor stil måtte indrette sig efter de nye særlige omstændigheder med Corona-restriktioner, hjemsendelser, usikkerhed om fremtidens opgaver og meget mere. For de rådgiver- og ingeniørvirksomheder, som er en del af FRI, eksempelvis Rambøll, COWI, NIRAS og MOE, viser data, at situationen kunne vendes til noget positivt.  

Anderledes opkvalificering
– Forholdene gjorde eksempelvis, at mange af de klassiske muligheder for efteruddannelse blev forringet eller ligefrem umuliggjort. Det ser vi blandt andet i vores Videnopgørelse, ved at FRI-virksomhederne har brugt langt færre penge på efteruddannelseskontoen i 2020; faktisk 25% mindre en året før. Men samtidig ser det ud til, at virksomhederne er lykkedes med at fastholde, og reelt også styrke, den ’projektbaserede læring’ – altså praktisk opkvalificering gennem arbejdet, fordi der hos de enkelte medarbejdere er kommet en langt større synlighed omkring hvordan de bidrager, hvordan mere erfarne medarbejdere netop gennem sparring med mindre erfarne medarbejdere skaber læring til gavn for den enkelte person, for det enkelte projekt og dermed også for kunderne, forklarer Adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

– En anden positiv trend er, at vi kan se på tallene for andelen af medarbejdere med projektledererfaring, at flere og flere får ansvar for større opgaver. Det er en kæmpe ressource for vores medlemsvirksomheder og harmonerer godt med, komplicerede og ofte flerfaglige opgaver de løser for deres kunder. 

Netop flerfagligheden på projekterne, er også en af grundene til, at vi ser en fortsat større andel af medarbejdere, der i stedet for den klassiske ingeniørbaggrund har en anden længere uddannelse. Jeg tror på, at denne større diversitet er medvirkende til et godt arbejdsmiljø og det positive ry, FRI-virksomhederne har som arbejdspladser blandt unge akademikere, siger han men tilføjer: 

– Formel efteruddannelse er naturligvis fortsat også meget vigtigt, og det forventer jeg også, at vi ser styrket igen i 2021 og 2022.

Nødvendig oprustning på IT-fronten
I modsætning til efteruddannelsesposten, så er virksomhedernes udgift til IT steget en del, og ligger nu i gennemsnit på 37.000 kr. pr medarbejder for 2020. En post, der svarer til hele 4,3% af egenproduktionen. Det er ikke et tal, der kommer bag på Henrik Garver:

– Det er klart at det – ofte teknisk avancerede – arbejde, rådgivere udfører, kræver det bedste udstyr og også dyre, men de rigtige og nødvendige softwareløsninger, der er tilgængeligt på markedet, derfor ser vi også, at der fortsat er blevet investeret det nødvendige, selvom licenspriserne på blandt andet BIM-software er på himmelflugt – og det rammer alle, fra de mindste til de største virksomheder. Derfor er det et tema, vi også drøfter på europæisk niveau, ift. om de facto monopoler på software, skader konkurrencen i byggeriet generelt, forklarer direktøren.

Afkast i form af medarbejdertrivsel
Virksomhedernes fokus på IT-løsninger, der understøtter den enkelte medarbejder både hjemme og på arbejdspladsen og det intensiverede kompetencefokus, kan være to af de positive drivere, der giver sig til udslag når der måles på trivslen i form af sygefravær. I 2020 var sygefraværet for en medarbejder i en FRI-virksomhed gennemsnitligt på 6,5 dage. Dette er mere end 14% under det gennemsnitlige antal sygedage hos ansatte i staten, hvor tallet i 2020 lå på 7,6 dage.

Samtidigt havde de ansatte i FRI-virksomhederne dog mere overarbejde i 2020 end året før. Modregnet afspadsering, lagde hver medarbejder i gennemsnit 25 ekstra timer på deres arbejdsplads i det forgangne år, hvilket er på niveau med 2019 – men mere, end der er set i de fire foregående år.

– Jeg er stolt af at repræsentere en gruppe af virksomheder, der ikke blot har færre sygedage, men også hvor der er fokus på den generelle trivsel blandt medarbejderne. Det er tydeligt at se på vores data, at virksomhederne anerkender medarbejderne som en helt central ressource. Det at der hen over et helt år, blot er 25 timers ekstra overarbejde i gennemsnit, tror jeg er helt unikt lavt for virksomhederne med så mange højtuddannede medarbejdere. Og det er jo reelt højere end i tidligere år. Det viser faktisk en anden vigtig pointe, nemlig at virksomhederne har formået at holde deres produktion oppe, trods hjemsendelser, karantæne-risici og meget mere. Dermed har de rådgivende ingeniørvirksomheder bidraget til at holde Danmark i gang, mens verden oplevede den største sundhedskrise i 100 år. Den rådgivende ingeniørbranche har generelt klaret sig flot igennem Coronaperioden og vores Videnopgørelse 2021 viser, at det ikke mindst er på grund af de dedikerede medarbejdere, der med opbakning fra deres arbejdspladser har haft den trivsel og de betingelser, der skulle til, for at de kunne performe optimalt, afslutter Henrik Garver. 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er en brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

  • FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.
  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 30.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på ca. 30 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs mere på www.frinet.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Læs også

Side 3_advertorial GSV_Berlingske_266x365mm_
 GSV: Sådan bruger vi digitale værktøjer til at nedbringe CO2 i byggeriet
Bygge- og anlægssektoren står for mere end 30 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen får CO2-reduktion...
soren cajus
Står Byggebranchen på kanten til historiske teknologispring?
Har du været i Tivoli for nylig? Så kender du sikkert den maskine, hvor du med en plastichammer skal slå muldvarpe ned, hver gang deres...
Photo by Claus Sall (www.claussall
Bygge-branchen går et hårdt år i møde
Efterspørgslen falder, boligpriser er dykket, byggeomkostninger er forsat høje, og det udfordrer i den grad byggeriet i 2024, viser...