Sponseret indhold

Asbest, PCB, gammel mineraluld (før 1997), klorerede paraffiner og tungmetaller, som fx bly, findes stadig i mange danske boliger. Derfor har Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge og Anlæg) udarbejdet hjemmesiden renover-sikkert.dk, der skal hjælpe håndværkere og boligejere med at gøre renovering af boligen mere sikker.

For at gøre det let for håndværkere at udføre arbejdet sikkert har Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg udarbejdet hjemmesiden: https://renover-sikkert.dk, som på en let måde forklarer om asbest og andre farlige stoffer i gamle byggematerialer. Hjemmesiden er et hus, hvor man kan klikke sig ind på de forskellige bygningsdele, og finde ud af, hvilke farlige stoffer de kan indeholde samt finde anvisninger på sikre arbejdsmetoder og foranstaltninger.
Hjemmesiden er også nem at gå til for boligejere, som måske ikke har viden om asbest og andre farlige stoffer.

Renover-sikkert.dk henvender sig faktisk til alle, der kan være involveret i nedrivning- og renoveringsopgaver: 

Professionelle bygherrer, projekterende, rådgivere, arbejdsgivere og ansatte i bygge- og anlægsbranchen, samt til private boligejere, der udfører håndværksarbejdet selv eller hyrer håndværkere. Uanset hvilken rolle man har i en byggeproces, kan det ende både dyrt og sundhedsmæssigt uforsvarligt, hvis man ikke har truffet de rigtige forholdsregler inden man påbegynder arbejdet. Udover at håndværkerne risikerer at blive udsat for de farlige stoffer, risikerer man også at de bliver spredt i boligen.

Oveni den sundhedsmæssige problematik kommer også den økonomiske, hvor opgaven kan blive dyrere, hvis man ikke udarbejder de nødvendige forundersøgelser, planlægger og tilrettelægger arbejdet samt tager de nødvendige forholdsregler, så man ikke udsættes for farlige stoffer. Fx kan det betyde, at byggeprocessen må sættes i stå, mens der foretages undersøgelser af forekomsten af farlige stoffer. Og er der sket en spredning af farlige stoffer fx på arbejdsstedet, skal der iværksættes omfattende rengøring. Det er derfor nemmere at tage højde for dette ved planlægning af opgaven. 

Tager man fx asbest findes det i mange forskellige bygningsdele og byggematerialer. Det kan være i fliseklæb, rørisolering, beklædning på tage, lofter, gulve og mange andre steder. Asbesten kan være skjult under andre materialer, fx hvis det har været anvendt i en væg som brandhæmmende materiale, eller hvis det er blevet indkapslet i forbindelse med tidligere renoveringer. Kravene til en sikker udførelse af asbestarbejde afhænger af det konkrete arbejde, bl.a. om arbejdet udføres indendørs eller udendørs, og hvilke byggematerialer, der er tale om. Fx er der ved indvendig nedrivning af asbest krav om uddannelse.

I BFA Bygge og Anlæg udarbejder og formidler arbejdsmarkedets parter på bygge- og anlægsområdet i fællesskab viden om arbejdsmiljø til byggebranchen. Det betyder, at materialerne også er baseret på viden og erfaringer fra branchen og repræsenterer enighed mellem parterne om sikkerhedsforanstaltninger og krav. Materialerne har desuden været til gennemsyn i Arbejdstilsynet. Chef for arbejdsmiljø i Brancheservicecenter Byggeri, DI Mette Møller Nielsen siger om materialet: 

”Vi er meget tilfredse med, at renover-sikkert.dk er så let at forstå og gå til. Både virksomheder, bygherrer og andre aktører i byggebranchen kan her blive klogere på, hvor de farlige stoffer findes, og hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres sikkert. Det er også et godt udgangspunkt for en dialog, når man er flere aktører, der skal planlægge en sikker renovering eller nedrivning.”

Arbejdsmiljøkonsulent i 3F´s Byggegruppe Flemming Hansen siger:

”Det er vigtigt, at virksomheder og ansatte har let adgang til viden om farlige stoffer i gamle byggematerialer både under planlægning og udførelse af arbejdet. Vi arbejder løbende på at udbrede viden om bl.a. denne hjemmeside, så alle i branchen bliver opmærksomme på problemerne og bruger de sikre løsninger.”

Hjemmesiden findes på https://renover-sikkert.dk, og er udarbejdet i samarbejde med BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord.

BFA Bygge og Anlæg udarbejder også andre vejledninger om arbejdsmiljø til bygge- og anlægsbranchen. 

Læs mere og find vejledning på www.bfa-ba.dk

MEST LÆSTE