Sponseret indhold

Vi skal vænne os til 19 grader, god ventilation og hyppig udluftning

Af:

Vi skal spare på energien, men det har også potentielle sideeffekter. Hvis vi skruer ned og glemmer at lufte ud, risikerer vi mere skimmelsvamp, støvmider og flere sygedage, advarer professor Lars Gunnarsen fra BUILD på Aalborg Universitet.

I september 2022 blev regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening enige om, at temperaturen i offentlige bygninger senest fra 1. oktober 2022 skulle være 19 grader. Højere energipriser har også fået mange lejere og boligejere til at gå i samme retning. 

”Det lyder ikke af så meget at gå fra typisk 22 grader til 19 grader, men vi mærker tydeligt forskellen. Vi bliver nødt til at tage mere tøj på. Det kræver lidt en kulturændring. Men det er vigtigt, at vi ikke bare har samme påklædning på i 19 grader som under 22 grader. Vi bliver lettere forkølede og risikerer flere sygedage, hvis vi ikke tager tøj på, som sørger for, at vi har den termiske komfort, vi er vant til,” siger Lars Gunnarsen, professor på Aalborg Universitet, specialist i indeklima og blandt talerne på Danvak Dagen d. 12. april 2023.

Han har været involveret i mange projekter og undersøgelser af indeklimaet i både offentlige og private bygninger. Hans forskning viser, at vi er mest produktive, når vi er i en situation, hvor vi ikke har behov for at få temperaturen sænket eller hævet. Hvis vores krop skal bruge for mange kræfter på at opretholde 37 grader, så fjerner det vores fokus fra det, vi skal lave. Vi bliver mindre produktive, lærer dårligere og laver flere fejl. Erfaringen viser, at den mest almindelige indendørs temperatur ligger omkring 21-22 grader, men der kan dog være individuelle forskelle på +/- 1-2 grader, forklarer Lars Gunnarsen. For de fleste vil 19 grader dog ikke give de store problemer, hvis man tager lidt ekstra tøj på. 

Koldere luft uden tilstrækkelig ventilation kan øge risiko for skimmelsvamp
Men et godt indeklima, der fastholder produktivitetsniveauet og koncentrationsevnen, handler ikke kun om temperaturen. For der ligger også en udfordring i, at den koldere luft ikke kan indeholde den samme mængde vanddamp. Skimmelsvamp kan godt lide luftfugtighed, så i princippet er det godt at sænke temperaturen, skulle man tro. Men her skal man være opmærksom på den relative luftfugtighed, der måles i procent og udtrykker forholdet mellem luftens aktuelle koncentration af vand og den maksimale koncentration af vand, som luften kan indeholde ved den aktuelle temperatur.

”Skimmelsvamp trives fint, når der er mellem 5 og 30 grader, og hvis luftfugtigheden er over 70 pct. Udfordringen i denne situation er, at vi udånder den samme mængde luft, uanset om temperaturen er 22 eller 19 grader, og vi udsender hver især omkring 70 gram vand i timen. Når vi sænker temperaturen, så skal der færre gram vand til, før vi kommer over 70 pct. i relativ luftfugtighed. Vores byggematerialer kan ikke tåle at blive opfugtet ret meget, så man skal passe på, at man ikke skaber et eldorado for skimmelsvamp og støvmider,” siger professoren. 

Men der er en løsning, og det handler om udluftning og ventilation. Lars Gunnarsen påpeger, at hvis vi ikke har et mekanisk ventilationssystem i privatboligen, så skal vi lufte ud tre gange i døgnet for at undgå skimmelsvamp og støvmider. Før vi tager på arbejde; når vi kommer hjem igen, og før vi går i seng. Og det er ikke nok bare at åbne vinduer – man skal skabe gennemtræk. 

På arbejdspladsen skal arbejdsgiverne være opmærksomme på, om de har et tilstrækkeligt godt ventilationssystem. Ventilationsbehovet er flere steder defineret af bygningens fugtforhold. I de tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være 20 pct. mindre vand i luft med 19 grader end ved 22 grader ved den høje relative luftfugtighed, der giver risiko for skimmelsvampevækst. Det bliver særligt aktuelt, fordi udeluften også indeholder en del vand. Vi har derfor brug for ca. dobbelt så stor tilførsel af udeluft for at forebygge skimmelsvampevækst med de samme fugtkilder og med en temperatur, som vi har sænket fra 22 til 19 grader.

”Når vi nu skal vænne os til lavere temperaturer på kontorerne, så er det oplagt at se på, om man nu også har et ventilationsanlæg, der er godt nok. Om det skal opgraderes, eller om man skal investere i et nyt. Et godt balanceret ventilationsanlæg bruger ganske vist strøm, men der er jo en god varmegenvinding i systemet. Det betyder, at der i sidste ende er en bedre energiøkonomi i at køre luften ind og ud ad nogle kanaler og bruge en varmeveksler, end det er at lave gennemtræk med åbne vinduer og fyre for fuglene.”

Godt indeklima reducerer sygefravær
Lars Gunnarsen understreger, at det er vigtigt, at man ikke forsøger at spare på bekostning af sundhed, komfort og produktivitet, når det handler om indeklima, for det kan koste mange penge i form af bl.a. mere sygefravær, nedsat produktivitet og dårlig trivsel. 

”Vi tilbringer i gennemsnit omkring 90 pct. af vores liv indendørs, så det er vigtigt med et godt indeklima. Undersøgelser viser, at i Danmark tabes hvert år 22.000 sygdomsjusterede leveår med baggrund i forurening af indeluften.” 

Andre undersøgelser viser, at børn med astma, allergi og eksem ofte lever under forhold med færre udeluftskifter. Undersøgelser i kontorer viser, at sygefraværet falder med 1/3, hvis ventilationsraten fordobles. En undersøgelse blandt vuggestue og børnehavebørn har vist, at for hver gang luftskiftet bliver forøget med en gang i timen, falder sygefraværet med 12 pct. Og fald i sygefravær blandt børnene reducerer også fravær blandt deres forældre. Dårligt indeklima påvirker også vores koncentrationsevne. 

”For rutinepræget kontorarbejde forbedres opgaveløsning med 1,5 pct. ved en fordobling af ventilationsraten. For skolebørn er påvirkningen særligt markant med forbedringer af indlæringen på 10-15 pct. ved en fordobling af ventilationsraten,” siger Lars Gunnarsen. 

Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter. 

Læs mere på www.danvak.dk

Vi tilbringer i gennemsnit omkring 90 pct. af vores liv indendørs, så det er vigtigt med et godt indeklima.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Side 3_advertorial GSV_Berlingske_266x365mm_
 GSV: Sådan bruger vi digitale værktøjer til at nedbringe CO2 i byggeriet
Bygge- og anlægssektoren står for mere end 30 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen får CO2-reduktion...
soren cajus
Står Byggebranchen på kanten til historiske teknologispring?
Har du været i Tivoli for nylig? Så kender du sikkert den maskine, hvor du med en plastichammer skal slå muldvarpe ned, hver gang deres...
Photo by Claus Sall (www.claussall
Bygge-branchen går et hårdt år i møde
Efterspørgslen falder, boligpriser er dykket, byggeomkostninger er forsat høje, og det udfordrer i den grad byggeriet i 2024, viser...