Sponseret indhold

Professionel brandrådgivning: Prioritér brandsikring af fredede bygninger – men altid på kulturarvens præmisser.

Af:

Der er mange brandrisici at sikre sig mod, når moderne mennesker agerer i gamle bygninger, der langt fra er konstrueret til at håndtere nutidens behov og brug. Derfor er en professionel, brandteknisk rådgivning for hele bygningen afgørende for den daglige sikkerhed – også i renoveringsfasen, siger Helle Thomasen, mangeårig brandrådgiver fra Spangenberg & Madsen.

Af Louise Skøtt Gadeberg, journalist

Nutidens krav til elektriske faciliteter, ventilation, ændret anvendelse og meget andet udfordrer brandsikringen i fredede bygninger. På den ene side er kulturarvens æstetik og unikhed vigtig at bevare – på den anden side skal de mennesker og historiske affekter, der opholder sig i de fredede bygninger, sikres, så hverken menneskeliv eller uerstattelig kulturarv går tabt.

Det er en svær øvelse, som kræver kompetent og professionel, brandteknisk rådgivning af hvert bygningsværks mange kringelkroge, siger mangeårig brandteknisk seniorrådgiver og bygningsingeniør Helle Thomasen fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Spangenberg & Madsen.

”Når vi arbejder med brandsikring af ældre, fredede og bevaringsværdige bygninger, er det afgørende vigtigt at have blik for den pågældende kulturskats værdi – og så indtænke brandsikringen på dennes præmisser. Det er ikke en god løsning at gennemtvinge brandsikring efter nutidens krav. I stedet forsøger vi at få elimineret så mange risikofyldte områder, vi overhovedet kan”, siger brandrådgiveren og minder om, at den enkelte løsning skal godkendes af Fredningsmyndigheden.

Ombygning og bevaringsværdier
Nutidig brandsikring af gammel kulturarv kommer aldrig på niveau med brandsikring i nye byggerier, selvom de fredede bygninger i øvrigt renoveres. Trækkes der f.eks. rør til sprinkleranlæg gennem rum med gamle stuklofter, mister man en væsentlig del af æstetikken og tilfører en risiko for vandskade på interiøret.
Under renoveringer er det særligt vigtigt at være opmærksom på brandsikkerheden, for her er de normale brandadskillelser og -foranstaltninger ofte ikke til stede.

”Branddøre står åbne, og der er byggematerialer og byggeaffald på etagerne, hvilket øger brandrisikoen generelt. Udføres der tilmed varmt arbejde, er brandfaren betydeligt forøget. Selvom der i tidens løb ofte er tænkt brandsikring ind i fredede ejendomme, er der ikke garanti for, at alle risici er taget i betragtning – f.eks. vinkelsmitte, hvor ilden spreder sig om bygningens hjørner via vinduer eller manglende brandkam mv. i tagkonstruktionen. Derfor er løbende rådgivning vigtig – også omkring den daglige drift og brug”, siger Helle Thomasen, der er en del af det 10 personer store brandrådgiver-team i Spangenberg & Madsen.

Gennembrydninger i brandadskillelser og skakte er ofte den største udfordring, fordi moderne, tekniske krav får os til at trække kabler, installere ventilation osv., understreger hun: ”I den forbindelse glemmer man ofte at tætne brandmæssigt omkring gennemføringerne, hvilket kan betyde brand- og røgspredning til andre etager eller rum og dermed risiko for stor brandudbredelse”.

Ny funktion, ny risiko, nye brandkrav
En ting er, de gamle, fredede bygningers ofte mere brandbare materialer end i de nyere bygninger, en anden er den øgede risiko, der følger med, når et rum eller en bygning ændrer funktion. En bolig kan være blevet til forsamlingslokale – og et tidligere soverum kan i dag agere printerrum, og så stilles der pludselig helt andre brandkrav til rummet, hvilket kræver en ny gennemgang af brandsikkerheden, siger Helle Thomasen, der har en fortid i Det Danske Beredskab.

”Det sker oftere, end man skulle tro, at en bygning eller et rum har en anden anvendelse end det, der er givet tilladelse til. Derfor anbefaler jeg altid vores kunder at få en uvildig, brandteknisk gennemgang fra kælder til kvist – for på den måde at få svar på, om bygningens anvendelse er lovlig, og om brandsikkerheden i bygningen kan eller bør optimeres”, siger hun og tilføjer:
”Derved får den bygningsansvarlige en fyldestgørende, praktisk rapport, som giver et professionelt overblik over bygningens sikkerhedsniveau – med både store og små forslag til, hvordan brandsikkerheden kan øges”.

FAKTA OM BRANDSIKRING

Det siger loven:
Læs Bekendtgørelse om brandsyn

Sådan bør du brandsikre:
Læs Cirkulære om instruks for brandværns-
foranstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger

Bliv klogere:
Læs Historiske Huses Forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse
www.sogm.dk/brandrådgivning

Få certificeret brandrådgivning af Spangenberg & Madsens brandeksperter. Helle Thomasen og hendes kollegaer tilbyder professionel rådgivning om brandsikring af byggeri og anlæg i Danmark i henhold til gældende regler og lovgivning på området. 

Læs mere og kontakt dem her:
www.sogm.dk/brandrådgivning

Det sker oftere, end man skulle tro, at en bygning eller et rum har en anden anvendelse end det, der er givet tilladelse til. Derfor anbefaler jeg altid vores kunder at få en uvildig, brandteknisk gennemgang fra kælder til kvist.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Podcast

Læs også

kbh_faerre-og-faerre-lever-alene
Færre og færre lever alene i København – det ændrer på boligbehovet
Modsat en almindelig opfattelse er det over de seneste årtier ikke blevet mere normalt for københavnere at leve som single.Det er tværtom...
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
EJENDOMSADVOKATEN: Overvej solceller i forbindelse med nybyg og større renoveringer
En ændring af Bygningsdirektivet medfører, at solceller skal tænkes ind i nybyg og større renoveringer. Etableringen af solcelleanlæg...
Henrik-2024-1024x768-1
PKA Ejendommes nye Code Of Conduct skal åbne op for dialog om samfundsansvar
PKA Ejendomme har udarbejdet en ny Code of Conduct for leverandører og samarbejdspartnere.Målet med den er blandt andet at skabe positiv...