LOVFORSLAG OM VÆRDI-ANSÆTTELSER AF ANDELS-BOLIGER FREMSAT

Af:

Regeringen har fremsat et forslag der skal klarlægge, hvordan andelsboliger fremadrettet skal værdiansættes. Konkret forlænges valuarvurderingsgyldighed, og der lægges op til muligheden for at nettoprisindeksere den sidste offentlige ejendomsvurdering.

Skrevet af: Mathias Green


Den 22. februar kom regeringen med et forslag til, hvordan andelsboliger skal værdiansættes. Forslaget skal skabe klarhed, da der har været en vis uklarhed, siden loven om de nye ejendomsvurderinger, som afviklede fremtidige offentlige vurderinger af andelsboligforeningernes ejendomme, blev vedtaget

Hvis det fremlagte lovforslag vedtages, vil det fremover gælde, at foreninger kan vælge at lade den seneste offentlige vurdering stige med nettoprisindekset. Det vil betyde, at foreninger, der i dag anvender denne metode til at værdiansætte deres ejendomme, kan fortsætte som hidtil uden brug af valuarvurderinger. Samtidig beskytter det mod en udhuling af ejendommens værdi. Dertil er der i lovforslaget lagt op til, at valuarvurderingernes gyldighedsperiode forlænges fra halvandet år til tre og et halvt år, hvis foreningerne har valgt denne metode til værdiansættelse.

Genfremsat forslag
Regeringens forslag er reelt en genfremsættelse af den forhenværende S-regerings forslag fra oktober 2022, som dengang blev taget af bordet på grund af Folketingsvalget. Der er derfor ikke tale om et nyt forsalg, men om en gammel aftale der nu udmøntes. Det oprindelige forslag er blevet til på baggrund af et udvalgsarbejde i Boligministeriet, som også EjendomDanmark har bidraget til. Overordnet finder EjendomDanmark det positivt, at der nu skabes juridisk klarhed over, hvordan der værdiansættes på området. Ligeledes er det positivt, at ministeriet har indarbejdet en række mindre korrektioner på baggrund af den oprindelige høring.

Du kan læse EjendomDanmarks høringssvar til det oprindelige lovforslag fremsat tilbage i 2022 på www.ejd.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...