LOVFORSLAG OM VÆRDIANSÆTTELSER AF ANDELS-BOLIGER FREMSAT

Af:

Regeringen har fremsat et forslag der skal klarlægge, hvordan andelsboliger fremadrettet skal værdiansættes. Konkret forlænges valuarvurderingsgyldighed, og der lægges op til muligheden for at nettoprisindeksere den sidste offentlige ejendomsvurdering.

Den 22. februar kom regeringen med et forslag til, hvordan andelsboliger skal værdiansættes. Forslaget skal skabe klarhed, da der har været en vis uklarhed, siden loven om de nye ejendomsvurderinger, som afviklede fremtidige offentlige vurderinger af andelsboligforeningernes ejendomme, blev vedtaget.

Hvis det fremlagte lovforslag vedtages, vil det fremover gælde, at foreninger kan vælge at lade den seneste offentlige vurdering stige med nettoprisindekset. Det vil betyde, at foreninger, der i dag anvender denne metode til at værdiansætte deres ejendomme, kan fortsætte som hidtil uden brug af valuarvurderinger. Samtidig beskytter det mod en udhuling af ejendommens værdi.

Dertil er der i lovforslaget lagt op til, at valuarvurderingernes gyldighedsperiode forlænges fra halvandet år til tre og et halvt år, hvis foreningerne har valgt denne metode til værdiansættelse.

Genfremsat forslag
Regeringens forslag er reelt en genfremsættelse af den forhenværende S-regerings forslag fra oktober 2022, som dengang blev taget af bordet på grund af Folketingsvalget. Der er derfor ikke tale om et nyt forsalg, men om en gammel aftale der nu udmøntes. Det oprindelige forslag er blevet til på baggrund af et udvalgsarbejde i Boligministeriet, som også EjendomDanmark har bidraget til. Overordnet finder EjendomDanmark det positivt, at der nu skabes juridisk klarhed over, hvordan der værdiansættes på området. Ligeledes er det positivt, at ministeriet har indarbejdet en række mindre korrektioner på baggrund af den oprindelige høring. Du kan læse EjendomDanmarks høringssvar til det oprindelige lovforslag fremsat tilbage i 2022 på www.ejd.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Schneider 1
Dansk fabrik i Ringsted vækker opmærksomhed i udlandet

Podcast

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
PR-foto: Nationalbanken Risikoråd: Solide ejendomskunder, trods afmatning i markedet Ejendomsbranchen har ofte en fremtrædende...
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGSLOVEN SENDT I HØRING - Billede Berlingske Ejendomme uge 13
ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGS-LOVEN SENDT I HØRING
Skatteministeriet har sendt en ændring til ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven i høring. Ændringer er kærkomment nyt for...
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Det er en almindelig udbredt misforståelse, at tidsbegrænsede lejeaftaler højst kan indgås for en periode på 2 år. Denne misforståelse...