ÆNDRING TIL EJENDOMSSKATTELOVEN OG EJENDOMSVURDERINGS-LOVEN SENDT I HØRING

Af:

Skatteministeriet har sendt en ændring til ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven i høring. Ændringer er kærkomment nyt for ejendomsbranchen, men der er stadig mange knaster i det nye vurderings- og skattesystem.

Skatteministeriet har i øjeblikket et lovforslag i høring, der blandt andet rummer tilpasninger af ejendomsvurderingsloven og ejendomsskatteloven. Den foreslåede ændring har en væsentlig betydning for ejendomsbranchen, da den har direkte effekt på den anden rateopkrævning af dækningsafgift i 2024. 

Konkret foreslår ministeriet en udvidet valgfrihed i forhold til den foreløbige dækningsafgift for 2024. Hidtil har man skullet vælge mellem den fuldt indfasede dækningsafgift på baggrund af de nye vurderinger, og den dækningsafgift der er betalt i 2023. Med aftalen om en stigningsbegrænsningsregel fra efteråret har dette reelt bestået af en valgfrihed mellem to forkerte beløb.  

Lovændring mere retvisende 
Den nye lovændring øger valgfriheden til at bestå af hele intervallet mellem disse to yderpunkter. Dette betyder, at det vil være muligt at komme tættere på at betale den rette dækningsafgift i 2024, i stedet for enten at betale den (for høje) fuldt indfasede dækningsafgift eller det for lave 2023-niveau. Under antagelse af at 2021-vurderinger lander på niveau med de udsendte 2023-vurderinger, vil den korrekte dækningsafgift for 2024 udgøre det mindste beløb af enten den fuldt indfasede dækningsafgift eller 2021-dækningsafgiften tillagt 30 procent af den fuldt indfasede dækningsafgift. 

“Det er positivt, at det nu bliver muligt at betale en mere retvisende dækningsafgift for 2024 i første omgang, da det potentielt minimerer de forventede efterreguleringer af ejendomsskatten for de følgende år,” siger Lena Hartmann, der er juridisk direktør i EjendomDanmark og fortsætter:  

 “Dog er det ærgerligt, at denne ændring først træder i kraft for anden betalingsrate, da det naturligvis medfører en del efterberegninger hos ejendomsejere, som nu skal finde det rette niveau af dækningsafgift ved anden ratebetaling, for at få 2024 til at ramme plet.” 

Ifølge EjendomDanmark vil den nye valgfrihed være fuldt dækkende, uanset hvor meget der er betalt i første rate. Dette inkluderer også tilfælde, hvor anden rate skal være negativ for at kunne ramme, det ønskede samlede niveau for 2024. Dette har organisationen opfordret ministeriet til at klarlægge i lovforslaget. 

Også ændringer i ejendomsvurderingsloven  
Udover ændringerne i ejendomsskatteloven er der også foreslået ændringer til ejendomsvurderingsloven. Disse betyder, at de foreløbige vurderinger fra 2022-2023 vil blive indekseret til at udgøre foreløbige vurderinger for 2024-2025. Det gøres med en forventning om, at de således vil danne et mere retvisende beskatningsgrundlag. Dette er i sig selv naturligvis positivt, lyder det fra EjendomDanmark. Ifølge organisationen overser ministeriet dog i sit lovforslag, at dette vil medføre yderligere administrative omkostninger for erhvervslivet. En korrektion af de foreløbige vurderinger vil alt andet lige lede til et behov for korrektioner i lejeopkrævningen, for at sikre de rette opkrævninger af leje.  

“Dette er naturligvis problematisk, men det kan forhåbentligt afbøde eventuelle efterreguleringer af ejendomsskatten, som ellers ville være konsekvensen, hvis der ikke blev reguleret tidligere,” lyder det fra Lena Hartmann.  

EjendomDanmark kommenterer  
EjendomDanmark har, som følge af ovenstående, indgivet et høringssvar til ministeriet på vegne af branchen. Ud over at kommentere enkeltdele af forslaget gør organisationen det også klart, at efterreguleringer af skat helt principielt er en uskik, og at man politisk bør droppe denne praksis. EjendomDanmark følger fortsat hele processen omkring de nye ejendomsvurderinger og skattesystem tæt. Læs flere vejledninger, høringssvar og find guides på www.ejd.dk om, hvordan ejendomsejere og administratorer skal forholde sig til de nye vurderinger og skatteopkrævninger. 

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
Large panorama of Copenhagen, Denmark
Sådan får vi billigere boliger i københavn

Podcast

Læs også

Malmø
Revision af skatteregler skaber større sammenhæng mellem København og Malmø
Specielt for offentligt ansatte er skatteregnskaberne besværlige, hvis man bor i det ene land og arbejder i det andet. Det er kun blevet...
Normal_13
En optur for butiksejendomme ligger i kortene
For to år siden var detailhandlen ramt af, at priserne steg langt hurtigere end lønningerne. Det fik forbrugerne til at være påholdende....
Screenshot 2024-05-15 at 19.41
NU STARTER BYGGERIET AF DEN FØRSTE VGP PARK I DANMARK: VGP PARK VEJLE
VGP, der driver mere end 100 erhvervsparker fordelt over hele Europa, har for alvor fået øje på Danmark. Til august tager man første...