Ejendomme

3 Hurtige

Julie Rømsing udnævnt til ny direktør for ejendomsforvalteren Newsec Julie Rømsing tiltræder den 1. juni som ny managing director for den danske del af den nordiske ejendomsforvalter Newsec

Læs mere »

Ejendomsadvokaten: STIFTELSE AF BRUGSRETTIGHEDER OVER FAST EJENDOM

I mange situationer er det nyttigt og nødvendigt at stifte en brugsret eller råderet over fast ejendom. Det kan være i forbindelse med opførelse af ejendom eller installationer på lejet grund, parkeringsrettigheder, adgangsforhold osv.   Forbud mod stiftelse af permanente brugsrettigheder Udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, indeholder forbud mod stiftelse af brugsrettigheder over fast ejendom for en periode længere end 30 år. Baggrunden for bestemmelsen er, at lovgiver ønsker at undgå, at der stiftes permanente brugsrettigheder eller rådighedsindskrænkning på en måde, der reelt har karakter af en afhændelse af arealet  ud fra princippet om, at ejendomsdannelsen alene kan ske ved

Læs mere »

3 Hurtige

Københavns Kommune indbyder arkitekter til at foreslå ændring af Bispebjerg Torv Selv det mest moderne skal før eller siden ende på museum. Denne gamle sandhed er lige nu

Læs mere »

Blomstrer efter renovering

Hvordan kan man som ejendomsejer give borgere og besøgende noget ekstra via sine byggeri- og renoveringsprojekter? Det spørgsmål har KIRKBI forsøgt at besvare med renoveringen af Bernikowgården, der er blevet udsmykket

Læs mere »

3 Hurtige

Metroselskabet forbereder ny bydel omkring Ny Ellebjerg Station I det nye år får København en ny togstation – eller rettere, Ny Ellebjerg bliver omdøbt til København Syd. Navneskiftet dækker dog over en realitet: Stationen er allerede et knudepunkt, men bliver det i endnu højere grad, når metroen samt spor til

Vesteuropæisk ejendomsbranche har ikke taget bæredygtighedscertificering til sig

Andelen af kontorejendomme, der har en bæredygtighedscertificering, er generelt betydeligt højere i Øst- end i Vesteuropa. Det finder erhvervsmægleren og rådgivningsfirmaet CBRE i en analyse. Der er dog klar fremgang, og det er der også brug for, for de certificerede ejendomme indbringer højere huslejer og handles til højere priser. Skulle

Rift om lejemål: Den laveste tomgang i 13 år

I krisetider skaber fleksibiliteten ved lejemarkedet tryghed for lejerne. Det indikerer en ny opgørelse fra EjendomDanmark, som viser, at tomgangen er den laveste i 13 år. Inflationen raser, renten stiger og ejendomsbranchen må i løbet af 2023 forvente, at ejendomsværdierne falder. Det dystre billede nuanceres dog af, at der er

Ejendomsaktier har klaret sig dårligt gennem de seneste års uro

2022 har været præget af prisfald i stort set alt, hvad investorer kan have sat penge i. Set over de tre år, siden coronaen ramte, ser det anderledes fornuftigt ud. Men en undtagelse er aktier i ejendomsselskaber. De hører til de største tabere under den globale uro. Her i julemåneden

Trods pres på dansk økonomi: Flertal af investorer har stadig mod på mursten

Over 1.700 virksomheder og investorer har deltaget i EDC Erhverv Poul Erik Bechs Forventningsundersøgelse 2023, som er gennemført for ottende år i træk. Næsten 6 ud af 10 investorer forventer at købe fast ejendom for mindst samme beløb som året før – med boligejendomme som det mest populære.  EDC Erhverv

Ejendomsadvokaten: Finansiering af ejendomstransaktioner i usikre tider

Energikrise, inflation og rentestigninger er igen blevet en del af hverdagen og skaber usikkerhed blandt aktørerne i ejendomsbranchen og de virksomheder, som normalt yder finansiering til køb og byggeri. Klassiske dyder må kombineres med nytænkning for at få finansieringen i hus.  ”Den perfekte storm”2020’ernes ”perfekte storm” af COVID-19, krigen i

Perfekt storm trækker op over butiksejendomme

Inflationens udhuling af købekraften kommer oveni, at danskerne efter coronaen igen skifter deres forbrug tilbage mod tjenesteydelser, frem for fysiske varer. Især små butikker oplever udfordringer. Problemerne er endnu ikke for alvor synligt i data fra udlejere af butikker, men det vil sandsynligvis snart ændre sig. I begyndelsen af året

Her er Danmarks mest ejendomsvenlige kommune 

For første gang kan Ringsted Kommune pryde sig med titlen som Danmarks mest ejendomsvenlige kommune. Det viser EjendomDanmarks årlige undersøgelse af ejendomsvilkårene i alle landets kommuner.   Sidste år skulle man et stykke ned af listen for at finde Ringsted Kommune. For da EjendomDanmark senest opgjorde, hvor ejendomsvenlige landets kommuner

3 HURTIGE

Stor renovering skal skabe nyt liv på Sundbyvester Plads  Engang summede Sundbyøster Plads af liv. Her skramlede sporvognene ind og ud og bragte borgerne til og fra arbejde og fritidsliv. Men det er over 50 år siden nu. I tiden efter sporvognene er den 3500 kvm. plads aldrig blevet brugt til

Vesteuropæisk ejendomsbranche har ikke taget bæredygtighedscertificering til sig

Andelen af kontorejendomme, der har en bæredygtighedscertificering, er generelt betydeligt højere i Øst- end i Vesteuropa. Det finder erhvervsmægleren og rådgivningsfirmaet CBRE i en analyse. Der er dog klar fremgang, og det er der også brug for, for de certificerede ejendomme indbringer højere huslejer og handles til højere priser. Skulle

Rift om lejemål: Den laveste tomgang i 13 år

I krisetider skaber fleksibiliteten ved lejemarkedet tryghed for lejerne. Det indikerer en ny opgørelse fra EjendomDanmark, som viser, at tomgangen er den laveste i 13 år. Inflationen raser, renten stiger og ejendomsbranchen må i løbet af 2023 forvente, at ejendomsværdierne falder. Det dystre billede nuanceres dog af, at der er

Ejendomsaktier har klaret sig dårligt gennem de seneste års uro

2022 har været præget af prisfald i stort set alt, hvad investorer kan have sat penge i. Set over de tre år, siden coronaen ramte, ser det anderledes fornuftigt ud. Men en undtagelse er aktier i ejendomsselskaber. De hører til de største tabere under den globale uro. Her i julemåneden

Trods pres på dansk økonomi: Flertal af investorer har stadig mod på mursten

Over 1.700 virksomheder og investorer har deltaget i EDC Erhverv Poul Erik Bechs Forventningsundersøgelse 2023, som er gennemført for ottende år i træk. Næsten 6 ud af 10 investorer forventer at købe fast ejendom for mindst samme beløb som året før – med boligejendomme som det mest populære.  EDC Erhverv

Ejendomsadvokaten: Finansiering af ejendomstransaktioner i usikre tider

Energikrise, inflation og rentestigninger er igen blevet en del af hverdagen og skaber usikkerhed blandt aktørerne i ejendomsbranchen og de virksomheder, som normalt yder finansiering til køb og byggeri. Klassiske dyder må kombineres med nytænkning for at få finansieringen i hus.  ”Den perfekte storm”2020’ernes ”perfekte storm” af COVID-19, krigen i

Perfekt storm trækker op over butiksejendomme

Inflationens udhuling af købekraften kommer oveni, at danskerne efter coronaen igen skifter deres forbrug tilbage mod tjenesteydelser, frem for fysiske varer. Især små butikker oplever udfordringer. Problemerne er endnu ikke for alvor synligt i data fra udlejere af butikker, men det vil sandsynligvis snart ændre sig. I begyndelsen af året

Her er Danmarks mest ejendomsvenlige kommune 

For første gang kan Ringsted Kommune pryde sig med titlen som Danmarks mest ejendomsvenlige kommune. Det viser EjendomDanmarks årlige undersøgelse af ejendomsvilkårene i alle landets kommuner.   Sidste år skulle man et stykke ned af listen for at finde Ringsted Kommune. For da EjendomDanmark senest opgjorde, hvor ejendomsvenlige landets kommuner

3 HURTIGE

Stor renovering skal skabe nyt liv på Sundbyvester Plads  Engang summede Sundbyøster Plads af liv. Her skramlede sporvognene ind og ud og bragte borgerne til og fra arbejde og fritidsliv. Men det er over 50 år siden nu. I tiden efter sporvognene er den 3500 kvm. plads aldrig blevet brugt til

Fælles ønske om digitalisering fra lejere og ejere

Optimeret ressourceforbrug, sundere indeklima og øget kommunikation. Både de danske lejere og ejere ønsker grønnere og mere bæredygtige ejendomme. Et vigtigt redskab for at komme i mål med det er digitale løsninger. Ny rapport viser, hvor der er særlige behov, potentialer og barrierer. Lejer og ejer har et fælles ønske

PODCAST

MEST LÆSTE