Ejendomme

3 Hurtige

Mangel på erhvervslokaler får Garmin til at flytte og bygge nyt Den amerikanske virksomhed Garmin, der forhandler et bredt udvalg af gadgets, bl.a. til at måle fysisk aktivitet

Læs mere »

EJENDOMDANMARK OG PRODOMUS STYRKER SAMARBEJDET MED NY AFTALE

ProDomus har udvidet medlemskabet af EjendomDanmark, så foreningens cirka 700 medlemmer fremover også bliver en del af EjendomDanmarks branchefællesskab. Begge ser frem til det styrkede samarbejde. Fredag den 9. februar 2024 offentliggjorde EjendomDanmark og ProDomus et nyt og styrket samarbejde, da ProDomus har udvidet medlemskabet af EjendomDanmark. Dermed bliver ProDomus cirka 700 medlemmer nu via deres medlemskab af ProDomus ligeledes en del af branchefællesskabet i EjendomDanmark, mens der samtidig holdes fast i den stærke, lokale forankring gennem ProDomus. ”Vi har ønsket at samle os i en professionel organisation med høje ambitioner på branchens vegne for både stærkpolitisk interessevaretagelse og gode, moderne medlemstilbud. Det er nemlig

Læs mere »

3 Hurtige

EDC International henter chef til internationale relationer i udenrigstjenesten I en tid, hvor der mangler arbejdskraft, er det mere vigtigt end ellers, at man tænker over, hvordan man

Læs mere »

3 Hurtige

Industriens Pension finder ankerlejer til nyt kontorhus i Nordhavn  Industriens Pension investerer et større trecifret millionbeløb i et nyt platin-certificeret domicil til advokatfirmaet Lundgrens i Nordhavn i København. Det oplyser pensionsselskabet. Nordstern er projektudvikler og totalentreprenør på projektet. Kontorejendommen, der kommer til at ligge et par hundrede meter fra metrostationen Orientkaj, får

Ny bølge af hjemmearbejde kan være på vej i den offentlige sektor

Hjemmearbejde er signifikant mindre udbredt på offentlige end på private arbejdspladser, viser en medlemsundersøgelse i fagforbundet DJØF. Det kan indikere, at de offentlige arbejdsgivere har været dygtige til at få medarbejderne tilbage på kontoret efter coronaen. Men det kan også være, at de blot endnu ikke har set, at hjemmearbejdet

EjendomDanmark: Tre anbefalinger til at styrke huslejenævnene

EjendomDanmark ønsker at gøre op med overbebyrdelse og lange sagsbehandlingstider i huslejenævnene. Ud fra tre principper skal der sættes skub i forandringerne, så fremtidens huslejenævn garanterer retssikkerheden. De danske huslejenævn spiller en hel central rolle i håndhævelsen af lejeloven, da de som tvistorganer er med til at afgøre uenigheder mellem lejere

Ejendomsadvokaten: KORTTIDSUDLEJNING AF BOLIGER, DEL I

I en miniserie bestående af to klummer ser vi nærmere på mulighederne for at korttidsudleje boliger som erhvervsdrivende. Del 1 omhandler den såkaldte bopælspligt, og bopælspligtens betydning for muligheden for at korttidsudleje. I del 2 omtaler vi, hvilken betydning det har for kortidsudlejning, at en ejendom er udlagt til helårsbolig i en

Ny vismandsrapport: Prioritér faglighed i udviklingen af boligmarkedet

En ny rapport fra vismændene konkluderer, at huslejeregulering griber forstyrrende ind i boligmarkedet og rammer skævt i samfundet. Ifølge EjendomDanmark er det vigtigt at lytte til sagkundskaben, når der i fremtiden skal drøftes huslejeregulering. I en ny rapport fra Det Økonomiske Råd har vismændene undersøgt effekten af huslejeregulering som et politisk

Øget hjemmearbejde skaber tumult i hele den engelske ejendomssektor

Hver femte kontoransatte i London kommer nu i praksis slet ikke på kontoret. Alt arbejdet foregår hjemmefra. Det fører også til konflikter der, hvor de ansatte bor og altså nu arbejder – hvilket ofte vil sige en mindre by i det grønne bælte omkring storbyen. Det vil man gerne bevare

Nybyggeriet er næsten faldet til en tredjedel over to år

Tal fra realkreditinstitutterne belyser, hvor stor det seneste års nedgang i nybyggeriet har været. Det er især byggeriet af ejerboliger, der er gået i stå. Her er det ikke kun høje materialepriser og renter, der har fået potentielle bygherrer til at holde igen. Det er også usikkerheden om kommende ejendomsskatter.

3 Hurtige

Kun to har brugt statsgaranterede realkreditlån i landdistrikter ”Det er der ikke noget behov for.” Sådan lød meldingen fra realkreditinstitutterne, frit oversat og lidt sat på spidsen, da den daværende S-regering omkring årsskiftet til 2022 fremsatte forslag om en statsgaranti for lån med sikkerhed i landdistrikter. Tesen var, at realkreditinstitutterne

Bæredygtighed i ejendomsbranchen: Business casen skal gøres helt tydelig

Der mangler helt klare og præcise retningslinjer for, hvad bæredygtighed i ejendomsbranchen indebærer. Det mener Gitte Møller Pedersen, direktør i Dansk Administrationscenter A/S, der administrerer ejendomme og udlejer boliger i Aarhus og opland. Derfor har hun tilmeldt sig EjendomDanmarks og Rambølls uddannelsesforløb. Forløbet vil fra efteråret 2023 og et halvt

Ny bølge af hjemmearbejde kan være på vej i den offentlige sektor

Hjemmearbejde er signifikant mindre udbredt på offentlige end på private arbejdspladser, viser en medlemsundersøgelse i fagforbundet DJØF. Det kan indikere, at de offentlige arbejdsgivere har været dygtige til at få medarbejderne tilbage på kontoret efter coronaen. Men det kan også være, at de blot endnu ikke har set, at hjemmearbejdet

EjendomDanmark: Tre anbefalinger til at styrke huslejenævnene

EjendomDanmark ønsker at gøre op med overbebyrdelse og lange sagsbehandlingstider i huslejenævnene. Ud fra tre principper skal der sættes skub i forandringerne, så fremtidens huslejenævn garanterer retssikkerheden. De danske huslejenævn spiller en hel central rolle i håndhævelsen af lejeloven, da de som tvistorganer er med til at afgøre uenigheder mellem lejere

Ejendomsadvokaten: KORTTIDSUDLEJNING AF BOLIGER, DEL I

I en miniserie bestående af to klummer ser vi nærmere på mulighederne for at korttidsudleje boliger som erhvervsdrivende. Del 1 omhandler den såkaldte bopælspligt, og bopælspligtens betydning for muligheden for at korttidsudleje. I del 2 omtaler vi, hvilken betydning det har for kortidsudlejning, at en ejendom er udlagt til helårsbolig i en

Ny vismandsrapport: Prioritér faglighed i udviklingen af boligmarkedet

En ny rapport fra vismændene konkluderer, at huslejeregulering griber forstyrrende ind i boligmarkedet og rammer skævt i samfundet. Ifølge EjendomDanmark er det vigtigt at lytte til sagkundskaben, når der i fremtiden skal drøftes huslejeregulering. I en ny rapport fra Det Økonomiske Råd har vismændene undersøgt effekten af huslejeregulering som et politisk

Øget hjemmearbejde skaber tumult i hele den engelske ejendomssektor

Hver femte kontoransatte i London kommer nu i praksis slet ikke på kontoret. Alt arbejdet foregår hjemmefra. Det fører også til konflikter der, hvor de ansatte bor og altså nu arbejder – hvilket ofte vil sige en mindre by i det grønne bælte omkring storbyen. Det vil man gerne bevare

Nybyggeriet er næsten faldet til en tredjedel over to år

Tal fra realkreditinstitutterne belyser, hvor stor det seneste års nedgang i nybyggeriet har været. Det er især byggeriet af ejerboliger, der er gået i stå. Her er det ikke kun høje materialepriser og renter, der har fået potentielle bygherrer til at holde igen. Det er også usikkerheden om kommende ejendomsskatter.

3 Hurtige

Kun to har brugt statsgaranterede realkreditlån i landdistrikter ”Det er der ikke noget behov for.” Sådan lød meldingen fra realkreditinstitutterne, frit oversat og lidt sat på spidsen, da den daværende S-regering omkring årsskiftet til 2022 fremsatte forslag om en statsgaranti for lån med sikkerhed i landdistrikter. Tesen var, at realkreditinstitutterne

Bæredygtighed i ejendomsbranchen: Business casen skal gøres helt tydelig

Der mangler helt klare og præcise retningslinjer for, hvad bæredygtighed i ejendomsbranchen indebærer. Det mener Gitte Møller Pedersen, direktør i Dansk Administrationscenter A/S, der administrerer ejendomme og udlejer boliger i Aarhus og opland. Derfor har hun tilmeldt sig EjendomDanmarks og Rambølls uddannelsesforløb. Forløbet vil fra efteråret 2023 og et halvt

3 Hurtige

Rådgivende ingeniørfirma stifter nyt selskab til at markedsføre it-løsning Det var tilbage i januar, at det rådgivende ingeniørfirma Peter Jahn & Partnere lancerede et nyt it-program, som hjælper ejendommes ejere med at holde styr på administration og vedligehold. Interessen for programmet, Plando, har ifølge selskabet været så stor, at det nu

PODCAST

MEST LÆSTE