Ejendomme

3 HURTIGE

Stor renovering skal skabe nyt liv på Sundbyvester Plads  Engang summede Sundbyøster Plads af liv. Her skramlede sporvognene ind og ud og bragte borgerne til og fra arbejde og

Læs mere »

EJENDOMSINVESTERINGS-RÅDGIVEREN: FASTFOOD-KÆDER HAR FART PÅ

Flere fastfood-udbydere er i fuld gang med at føre vækstplaner ud i livet, og i en tid med forsigtige forbrugere er fastfood derfor en interessant del af detailsektoren for investorer i erhvervsejendomme.  Med Ukraine-krig, økonomisk usikkerhed, rekordhøj inflation og rekordlav forbrugertillid er der udbredte bekymringer for detailbranchen. Vi hører nu ikke til de mest bekymrede – som udbyder siden 2010 af projektejendomme for samlet næsten 3 mia. kr. og med solide lejere bredt fra detailsektoren. Danskerne skal have mad på bordet hver dag, beskæftigelsen er fortsat historisk høj, og så har medierne en tendens til at fokusere på konkurser samt

Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Det ulovregulerede gæsteprincips betydning i ejendomstransaktioner

Når en ejendom erhverves med henblik på udvikling, kan køber risikere selv at skulle bekoste ledningsomlægninger, hvis det såkaldte gæsteprincip er fraveget. Dette bør derfor undersøges allerede under due diligence-fasen af en transaktion.    Det ulovregulerede gæsteprincipDet hænder undertiden i ejendomstransaktioner, at ledninger og anlæg kan indebære en økonomisk byrde

3 Hurtige

Danske Bank vinder nystiftet grøn pris ved at reducere kvadratmeter Landets største bank har reduceret sit kontorareal i Storkøbenhavn med over en fjerdedel. Det har udløst betydelige CO2-besparelser – og sikret banken den nystiftede Bæredygtighedspris fra foreningen Dansk Facilities Management. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse. I samarbejde med ISS,

Ejendomsadvokaten: Udvidelse af kundekendskabsprocedurernes fokus

Vi har tidligere beskrevet ejendomsbranchens stigende fokus på ESG-krav og bæredygtighed. I denne artikel beskriver vi, hvordan dette fokus på ESG fremadrettet også kan inkluderes i opfyldelsen af de efterhånden velkendte kundekendskabsprocedurer. Hvidvasklovens krav om kundekendskabsprocedurer (eller ’know-your-customer information’, populært forkortet KYC) og risikovurderinger vedrører primært den finansielle sektor. Alligevel

Når afkast er mere end penge

Et helle for de unge og en bro tilbage til en mere stabil tilværelse. Herberget Hellebro huser unge hjemløse med et mål om at hjælpe dem videre til egen bolig, i uddannelse og job. Ejendommen er en såkaldt social Impact-investering, som ud over et finansielt afkast også skal generere socialt

EjendomDanmark: ”Huslejeloftet er ikke skruet godt sammen”

EjendomDanmark mener ikke, at politikerne valgte den rette løsning, da de vedtog lovforslaget om et huslejeloft. Kritikken går bl.a. på den forjagede proces, hvor der har manglet fokus på den administrative byrde.  Et smalt flertal i Folketinget stemte for to uger siden lovforslaget om et huslejeloft igennem efter et uhørt

EJENDOMSINVESTERINGS-RÅDGIVEREN: Robuste detailejendomme trodser økonomisk uvejr 

Det seneste år har været turbulent for mange investorer, men ejendomme med detaillokaler har vist, at de udgør robuste investeringer, blandt andet fordi lejeindtægterne følger inflationen. Desuden er der i dag flere potentielle købere af den type ejendomme. Mange typer af investering har de seneste 12 år måneder befundet sig

Rentestigninger bringer nyt fokus på sale and lease back

Den høje renter og store usikkerhed om økonomien får virksomheder til at overveje at realisere deres friværdi i ejendomme, for på den måde at sikre sig en god likviditet. Og det kan lade sig gøre, fordi investorerne stadig ser forholdet mellem risiko og afkast ved sale and lease back som attraktivt,

Private investorer i ejendomsprojekter får rentesmæk

Mange private danskere sætter i disse år penge i ejendomme under opførsel, f.eks. almindelige boligejendomme. Men med de pludselige rentestigninger er forudsætningerne om finansieringsomkostningerne bristet i de projekter, der blev udbudt sidste år og i begyndelsen af i år.  Som aktivklasse har ejendomme hidtil stået forholdsvis støt i uroen på

3 Hurtige

Filosofisk boligminister: Hvad ligger der i en arbejdsdag? Det har vakt vrede blandt ejendomsejere, at de kun havde hen over en weekend – fra fredag til mandag – til at komme med høringssvar om det loft over huslejestigninger, som regeringen vil indføre i anledning af inflationen. Folketingsmedlem Heidi Bank fra

Ejendomsadvokaten: Det ulovregulerede gæsteprincips betydning i ejendomstransaktioner

Når en ejendom erhverves med henblik på udvikling, kan køber risikere selv at skulle bekoste ledningsomlægninger, hvis det såkaldte gæsteprincip er fraveget. Dette bør derfor undersøges allerede under due diligence-fasen af en transaktion.    Det ulovregulerede gæsteprincipDet hænder undertiden i ejendomstransaktioner, at ledninger og anlæg kan indebære en økonomisk byrde

3 Hurtige

Danske Bank vinder nystiftet grøn pris ved at reducere kvadratmeter Landets største bank har reduceret sit kontorareal i Storkøbenhavn med over en fjerdedel. Det har udløst betydelige CO2-besparelser – og sikret banken den nystiftede Bæredygtighedspris fra foreningen Dansk Facilities Management. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse. I samarbejde med ISS,

Ejendomsadvokaten: Udvidelse af kundekendskabsprocedurernes fokus

Vi har tidligere beskrevet ejendomsbranchens stigende fokus på ESG-krav og bæredygtighed. I denne artikel beskriver vi, hvordan dette fokus på ESG fremadrettet også kan inkluderes i opfyldelsen af de efterhånden velkendte kundekendskabsprocedurer. Hvidvasklovens krav om kundekendskabsprocedurer (eller ’know-your-customer information’, populært forkortet KYC) og risikovurderinger vedrører primært den finansielle sektor. Alligevel

Når afkast er mere end penge

Et helle for de unge og en bro tilbage til en mere stabil tilværelse. Herberget Hellebro huser unge hjemløse med et mål om at hjælpe dem videre til egen bolig, i uddannelse og job. Ejendommen er en såkaldt social Impact-investering, som ud over et finansielt afkast også skal generere socialt

EjendomDanmark: ”Huslejeloftet er ikke skruet godt sammen”

EjendomDanmark mener ikke, at politikerne valgte den rette løsning, da de vedtog lovforslaget om et huslejeloft. Kritikken går bl.a. på den forjagede proces, hvor der har manglet fokus på den administrative byrde.  Et smalt flertal i Folketinget stemte for to uger siden lovforslaget om et huslejeloft igennem efter et uhørt

EJENDOMSINVESTERINGS-RÅDGIVEREN: Robuste detailejendomme trodser økonomisk uvejr 

Det seneste år har været turbulent for mange investorer, men ejendomme med detaillokaler har vist, at de udgør robuste investeringer, blandt andet fordi lejeindtægterne følger inflationen. Desuden er der i dag flere potentielle købere af den type ejendomme. Mange typer af investering har de seneste 12 år måneder befundet sig

Rentestigninger bringer nyt fokus på sale and lease back

Den høje renter og store usikkerhed om økonomien får virksomheder til at overveje at realisere deres friværdi i ejendomme, for på den måde at sikre sig en god likviditet. Og det kan lade sig gøre, fordi investorerne stadig ser forholdet mellem risiko og afkast ved sale and lease back som attraktivt,

Private investorer i ejendomsprojekter får rentesmæk

Mange private danskere sætter i disse år penge i ejendomme under opførsel, f.eks. almindelige boligejendomme. Men med de pludselige rentestigninger er forudsætningerne om finansieringsomkostningerne bristet i de projekter, der blev udbudt sidste år og i begyndelsen af i år.  Som aktivklasse har ejendomme hidtil stået forholdsvis støt i uroen på

3 Hurtige

Filosofisk boligminister: Hvad ligger der i en arbejdsdag? Det har vakt vrede blandt ejendomsejere, at de kun havde hen over en weekend – fra fredag til mandag – til at komme med høringssvar om det loft over huslejestigninger, som regeringen vil indføre i anledning af inflationen. Folketingsmedlem Heidi Bank fra

Ændring i byggeloven kan forsinke byudviklingen og påvirke boligudbuddet

Lovforslaget om betingede byggetilladelser kan få konsekvenser for udviklingen af byrum og antallet af nye boliger. Derfor mener EjendomDanmark, at lovforslaget bør genovervejes. Indenrigs- og Boligministeriet har for nyligt haft et lovforslag i høring, som vil ændre i byggeloven, så kommunerne fremover har mulighed for at anvende betingede byggetilladelser i

PODCAST

MEST LÆSTE