Ejendomme

3 Hurtige

Julie Rømsing udnævnt til ny direktør for ejendomsforvalteren Newsec Julie Rømsing tiltræder den 1. juni som ny managing director for den danske del af den nordiske ejendomsforvalter Newsec

Læs mere »

Ejendomsadvokaten: STIFTELSE AF BRUGSRETTIGHEDER OVER FAST EJENDOM

I mange situationer er det nyttigt og nødvendigt at stifte en brugsret eller råderet over fast ejendom. Det kan være i forbindelse med opførelse af ejendom eller installationer på lejet grund, parkeringsrettigheder, adgangsforhold osv.   Forbud mod stiftelse af permanente brugsrettigheder Udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, indeholder forbud mod stiftelse af brugsrettigheder over fast ejendom for en periode længere end 30 år. Baggrunden for bestemmelsen er, at lovgiver ønsker at undgå, at der stiftes permanente brugsrettigheder eller rådighedsindskrænkning på en måde, der reelt har karakter af en afhændelse af arealet  ud fra princippet om, at ejendomsdannelsen alene kan ske ved

Læs mere »

3 Hurtige

Københavns Kommune indbyder arkitekter til at foreslå ændring af Bispebjerg Torv Selv det mest moderne skal før eller siden ende på museum. Denne gamle sandhed er lige nu

Læs mere »

Blomstrer efter renovering

Hvordan kan man som ejendomsejer give borgere og besøgende noget ekstra via sine byggeri- og renoveringsprojekter? Det spørgsmål har KIRKBI forsøgt at besvare med renoveringen af Bernikowgården, der er blevet udsmykket

Læs mere »

Lavkonjunktur på boligmarkedet – men danskerne står klar i kulissen

For tiden bliver en del byggeprojekter med boligejendomme udsat eller helt skrinlagt. Det skyldes især renteudviklingen, men usikkerhed om det samlede boligmarked, inklusive dét for ejerboliger, spiller også ind. Voxmeters konjunkturbarometer viser imidlertid, at danskerne på ingen måde er frosset fast, selv om markedet er det. Der bliver lagt planer

Tid til andet end arbejde

Træning, tandlæge eller tidsfordriv. Medarbejderne hos Vest Administrationen har fået mere fritid i takt med, at stadigt flere fredage er gjort til fridage. For medarbejderne har det betydet helt nye arbejdsrutiner, men 4-dages ugen byder stadig på en række ubekendte. Skrevet af; Stine Rud Skov Hvad vil en 4-dages arbejdsuge sige?

Ejendomsadvokaten: Tilbudspligt ved salg af boligudlejningsejendomme

Den lejeretlige tilbudspligt er omdiskuteret og genstand for frustrationer hos både ejere og lejere. Den giver lejere mulighed for at overtage visse ejendomme med boliglejemål på andelsbasis i forbindelse med ejers salg af ejendommen. Frustrationer og fortolkningReglerne er i sin ordlyd ikke utvetydige og har løbende været genstand for fortolkning hos

Ejendomssalg giver Agat ro til at komme gennem krisen

Det gjorde tilsyneladende ikke det store indtryk på aktiemarkedet, da Agat Ejendomme – det tidligere TK Development – for en god måneds tid siden meddelte, at man sælger det måske bedste aktiv i porteføljen. Aktien rørte sig dårligt ud af stedet. Men transaktionen kan være det, som bringer selskabet helskindet

3 Hurtige

Projektudbyder lander rekordår trods svært år på ejendomsmarkedet Den stigende rente i 2022 førte til en markant opbremsning på ejendomsmarkedet, og blandt mange andre problemer ændrede den forudsætningerne bag de ejendomsprojekter, der bliver udbudt til private investorer. Alligevel oplyser en af de større projektudbydere, Blue Capital med kontor i Aarhus,

ATP Ejendomme: Teknologisk udvikling giver renæssance til lokal forretning

ATP Ejendomme var for små ti år siden frontløber i henseende til at internationalisere ejendomsporteføljen. Nu er man også blandt de første til at trække pengene hjem igen. Man har ikke brændt fingrene i udlandet, understreger adm. direktør Martin Vang Hansen. Analysen er blot, at især den teknologiske udvikling, men

Historisk lave forventninger blandt ejendomsmarkedets aktører 

Efter et økonomisk turbulent år fælder ejendomsbranchen dom over året, der gik. Forventningerne til det totale afkast for 2022 er de laveste i over 10 år, og tiltroen til 2023 er endnu lavere. De faldende ejendomsværdier kan have konsekvenser for fremtidige investeringer og byudvikling.  2022 blev afsluttet med rekordlave forventninger

Ejendomsadvokaten: NYE KLIMAKRAV TIL EN PRESSET BYGGEBRANCHE

Danmarks ambitiøse klimamål er resulteret i ny lovgivning til byggebranchen og den 1. januar 2023 blev der indført nye krav til byggebranchens aktører. Kravene skal accelerere den grønne omstilling og sikre, at Danmark når ambitiøse klimamål.  Folketinget indgik i foråret 2021 en politisk aftale, der skal mindske byggeriets klimapåvirkning gennem

Fjern barrierer for digitalisering af ejendomsbranchen

I en ny rapport giver ejendomsbranchen og lejerne fælles bud på, hvad der politisk skal til, hvis digitalisering for alvor skal sætte skub i en mere bæredygtig ejendomsbranche. Digitalisering kan bidrage afgørende til en mere bæredygtig ejendomsbranche og et mere bæredygtigt samfund. Men politiske barrierer bremser i øjeblikket udviklingen. Derfor

Fjerde kvartal blev usædvanligt stille på ejendomsmarkedet

Fjerde kvartal er normalt det stærkeste på ejendomsmarkedet, men i 2022 var det omvendt. Som helhed var 2022 dog langt fra noget dårligt år, viser en opgørelse fra Cushman & Wakefield RED.  Mandag kunne Ekstra Bladet oplyse, at Arp-Hansen Hotel Group for 550 mio. kr. har købt den ejendom på

Tid til andet end arbejde

Træning, tandlæge eller tidsfordriv. Medarbejderne hos Vest Administrationen har fået mere fritid i takt med, at stadigt flere fredage er gjort til fridage. For medarbejderne har det betydet helt nye arbejdsrutiner, men 4-dages ugen byder stadig på en række ubekendte. Skrevet af; Stine Rud Skov Hvad vil en 4-dages arbejdsuge sige?

Ejendomsadvokaten: Tilbudspligt ved salg af boligudlejningsejendomme

Den lejeretlige tilbudspligt er omdiskuteret og genstand for frustrationer hos både ejere og lejere. Den giver lejere mulighed for at overtage visse ejendomme med boliglejemål på andelsbasis i forbindelse med ejers salg af ejendommen. Frustrationer og fortolkningReglerne er i sin ordlyd ikke utvetydige og har løbende været genstand for fortolkning hos

Ejendomssalg giver Agat ro til at komme gennem krisen

Det gjorde tilsyneladende ikke det store indtryk på aktiemarkedet, da Agat Ejendomme – det tidligere TK Development – for en god måneds tid siden meddelte, at man sælger det måske bedste aktiv i porteføljen. Aktien rørte sig dårligt ud af stedet. Men transaktionen kan være det, som bringer selskabet helskindet

3 Hurtige

Projektudbyder lander rekordår trods svært år på ejendomsmarkedet Den stigende rente i 2022 førte til en markant opbremsning på ejendomsmarkedet, og blandt mange andre problemer ændrede den forudsætningerne bag de ejendomsprojekter, der bliver udbudt til private investorer. Alligevel oplyser en af de større projektudbydere, Blue Capital med kontor i Aarhus,

ATP Ejendomme: Teknologisk udvikling giver renæssance til lokal forretning

ATP Ejendomme var for små ti år siden frontløber i henseende til at internationalisere ejendomsporteføljen. Nu er man også blandt de første til at trække pengene hjem igen. Man har ikke brændt fingrene i udlandet, understreger adm. direktør Martin Vang Hansen. Analysen er blot, at især den teknologiske udvikling, men

Historisk lave forventninger blandt ejendomsmarkedets aktører 

Efter et økonomisk turbulent år fælder ejendomsbranchen dom over året, der gik. Forventningerne til det totale afkast for 2022 er de laveste i over 10 år, og tiltroen til 2023 er endnu lavere. De faldende ejendomsværdier kan have konsekvenser for fremtidige investeringer og byudvikling.  2022 blev afsluttet med rekordlave forventninger

Ejendomsadvokaten: NYE KLIMAKRAV TIL EN PRESSET BYGGEBRANCHE

Danmarks ambitiøse klimamål er resulteret i ny lovgivning til byggebranchen og den 1. januar 2023 blev der indført nye krav til byggebranchens aktører. Kravene skal accelerere den grønne omstilling og sikre, at Danmark når ambitiøse klimamål.  Folketinget indgik i foråret 2021 en politisk aftale, der skal mindske byggeriets klimapåvirkning gennem

Fjern barrierer for digitalisering af ejendomsbranchen

I en ny rapport giver ejendomsbranchen og lejerne fælles bud på, hvad der politisk skal til, hvis digitalisering for alvor skal sætte skub i en mere bæredygtig ejendomsbranche. Digitalisering kan bidrage afgørende til en mere bæredygtig ejendomsbranche og et mere bæredygtigt samfund. Men politiske barrierer bremser i øjeblikket udviklingen. Derfor

Fjerde kvartal blev usædvanligt stille på ejendomsmarkedet

Fjerde kvartal er normalt det stærkeste på ejendomsmarkedet, men i 2022 var det omvendt. Som helhed var 2022 dog langt fra noget dårligt år, viser en opgørelse fra Cushman & Wakefield RED.  Mandag kunne Ekstra Bladet oplyse, at Arp-Hansen Hotel Group for 550 mio. kr. har købt den ejendom på

3 Hurtige

Metroselskabet forbereder ny bydel omkring Ny Ellebjerg Station I det nye år får København en ny togstation – eller rettere, Ny Ellebjerg bliver omdøbt til København Syd. Navneskiftet dækker dog over en realitet: Stationen er allerede et knudepunkt, men bliver det i endnu højere grad, når metroen samt spor til

PODCAST

MEST LÆSTE