Tre bogstaver sætter retningen for virksomheders bæredygtighedsarbejde

Flere og flere virksomheder bliver opmærksomme på vigtigheden af at definere en ansvarlighedsstrategi, der ud fra et strategisk perspektiv sætter ord på en stadig mere aktuel ESG-dagsorden. Dermed tager de en vigtig samfundsmæssig udfordring op, men at udleve den kræver strategisk dialog om E, S og G i både ledelse og værdikæde. ”Vi yder strategisk rådgivning til flere og flere virksomheder om, hvordan de kan se deres bæredygtigheds- og ansvarlighedsstrategi i en ESG-optik samt, hvordan de kan kommunikere deres mål og tiltag såvel internt som eksternt”. Det siger Christina Blak, der er direktør og partner i konsulenthuset We Love People, som arbejder

Læs mere »

Som koncept er ledelse et allestedsnærværende fænomen. Om det er offentligt eller privat, værdibaseret eller situationsbestemt, så er ledelse nu engang bare noget som optager de fleste af os – uagtet om vi selv er chef eller ansat. I jagten på den perfekte formel og best-practise, har ledelse historisk taget mange former: fra Taylors Scientific Management, den weberske bureaukrat, hen over Mayos HR og HRM (Human Ressource Management), til den nuværende diskurs.

“Nyere ledelsesformer”

De nyere ledelsesformer diskuteres heftigt, når talen falder på New Public Management, flad struktur, vinderledelse samt den agile organisation, hvor lederen af i dag bør tage højde for alt fra graden af hierarki, medarbejderinddragelse og den overordnede ledelsesstil og strategi. Forskellen mellem teori og praksis kan på mange måder være udviskede – dog trækkes der mange tråde i inspirationerne til nutidens ledelsestendenser fra de klassiske og moderne ledelsesformer. Lederen forventes at have blik for økonomien og netværket med dets aktører, sideløbende med fokus på identitet, kommunikation og anerkendelse. Alt dette efterlader lederen med et ansvar og stiller krav til en velovervejet samt effektiv tilgang til en social virkelighed, som alt andet lige kan være utroligt kompleks. Lederuddannelserne springer frem utallige steder, som en naturlig senfølge af en funktion i organisationen som konstant er under forandring.

Lederens unikke position

Lederen står dog i en unik position – for hvem ellers i virksomhederne og de offentlige institutioner har så stærk en direkte indflydelse på den organisatoriske virkelighed? Det handler om at inspirere, få det bedste frem i hver enkelt bestanddel af organisationsdiagrammet. Vi håber på at vi kan gøre vores bidrag til netop dette.

Hos BusinessReview favner vi alle de forskelligheder som ligger i lederrollen i dag. Vi forsøger efter bedste evne at inspirere den karismatiske, såvel som den pragmatiske leder, chefen såvel som den administrerende direktør. For det handler om den kultur som lederen ønsker at forme, som så tydeligt har enorm påvirkning på både medarbejdertrivsel, såvel som virksomhedens bundlinje. Vi hylder first-movers, når de med nye tilgange til lederens mindset og innovative idéer disrupter og genskaber den ædle kunst at lede andre. Det handler ikke kun om magtfordeling, men i høj grad om relationer og samarbejde. Alt dette beskæftiger dette ledelsesunivers sig med – og du, kære læser, indbydes til at læse vores omkringliggende artikler her på siden i jagten på at komme den førnævte perfekte formel bare en smule nærmere. Endnu vigtigere, så inspireres du forhåbenligt til at gøre en forskel ude i den virkelige verden. For ledelse, det gør bare en forskel.

Rigtig god læselyst!

Fra afskrevet til værdsat

I alt for mange virksomheder og organisationer ender bedaget IT-udstyr nederst i kælderen. Men hvorfor ikke sælge det videre til genbrug, få betaling for det og en langt bedre samvittighed og IT-sikkerhed? Også på CSR/ESG-bundlinjen. ”For år tilbage blev vi betragtet som en genbrugsbutik, men i dag er vi en integreret

PANELDEBAT: Klima og miljøpåvirkninger skal fremgå af regnskaberne

EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. april 2021 et udkast til omfattende ændringer af kravene til den ikke-finansielle rapportering, som vil påvirke de virksomheder, der i dag er omfattet af pligten til at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. EU-Kommissionen har en ambition om, at virksomheder skal rapportere om deres miljø-,

EU barsler med grønne krav til ejendomme

Alle bygninger skal være grønnere og bruge langt mindre energi i fremtiden. Det er visionen for et kommende EU-direktiv, og det mål vil kræve investeringer – også i Danmark. Et kommende direktiv fra EU kan snart påvirke den danske ejendomsbranche. For selvom de færreste nok tænker over det i hverdagen, er

Regeringen bør genoverveje skatten på generationsskifte

Familieejede virksomheder udgør rygraden i erhvervslivet uden for storbyerne, og Dansk Industris topchef, Lars Sandahl Sørensen, peger på, at familievirksomhederne bliver ramt af urimelig usikkerhed, når virksomhederne skal overdrages til næste generation. Selv med en revisor til hjælp kan danske familieejede virksomheder ikke selv beregne en rimelig sikker arveafgift, når virksomheden

Ejer- og generationsskifte i ejerledede virksomheder 

Dansk erhvervsliv er præget af ejerledede virksomheder, hvor den primære ejer også er direktør. Ejerledede virksomheder udgør mere end 80% af danske virksomheder, og står for en væsentlig del af værdiskabelsen i Danmark. Deres langsigtede trivsel er således væsentlig, og det er bekymrende, at vi skubber en pukkel af ejerskifter foran

Nye Polaris-fonde på investeringsjagt

Polaris Private Equity, der har investeret i næsten 50 virksomheder siden etableringen i slutningen af 1990’erne, træder ind i 2022 med to nye fonde, der er parat til at investere et godt stykke over 5 mia. kr. i nordiske virksomheder. I den ene og klassiske fond V er der rejst 5,1

Et gnidningsfrit generationsskifte starter med de bløde værdier

Et generationsskifte i en familieejet virksomhed er sjældent nogen nem opgave. Og man skal starte et helt andet sted, end de fleste forventer, forklarer PwC’s ekspert på området, Karina Hejlesen Jensen: Det handler nemlig ofte mere om psykologi end om regneark. Der kan være mange følelser på spil, når en familieejet

Dansk Erhverv: Politikerne skal på banen og sikre retssikkerheden ved generationsskifte

På trods af anbefalinger fra ekspertgruppen mangler de familieejede virksomheder fortsat forudberegnelighed og retssikkerhed når det kommer til generationsskifte, mener Dansk Erhverv, der ser positivt på at udarbejdelse af skematisk værdiansættelse er en del af ny reformaftale.  De familieejede virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv, men hvis der ikke kommer bedre

Skønhedspionér er klar til en ny etape på sin vækstrejse

De to partnere i skønhedsklinik-kæden N’AGE har solgt majoriteten til Maj Invest, som nu skal hjælpe den danske beauty-pionér til yderligere vækst herhjemme og i udlandet. Siden kosmetisk sygeplejerske Ida Bille Brahe åbnede den første skønhedsklinik med navnet N’AGE på Kgs. Nytorv i København i 2003, er der sker meget. Både

2021 – et rekordår for M&A-markedet 

God adgang til risikovillig kapital og fortsat høj opkøbsappetit hos både finansielle og strategiske købere. Fortsatte supply-chain-udfordringer. Inflationspres, men fortsat lavrentemiljø. Trends drevet af digitalisering og bæredygtighed.  Skrevet af; Lars Rau Jacobsen, partner i Clearwater International Det er nogle af de faktorer og trends, som, vi forventer, vil præge M&A-markedet i

PANELDEBAT: Klima og miljøpåvirkninger skal fremgå af regnskaberne

EU-Kommissionen offentliggjorde den 21. april 2021 et udkast til omfattende ændringer af kravene til den ikke-finansielle rapportering, som vil påvirke de virksomheder, der i dag er omfattet af pligten til at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. EU-Kommissionen har en ambition om, at virksomheder skal rapportere om deres miljø-,

EU barsler med grønne krav til ejendomme

Alle bygninger skal være grønnere og bruge langt mindre energi i fremtiden. Det er visionen for et kommende EU-direktiv, og det mål vil kræve investeringer – også i Danmark. Et kommende direktiv fra EU kan snart påvirke den danske ejendomsbranche. For selvom de færreste nok tænker over det i hverdagen, er

Regeringen bør genoverveje skatten på generationsskifte

Familieejede virksomheder udgør rygraden i erhvervslivet uden for storbyerne, og Dansk Industris topchef, Lars Sandahl Sørensen, peger på, at familievirksomhederne bliver ramt af urimelig usikkerhed, når virksomhederne skal overdrages til næste generation. Selv med en revisor til hjælp kan danske familieejede virksomheder ikke selv beregne en rimelig sikker arveafgift, når virksomheden

Ejer- og generationsskifte i ejerledede virksomheder 

Dansk erhvervsliv er præget af ejerledede virksomheder, hvor den primære ejer også er direktør. Ejerledede virksomheder udgør mere end 80% af danske virksomheder, og står for en væsentlig del af værdiskabelsen i Danmark. Deres langsigtede trivsel er således væsentlig, og det er bekymrende, at vi skubber en pukkel af ejerskifter foran

Nye Polaris-fonde på investeringsjagt

Polaris Private Equity, der har investeret i næsten 50 virksomheder siden etableringen i slutningen af 1990’erne, træder ind i 2022 med to nye fonde, der er parat til at investere et godt stykke over 5 mia. kr. i nordiske virksomheder. I den ene og klassiske fond V er der rejst 5,1

Et gnidningsfrit generationsskifte starter med de bløde værdier

Et generationsskifte i en familieejet virksomhed er sjældent nogen nem opgave. Og man skal starte et helt andet sted, end de fleste forventer, forklarer PwC’s ekspert på området, Karina Hejlesen Jensen: Det handler nemlig ofte mere om psykologi end om regneark. Der kan være mange følelser på spil, når en familieejet

Dansk Erhverv: Politikerne skal på banen og sikre retssikkerheden ved generationsskifte

På trods af anbefalinger fra ekspertgruppen mangler de familieejede virksomheder fortsat forudberegnelighed og retssikkerhed når det kommer til generationsskifte, mener Dansk Erhverv, der ser positivt på at udarbejdelse af skematisk værdiansættelse er en del af ny reformaftale.  De familieejede virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv, men hvis der ikke kommer bedre

Skønhedspionér er klar til en ny etape på sin vækstrejse

De to partnere i skønhedsklinik-kæden N’AGE har solgt majoriteten til Maj Invest, som nu skal hjælpe den danske beauty-pionér til yderligere vækst herhjemme og i udlandet. Siden kosmetisk sygeplejerske Ida Bille Brahe åbnede den første skønhedsklinik med navnet N’AGE på Kgs. Nytorv i København i 2003, er der sker meget. Både

2021 – et rekordår for M&A-markedet 

God adgang til risikovillig kapital og fortsat høj opkøbsappetit hos både finansielle og strategiske købere. Fortsatte supply-chain-udfordringer. Inflationspres, men fortsat lavrentemiljø. Trends drevet af digitalisering og bæredygtighed.  Skrevet af; Lars Rau Jacobsen, partner i Clearwater International Det er nogle af de faktorer og trends, som, vi forventer, vil præge M&A-markedet i

7 ud af 10 virksomheder der kommer til salg, bliver aldrig solgt

Du ejer ikke din virksomhed for evigt, og selvom tanken om måske at skulle sælge engang kan føles fjern, kan det betale sig at planlægge salget i god tid. Undersøgelser viser, at kun 17% af ejerledere i SMV’er har en nedskrevet plan for salget af deres virksomhed, og derfor viser statistikken

MEST LÆSTE