Bioneer hjælper biotek med R&D

Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer er ekstern R&D-afdeling for mange biotek- og farmavirksomheder. Virksomheden vokser med tocifrede vækstrater årligt og oplever også en stigende efterspørgsel international. Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer har over de senere

Læs mere »

Hjælper forskning, talent og innovation på vej

Lundbeckfonden vil være katalysator for talent og de innovative ideer i forskningsmiljøerne. Vejen fra forskning til forretning er brolagt med forhindringer, som Lundbeckfonden vil hjælpe med at fjerne. Og så er det vigtigt at tænke bredt og langsigtet, og være åben for nye og nogle gange vilde ideer, lyder det. Danmark er begunstiget af flere erhvervsdrivende fonde, som arbejder både bredspektret og langsigtet. En af dem er Lundbeckfonden, der ud over medejerskabet af medicinalselskabet Lundbeck, redningsvirksomheden Falck og allergivirksomheden ALK, er en engageret investor i såvel biotekselskaber i tidlige faser som danske og internationale life science virksomheder. Formålet med investeringerne

Læs mere »

Bioteknologien er i dag en industri med et renommé som er de færreste brancher forundt. Startups og venturekapital overdænger et marked, som tilmed er i kraftig vækst, hvilket kun hører til historien om et af dansk erhvervslivs mest spændende områder. Dette har naturligvis også bidraget til et øget fokus på industrien og de teknologiske innovationer bag. Med datas fortsatte indtog i laboratorier – uagtet om der er tale om biokemi, lægemidler, fødevarer eller mikroorganismer, så er det en fortælling om hvordan viden, teknologi og innovative idéer mødes indenfor både videnskaben og den kommercielle del af biotek-branchen. Forskningen i sundhed, medicin og biologi styrker dermed også efterspørgslen på både kompetent faglighed og styrket human kapital, samt sætter høje krav til de industrier, der som underleverandører skal sikre kvalitet af udstyr og industrielt materiel.

Danmarks væksteventyr

R&D (research and development) i den kommercielle del af biotek-branchen udgør en stor del af det væksteventyr, som Danmark især kan bryste sig af – lige fra procesoptimeringer til de nyeste teknologiske værktøjer, når både fødevareindustrien og medicinalindustrien skal optimeres. Alt dette sætter vi fokus på i dette univers, som du som læser nu har bevæget dig ind i. Her får du indblik i de forskellige vækstlag i biotek-branchen.

Bioteknologien kan løse mange af fremtidens udfordringer

Man kan slet ikke formulere en komplet liste over alle de af fremtidens udfordringer, som kan tænkes skal løses gennem bioteknologiens fortsatte udvikling. Derfor engagerer vi os fortsat i at holde vores læsere ajour. Tænk bare på nutidens fokus på vacciner, tests og kemi – men også når store institutioner i dansk erhvervsliv som Carlsberg vil udvikle nye gærkulturer til fremtidens øl. Biotek spænder så vidt, at vi dårligt kan beskrive det kort, men det behøver vi heldigvis ikke. Derfor ønsker vi dig god læselyst, når du i stedet klikker dig videre her i vores biotek-univers, hvor de største aktører i branchen, samt de mest talentfulde newcomers præsenteres for dig i de omkringliggende artikler. De sætter hver især fokus på et område, et firma eller en innovativ løsning, som skal bidrage til det samlede billede. Med forhåbningen om at du bliver klogere, inspireret og udvider din horisont, så er det også med et ønske om at bidrage til denne branches fortsatte udvikling og anerkendelsen heraf.

Der er rigeligt at tage fat på – god fornøjelse.

 

En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme

Synklino er på vej i klinisk fase 1 med sin lægemiddelkandidat SYN002, som er designet til målrettet og effektivt at fjerne CMV-inficerede celler. Modsat al anden anti-viral medicin, som kun virker på aktiv infektion, virker SYN002 både på aktiv og latent inficerede celler. Mere end 60% af alle mennesker bærer latent CMV

Slip kapitalen løs på biotek

Der er mange gode hoveder i Danmark, men der er stadig alt for få, der tager springet og forsøger at omsætte forskning til behandling og forretning, og det hænger sammen med manglen på adgang til risikovillig kapital og den hjemlige investeringskultur, mener brancheforeningen DANSK BIOTEK. ”Det er ikke at tage

Biotek kan betyde noget for folkesundheden

En stor del af biotek-virksomhederne har deres udspring i universiteters og universitetshospitalers forskning. Dermed bliver udgangspunkterne mange og diverse både i forhold til de teknologier, der bringes ind i lægemiddeludvikling, og i forhold til de sygdomme og sygdomsmekanismer, det tilstræbes at behandle. Orphazyme er et godt eksempel på indgående forskning

Ny gasfabrik sikrer procesindustriens fortsatte vækst i Danmark

Med Danmarks største luftgasfabrik sikrer Linde at pharma- og biotekindustrien fortsat kan udvikle produktionsprocesser i Danmark, hvor der ofte anvendes luftgasserne nitrogen (N2) og oxygen (O2). Med en splinterny fabrik i Vejle bliver Linde Gas endnu bedre til at levere både industrielle og medicinske gasser til en støt stigende kundekreds i

Dansk Erhverv: Sådan kan vi forbedre rammevilkår for dansk biotek

Gode rammevilkår kommer ikke af sig selv. Brian Mikkelsen, administrerende direktør for Dansk Erhverv, svarer på spørgsmål om, hvad vi kan gøre for at forbedre rammevilkårene for danske biotekfirmaer. Hvorfor er adgang til risikovillig kapital så vigtig for biotekvirksomheder? ”Grundlæggende er biotekvirksomheder kendetegnet ved, at det er enormt omkostningsfuldt og

Fra COVID-19 til brystcancer

Efter at have udviklet den danske vaccinekandidat mod COVID-19, der nu skal i klinisk afprøvning, fokuserer ExpreS2ion Biotechnologies i 2021 på en brystcancer-vaccinebaseret på samme unikke teknologi. “Det er gået exceptionelt hurtigt. Vi startede udviklingen af vores COVID-19 vaccine i første uge af februar 2020, og året sluttede med at lave

Bioneer definerer udviklingsprogrammer for de næste fire år

Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer har lagt sporene for firmaets to R&D-hovedudviklingsprogrammer, der skal løbe de næste fire år. Bioneer har fuld fart på udviklingen af nye og udbyggede service-løsninger rettet mod life science virksomheder. Bioneer igangsætter nu et nyt fire-årigt udviklingsprogram med det formål at positionere Bioneer yderligere som en nøglepartner for

Biotekselskaber kæmper med rammevilkårene

Stramme skatteregler og forældet sektorlovgivning hæmmer mange nye biotekselskabers muligheder for at lancere produkter og tiltrække ny kapital, mener Dansk Industri. Innovationskraften i danske biotekvirksomheder er nu så vidtrækkende, at den i udpræget grad har overhalet juraen indenom, hvilket forringer biotekselskabernes vilkår på en række områder. Det gælder ikke mindst

Mange løsninger starter med biotek

Biotek er forudsætningen for life science – en meget konjunkturresistent life science branche, som dansk økonomi i stigende grad nyder godt af, og som har bragt Danmark godt igennem Covid-19 krisen Covid-19 har været en øjenåbner på mange planer. Pandemien har blandt andet fået vores øjne op for, at dansk økonomi og velfærdssamfundet

Slip kapitalen løs på biotek

Der er mange gode hoveder i Danmark, men der er stadig alt for få, der tager springet og forsøger at omsætte forskning til behandling og forretning, og det hænger sammen med manglen på adgang til risikovillig kapital og den hjemlige investeringskultur, mener brancheforeningen DANSK BIOTEK. ”Det er ikke at tage

Biotek kan betyde noget for folkesundheden

En stor del af biotek-virksomhederne har deres udspring i universiteters og universitetshospitalers forskning. Dermed bliver udgangspunkterne mange og diverse både i forhold til de teknologier, der bringes ind i lægemiddeludvikling, og i forhold til de sygdomme og sygdomsmekanismer, det tilstræbes at behandle. Orphazyme er et godt eksempel på indgående forskning

Ny gasfabrik sikrer procesindustriens fortsatte vækst i Danmark

Med Danmarks største luftgasfabrik sikrer Linde at pharma- og biotekindustrien fortsat kan udvikle produktionsprocesser i Danmark, hvor der ofte anvendes luftgasserne nitrogen (N2) og oxygen (O2). Med en splinterny fabrik i Vejle bliver Linde Gas endnu bedre til at levere både industrielle og medicinske gasser til en støt stigende kundekreds i

Dansk Erhverv: Sådan kan vi forbedre rammevilkår for dansk biotek

Gode rammevilkår kommer ikke af sig selv. Brian Mikkelsen, administrerende direktør for Dansk Erhverv, svarer på spørgsmål om, hvad vi kan gøre for at forbedre rammevilkårene for danske biotekfirmaer. Hvorfor er adgang til risikovillig kapital så vigtig for biotekvirksomheder? ”Grundlæggende er biotekvirksomheder kendetegnet ved, at det er enormt omkostningsfuldt og

Fra COVID-19 til brystcancer

Efter at have udviklet den danske vaccinekandidat mod COVID-19, der nu skal i klinisk afprøvning, fokuserer ExpreS2ion Biotechnologies i 2021 på en brystcancer-vaccinebaseret på samme unikke teknologi. “Det er gået exceptionelt hurtigt. Vi startede udviklingen af vores COVID-19 vaccine i første uge af februar 2020, og året sluttede med at lave

Bioneer definerer udviklingsprogrammer for de næste fire år

Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer har lagt sporene for firmaets to R&D-hovedudviklingsprogrammer, der skal løbe de næste fire år. Bioneer har fuld fart på udviklingen af nye og udbyggede service-løsninger rettet mod life science virksomheder. Bioneer igangsætter nu et nyt fire-årigt udviklingsprogram med det formål at positionere Bioneer yderligere som en nøglepartner for

Biotekselskaber kæmper med rammevilkårene

Stramme skatteregler og forældet sektorlovgivning hæmmer mange nye biotekselskabers muligheder for at lancere produkter og tiltrække ny kapital, mener Dansk Industri. Innovationskraften i danske biotekvirksomheder er nu så vidtrækkende, at den i udpræget grad har overhalet juraen indenom, hvilket forringer biotekselskabernes vilkår på en række områder. Det gælder ikke mindst

Mange løsninger starter med biotek

Biotek er forudsætningen for life science – en meget konjunkturresistent life science branche, som dansk økonomi i stigende grad nyder godt af, og som har bragt Danmark godt igennem Covid-19 krisen Covid-19 har været en øjenåbner på mange planer. Pandemien har blandt andet fået vores øjne op for, at dansk økonomi og velfærdssamfundet

Invester i fremtidens vækst

Den danske life science branche (lægemidler, medicinsk udstyr og biotek) indtager i dag en helt central plads i dansk økonomi. Med imponerende vækstrater hvert år udgør branchens eksport i dag 19 pct. af den samlede danske vareeksport, og samfundsbidraget er tilsvarende stort: 24,7 mia. kr. i selskabs- og personskatter. Foruden det økonomiske

MEST LÆSTE