Sponseret indhold

DANSK BIOTEK: Giv mindre biotekvirksomheder fri adgang til forskningslitteratur

Hans Schambye, formand brancheforeningen Dansk Biotek
Hans Schambye, formand brancheforeningen Dansk Biotek

Af:

Viden om ny forskning er altafgørende for biotekbranchen. Derfor giver det god mening at sørge for fri adgang til forskningslitteratur for især de mindre biotekvirksomheder. En slags bibliotek for dansk biotek.

I en meget videnstung branche som biotek er det meget vigtigt hele tiden at kende til de nyeste opdagelser og forskning.

”For biotekbranchen er forskning alfa og omega. Det er selve grundlaget for, at vi kan få nye produkter på markedet. Og her er det fuldstændigt afgørende, at vi får adgang til den nyeste viden, der produceres rundt om i verden. For uden den står vi på et meget skrøbeligt fundament af viden,” siger Hans Schambye, formand for interesseorganisationen DANSK BIOTEK, der arbejder på at forbedre de generelle rammevilkår for dansk biotek.

Indsigt i den nyeste forskning løfter det generelle vidensniveau, og det er selvsagt en vigtig bestanddel i et videnssamfund som det danske, der i stadig stigende grad netop baserer sig på viden, når det gælder frembringelse af nye produkter og services. Men erhvervelse af viden koster.

Giv SMV’er samme adgang som universitetsstuderende
”I dag kan man som biotekvirksomhed købe sig adgang til en række forskellige portaler, der indeholder forskningslitteratur. Men det er både besværligt at finde rundt i og ganske dyrt for navnlig små virksomheder med en i forvejen begrænset likviditet,” forklarer Hans Schambye.

Det betyder samtidig, at virksomhederne nærmest ved hvert enkelt opslag på forhånd skal tage stilling til, hvorvidt de vil prioritere at betale for en given artikel. Det er ikke hensigtsmæssigt.

”I stedet foreslår vi, at man sikrer adgang til virksomhederne efter samme model, som studerende ved universiteterne anvender i dag. Her har de digital adgang til stort set al forskningslitteratur, og den mest enkle løsning ville være at give SMV’er samme adgang. Der skulle selvsagt findes særskilt statslig finansiering hertil, men det vil være en fremragende investering,” påpeger Hans Schambye.

Viden er gavnligt for patienter og samfundsøkonomien
Konkret vil en fri adgang til forskningslitteratur medføre, at biotekvirksomhederne altid er ajour med den nyeste forskning.

”Det er fuldstændigt afgørende – for den viden, der genereres i hele verden, kan have stor indflydelse på igangværende og kommende forskningsprojekter. Med andre ord vil man med en permanent ordning sikre, at vores virksomheder får det bedste vidensgrundlag for fremtidig vækst. Det vil være godt for både patienter og for samfundsøkonomien,” siger Hans Schambye.

I maj i år blev der indgået en politisk aftale om strategi for dansk life science. Aftalen tæller hele 38 konkrete initiativer, og et af dem handler netop om at kortlægge efterspørgslen efter forskningslitteratur og mulighederne for at give SMV’er inden for life science-branchen adgang til forskningslitteratur (se boks). Og det er et initiativ, som DANSK BIOTEK hilser velkomment.

”Det initiativ er vi meget glade for, idet vi mener, at man relativt simpelt kan lave en model, der kan gøre en stor og mærkbar forskel for landets mange biotekvirksomheder,” siger Hans Schambye.

DANSK BIOTEK er brancheforening for danske virksomheder, der arbejder med bioteknologi anvendt til udvikling af lægemidler og industriel bioteknologi. DANSK BIOTEKs vision er at gøre Danmark til det bedste land i verden at bedrive bioteknologisk forskning og produktion i. Brancheforeningen tæller ca. 100 medlemsvirksomheder, hvoraf 60 er inden for medicinsk biotek.

Læs mere på www.danskbiotek.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Initiativ nummer 12 i politisk aftale om strategi for life science

”Forskningsbaserede start-ups og SMV’ers adgang til videnskabelig litteratur Life science-virksomheder, herunder særligt startup-virksomheder, har stor gavn af den nyeste viden og forskning på sundhedsområdet for at sikre, at deres life science-produkter og –løsninger er baseret på den nyeste tilgængelige viden. Aftalepartierne ønsker at afsætte 0,5 mio. kr. i 2021 til at igangsætte et analysearbejde, der skal afdække efterspørgslen efter forskningslitteratur blandt start-ups og SMV’er i Danmark samt identificere muligheder for at give disse virksomheder gratis adgang til licensbaseret, videnskabelig litteratur. Analysen skal resultere i et beslutningsgrundlag i forhold til et eventuelt initiativ på området.”

Kilde: Politisk aftale om strategi for life science indgået 20. maj 2021 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...