Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr

Hans Schambye, formand for DANSK BIOTEK

Af:

Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider, og deraf følgende øgede forsvarsudgifter samt en aldrende befolkning og begyndende tegn på økonomisk afmatning er det helt evident, at der er behov for at forøge Danmarks output.

Skrevet af: Hans Schambye, formand i DANSK BIOTEK


Det er i den sammenhæng helt oplagt at kigge mod life science branchen, der er en af de sektorer, der kan bidrage til at løfte vækstlaget og skabe arbejdspladser i Danmark. Faktisk står life science for mere end 20 pct. af al dansk vareeksport, og man kan roligt sige, at væksten over de seneste år i vid udstrækning har været båret af branchen. Men der er for alvor også et uudnyttet potentiale i life science-branchens vækstlag, for mens væksten har været drevet af de store, globalt orienterede virksomheder, har vi med få undtagelser ikke formået at løfte mindre virksomheder op i erhvervslivets superliga. Det er en skam, for vi har life science forskning i den absolutte europæiske topklasse på danske universiteter, men der er desværre for langt fra opdagelse til at et produkt når markedet. 

En af de største udfordringer for iværksætteri i Danmark er manglen på kapital til at finansiere opstarten af nye virksomheder. Selvom der er adgang til kapital i form af banker og investorer, er det ofte svært for iværksættere at opnå finansiering til deres projekter. Det gør sig særligt gældende på biotek-området, hvor det er særdeles omkostningsfuldt at udvikle og afprøve et lægemiddel, før det har vist sig både sikkert og effektivt. Her halter vi bagefter i Danmark. Der er med andre ord brug for flere kapitalinvesteringer, og her kan pensionskasserne spille en stor rolle.

Pensionskasserne sidder på en formue på over 3.700 milliarder kroner, men kun en forsvindende lille del af midlerne er investeret i startups, og endnu færre i biotek. Hvis bare en brøkdel af denne formue blev investeret i danske forskningsaktive start-ups, kunne det have en positiv effekt på økonomien og beskæftigelsen i Danmark. Historisk set har nogle af de bedste investeringer været inden for sundhedsområdet, og derfor vil det give god mening at investere i biotekstartups. Tænk blot på Forward Pharma’s salg, som gennem Vækstfonden var så indbringende for staten, at BNP måtte efterkorrigeres. Der er med andre ord en helt oplagt mulighed, men det er vigtigt at understrege, at der skal være tale om gulerødder og ikke pisk overfor pensionskasserne. Der skal være mærkbare økonomiske incitamenter til pensionskasserne, der samtidig kan dæmme op for noget af den usikkerhed, der ofte er forbundet med investeringer i helt unge selskaber.

Et eksempel på, hvordan pensionskasser kan bidrage til at støtte iværksætteri, er Frankrig, hvor det er markant bedre at være nystartet virksomhed. Her er der økonomiske incitamenter for pensionskasser, der investerer mere i små virksomheder. På samme måde bør vi i Danmark overveje at indføre lignende tiltag, der kan stimulere investeringer i biotekindustrien.

For at skabe bedre rammevilkår for iværksætteri i Danmark, skal vi tænke kreativt og innovativt. Det er vigtigt at skabe incitamenter, der kan tiltrække flere investorer til biotekindustrien og øge tilgængeligheden af kapital for startups. En udfordring på biotekområdet er dog, at det kræver en meget specifik viden at vurdere potentialerne i den enkelte virksomhed. Der kan det give mening, hvis pensionskasser gives incitamenter til enten at skyde midler i de eksisterende investeringsfonde på området, eller at de laver matchfunding når de samme fonde investerer i et selskab. 

Denne løsning vil kunne være med til at finansiere opstarten af nye virksomheder og give dem mulighed for at udvikle innovative løsninger på sundhedsområdet, der kan gøre en forskel for samfundet. På den måde kan vi skabe en positiv spiral af innovation, vækst og beskæftigelse, der bidrager til en stærkere økonomi og sikrer velfærden i Danmark.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker at ATP i højere grad også investerer i start-ups. Det er fantastisk, men som nævnt skal det ske via incitamenter, og ikke med tvang. Der er en glimrende mulighed lige nu for at sætte et forarbejde i gang, idet regeringen snart indleder forhandlinger om en iværksætterstrategi. Jeg håber, at regering såvel som pensionskasser kan finde en positiv løsning, for jeg er helt overbevist om selv en halv procent af de 3.700 mia. kr. som vi alle har stående i vores pensioner kan bruges til at gøre en enorm forskel for økonomien, beskæftigelsen og patienterne. 

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Læs også

IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...
Alejandra Mørk
Mange virksomheder er ikke klar over, hvor højt gærdet i virkeligheden er
Udvikling af lægemidler kræver en målrettet og langvarig indsats på flere fronter. Forsøg skal lykkes, myndighedskrav efterleves, og...