21. marts 2023

Energieffektivisering kan betale for grøn omstilling i industrien

Produktionsvirksomheder bør tage energibesparelser særdeles alvorligt. Gevinsterne ligger lige for, finansieringen er oftest minimum likviditetsneutral, og klimavenlighed bliver i stigende grad et konkurrenceparameter. Energi- og rådgivningsvirksomheden NRGi tilbyder et totalkoncept, så virksomheder kan hjælpe sig selv og klimaet. Der er enorme energibesparelser at hente i industrivirksomheder, og det er bare med at komme i gang. Således lyder […]

Energieffektivisering kan betale for grøn omstilling i industrien Read More »

Energirenovering med omtanke

Faktisk er der ofte langt bedre økonomi i at foretage en energirenovering af bestående ejendomme frem for at rive ned og bygge nyt. Miljøet vinder også stort, men energirenoveringen skal være økonomisk rentabel og teknisk forsvarligt. ”Aktuelt afvikles der mange offentlige energirenoveringsprojekter inden for skoler, daginstitutioner og andet offentligt byggeri, men der er så sandelig også

Energirenovering med omtanke Read More »

Den enkle vej til energioptimering 

Det kræver viden, planlægning og teknisk kompetence at energioptimere i virksomhederne. Lemvigh-Müller har sammensat hele pakken, så det er let og gennemskueligt for virksomheder – små som store – at komme i gang med de optimeringer, der sikrer en bedre driftsøkonomi og et grønnere aftryk. Viden er altafgørende for at sikre den grønne omstilling. Hvis Danmark skal

Den enkle vej til energioptimering  Read More »

Det er tid til at tænke udenfor murene

Fremtidens hjem er meget mere end en bolig. Det er et helt selvforsynende økosystem, der integrerer intelligent software med elektrificering og lokale energikilder. Men alt for få danskere er bevidste om deres muligheder, mener energioptimeringsekspert, som opfordrer branchen til at tage fælles affære. Skrevet af Thomas Andersen, Vice President, Energy Management, Schneider Electric Vi ser ind

Det er tid til at tænke udenfor murene Read More »

Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr

Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider, og deraf følgende øgede forsvarsudgifter samt en aldrende befolkning og begyndende tegn på økonomisk afmatning er det helt evident, at der er behov for at forøge Danmarks output. Skrevet af: Hans Schambye, formand i

Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr Read More »

EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH

Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været et særligt fokusområde for virksomheden, der har gjort det til sit speciale at hjælpe små- og mellemstore virksomheder med medicinudvikling og kliniske forsøg. I  mere end 30 år har Unilabs bidraget til kliniske

EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH Read More »

Gubra er klar til næste vækstrejse

I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet af træ og glas. Her forskes der i udvikling af nye lægemidler til behandling af metaboliske og fibrotiske sygdomme såsom diabetes og svær overvægt med følgesygdomme, herunder lever-, nyre- og hjertekarsygdomme.  Sygdomme og tilstande som

Gubra er klar til næste vækstrejse Read More »

Mange virksomheder er ikke klar over, hvor højt gærdet i virkeligheden er

Udvikling af lægemidler kræver en målrettet og langvarig indsats på flere fronter. Forsøg skal lykkes, myndighedskrav efterleves, og investorer overbevises. Tingene går aldrig som planlagt, og det er afgørende at have overblik og erfaring.  Produktudvikling er virksomheders pipeline til fremtiden, og ingen steder er processen mere kompleks og uforudsigelig end inden for lægemidler, siger CEO Alejandra

Mange virksomheder er ikke klar over, hvor højt gærdet i virkeligheden er Read More »

”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”

Hjernesygdomme udgør nogle af de største udækkede medicinske behov, og trods mange årtiers ihærdige forsøg findes der endnu ingen reel sygdomsmodificerende eller helbredende behandling af f.eks. ALS, Parkinsons, MS eller Alzheimers. Hos 2N Pharma er man på nippet til at afprøve en radikalt anderledes tilgang, som de mener kan være et gennembrud.   I disse timer

”Hvis vi har ret, vil det forandre verden” Read More »