Pia Bundgaard Hansen

Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 

De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen fra Københavns Universitet. Prodekan Trine Winterø fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og prodekan Jesper Thagaard Wengel fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet stiller skarpt på, hvordan Københavns Universitet bidrager til at styrke Danmarks position […]

Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere  Read More »

Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet

Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller ud i patientens eget hjem. Det vil frigive kapacitet på hospitalerne og kan samtidig skabe bedre behandling og tryghed for patienterne. Udfordringerne i det danske sundhedsvæsen står i kø; ventelisterne bliver længere, mens manglen på

Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet Read More »

Dygtige ledere balancerer digital innovation med menneskelig forståelse

I dagens komplekse ledelseslandskab er det afgørende for fremtidens ledere at jonglere med teknologiske fremskridt og det menneskelige element. Mens strategiplaner og processer er en del af opgaven, må ledere ikke glemme, at det grundlæggende handler om mennesker, der ikke altid agerer rationelt og lineært. Ledere befinder sig i en kompleks situation, hvor de står over for

Dygtige ledere balancerer digital innovation med menneskelig forståelse Read More »

DI Vand vil styrke den danske vandsektor

Der skal et struktureret og strategisk samarbejde til, hvis den danske vandsektor skal nå de ambitiøse mål om at fordoble eksporten frem mod 2030. DI Vand, der er Dansk Industris samlende talerør for branchen, efterlyser højere politiske ambitioner på vandområdet, så Danmark også i fremtiden kan være med til at løse verdens vand-, spildevands- og

DI Vand vil styrke den danske vandsektor Read More »

Data kan forudse og forebygge overløb fra fremtidens regnskyl

Manglen på rent drikkevand er en af verdens udfordringer, en anden er spildevand. Hos Grundfos har de ud over effektive pumpeløsninger også intelligente løsninger til at håndtere både drikkevand og spildevand, hvor data og machine learning kan bruges til at forudse problemer, inden de opstår.  Den seneste danske stormflod bringer konsekvensen af klimaforandringerne helt frem i

Data kan forudse og forebygge overløb fra fremtidens regnskyl Read More »

Sådan skaber data værdi for vandsektoren

På verdensplan ser man flere steder, at op mod 50% af rent vand går tabt på grund af læk i vandrørene hos vandforsyningerne. Hos Kamstrup driver digitaliseringen udviklingen af de intelligente vandmålere, der bruger data til at detektere læk og sikre grøn omstilling i vandsektoren. Kamstrup investerer i innovation og ser et stort potentiale i machine learning

Sådan skaber data værdi for vandsektoren Read More »

Samarbejde sikrer innovation i vandsektoren

Den danske vandsektor er et globalt fyrtårn med teknologi og digitalisering, der kan bidrage til at løse de globale udfordringer for klima og vand. Water Valley Denmark arbejder for de brede partnerskaber, der skal sikre innovation og arbejdskraft, så Danmark beholder sin styrkeposition på vandområdet. Den danske vandsektor står på stolte traditioner, når det kommer

Samarbejde sikrer innovation i vandsektoren Read More »

Nøglen til mere eksport for dansk vandteknologi

Hos Danish Export ser de et stort eksportpotentiale i den danske vandsektor inden for spildevand, digitalisering og vand til energisektoren – især Power-to-X. Der skal fart på processerne, så andre lande ikke overhaler indenom, og så skal samarbejdet mellem aktørerne styrkes endnu mere.  I 2021 steg den danske eksport af vandteknologi med mere end 8%. Kigger

Nøglen til mere eksport for dansk vandteknologi Read More »

Digitalisering sikrer stabil vandforsyning

Digitalisering bruges til at få indsigt i flowet i vandforsyningsnettet både globalt og nationalt. Hos AVK bidrager de både med ventiler, der mindsker vandspild samt intelligent overvågning af vandforsyningen, så vandet når ud til forbrugerne både i ind- og udland. I Danmark forsvinder omkring 5-7% af drikkevandet i vandforsyningen, hvilket er lavt i forhold til udlandet, hvor

Digitalisering sikrer stabil vandforsyning Read More »

Intelligente droner vinder Industriens Fonds AI-pris

Den danske virksomhed Reblade, der arbejder med droner til vedligeholdelse og reparation af vindmøllevinger, har vundet Industriens Fonds AI-pris på 200.000 kr. Torsdag den 26. oktober blev konferencen AI Denmark Summit 2023 afholdt. Her blev Industriens Fonds AI-pris, der skal fremme brugen af kunstig intelligens i dansk erhvervsliv, uddelt foran over 300 deltagere. Vinderen blev virksomheden

Intelligente droner vinder Industriens Fonds AI-pris Read More »