Grøn omstilling i en energikrisetid

Anders Stouge, direktør i DI Byggeri Foto Sif Meincke

Af:

Den grønne omstilling af vores samfund er en af de helt store opgaver vi står over for i dag – og de næste mange år.  Det er en bunden opgave, hvor vi skal levere, hvilket ikke nødvendigvis er nemt i en energikrisetid. 

Derfor kommer vi heller ikke udenom energieffektivisering som en del af løsningen. Men der skal tænkes på en ny måde, hvis vi virkelig skal flytte noget, mener Anders Stouge, direktør i DI Byggeri.

Grøn omstilling i en energikrisetid
Som direktør i DI Byggeri står Anders Stouge i spidsen for over 6000 medlemsvirksomheder i bygge- og anlægssektoren i Danmark, og derfor bliver der også ofte kigget i hans retning, når der skal løsninger på bordet. Den grønne omstilling er ingen undtagelse.

”Bygge- og anlægssektoren står ligesom mange andre sektorer over for en massiv opgave i den grønne omstilling. Gennem de sidste par år har vi oplevet det, man nærmest kan kalde en ”grøn bølge” fra EU med forskellige lovpakker og initiativer, der skal presse på udviklingen, men vi oplever også, at markedet i højere grad kigger den vej. Vi er et sted, hvor der er et kæmpe fokus blandt virksomhederne til at løfte opgaven, så jeg er fortrøstningsfuld.

Gennem det sidste års tid har vi samtidig skulle forholde os til en ny virkelighed med energipriser, der har været på himmel-flugt, hvilket selvsagt har skabt stor bevågenhed fra borgere, virksomheder og politikere. Der har været stor efterspørgsel på løsninger til at frigøre os fra russisk gas på den korte bane, og samtidig sikre os mod at ende i tilsvarende situation på den lange bane. I denne sammenhæng er fokus på energieffektivisering naturligt øget, da vi bliver nødt til at optimere brugen af den energi, vi har til rådighed. I EU har man netop indgået en politisk aftale om et nyt energieffektiviseringsdirektiv, der bl.a. indeholder et mål for reduktion af EU’s energiforbrug på 11.7 pct. i 2030 og en renoveringsforpligtelse på årligt 3 pct. i den offentlige sektor. Vi får med andre ord travlt i de kommende år.”

Energieffektivisering vs. vedvarende energi
Danmark har historisk stolte traditioner med at fremme energieffektivisering, og mange af vores virksomheder leverer energieffektive pumper, intelligent styring af bygninger, vinduer, isoleringsmaterialer m.v., der eksporteres og bruges i hele verden. Gennem det seneste årti har hovedfokus i Danmark dog i højere grad været omstilling til vedvarende energi fra f.eks. solceller og vindmøller, mens fremme af energieffektivitet er gledet mere i baggrunden. Der har nærmest været anløb til, at de to fløje har bekæmpet hinanden og kæmpet om politikernes gunst. Det er dog et unødigt og falsk modsætningsforhold. Man bør i stedet tænke energieffektivisering og vedvarende energi som et makkerpar, mener Anders Stouge.

Energieffektivisering 2.0
Energieffektivisering handler om mere end blot at slukke for varmen og lyset for at spare på energien, mener Anders Stouge.

”Man hører ofte en passus om, at den billigste energi er den, vi ikke bruger, men vi skal gøre det på en klog måde. Vi skal reducere energiefterspørgslen, så den efterspørgsel der er kan dækkes af elektricitet, der produceres af vedvarende energikilder, fordi det kan gøres til færre omkostninger i energisystemet.

Og netop ved at tænke energisystemet og energieffektivisering sammen på tværs af sektorer, kan vi få mest muligt ud af vores energi. Der er datacentre og fabrikker m.v., der leverer overskudsvarme, som kan bruges fornuftigt andre steder f.eks. til opvarmning af bygninger i andre sektorer.

Samtidig skal vi sprede vores forbrug ud, så strømmen bruges, når den er billigst, hvilket mange allerede er begyndt på, efter energipriserne er steget. Endelig kommer vi ikke udenom elektrificering af bl.a. varmekilder og motorer, hvor der også er store besparelser at hente. Den samlede pakke kan man kalde energieffektivisering 2.0, fordi man ser ud over den traditionelle energioptimering. Energieffektivisering 2.0 er nødvendigt, hvis vi virkelig skal flytte noget på den grønne omstilling og energi-krisen.” siger Anders Stouge.

Fordelene er mange – løsningerne er til rådighed
Der er dermed mange fordele ved at tænke energieffektivisering i en ny sammenhæng.

”De oplagte fordele ved energieffektivisering 2.0 er selvfølgelig besparelse af energi til gavn for klimaet og bundlinjen. Men ved f.eks. at sprede vores forbrug ud over døgnets timer, reducerer vi også belastningen på elnettet og undgår dermed at skulle afholde udgifter til udbygning af nettet for at øge kapaciteten. Samtidig opnår vi en større forsyningssikkerhed, da vi reducerer samfundets energibehov samtidig med, at vi dækker det med vedvarende energi, der gør os fri af russisk gas.

Endelig er der også et stort potentiale for virksomhederne i form af lavere driftsomkostninger og øget produktivitet. Med energieffektivisering 2.0 stræber vi mod et samfund, der ”kører længere på literen” til gavn for alle sammen, og vi er i fuld gang.”

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...