Michael Fahlgren

LWAC© – det grønne produkt, der øger kampkraften

Enhver enheds kampkraft afhænger dels af, hvor meget udstyr – blandt andet ammunition – man kan transportere til kampzonen, og hvor langt man kan transportere dette. Det har danske PlastPack Defence ApS en virkelig god løsning på. Ikke mindst har krigen i Ukraine vist vigtigheden af at være i stand til at transportere meget store mængder …

LWAC© – det grønne produkt, der øger kampkraften Læs mere »

Stort nationalt potentiale for forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er uhyre vigtig for Forsvarets aktiviteter, uanset om der er krig eller ej. Ifølge tidligere major ved Forsvaret, Mogens R. Mogensen vil de danske SMV’er kunne bidrage væsentligt til at øge forsyningssikkerheden. ”Danmark og mange andre lande er blevet ramt på forsyningssikkerheden, fordi deres lagre er tømte. Der er tidligere blevet købt ind efter ”just …

Stort nationalt potentiale for forsyningssikkerhed Læs mere »

Beskyt IT-infra-strukturens backbone optimalt

Det er nok de færreste, der til daglig tænker nærmere over virksomhedens eller organisationens fiberbaserede backbonenetværk. Men med de tyske jernbaners nylige, og indtil videre uopklarede angreb på netop jernbanernes backbone er denne del af infrastrukturen blevet en sikkerhedsmæssig risiko. ”Selve fiberen og det kabel den løber i er i langt de fleste tilfælde en …

Beskyt IT-infra-strukturens backbone optimalt Læs mere »

Digitalisering – en del af moderne krigsførelse

Moderne krigsførelse bliver i stigende omfang hybrid – det vil sige at digitalisering spiller en væsentlig og stigende rolle. ”Aktuelt står vi i en situation, som vi ikke har gjort længe, hvor teknologi, industri og produktionskapacitet forsvars- og innovationsmæssigt fylder meget mere, end det har gjort i mange år” fortæller generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, der …

Digitalisering – en del af moderne krigsførelse Læs mere »

Energirenovering med omtanke

Faktisk er der ofte langt bedre økonomi i at foretage en energirenovering af bestående ejendomme frem for at rive ned og bygge nyt. Miljøet vinder også stort, men energirenoveringen skal være økonomisk rentabel og teknisk forsvarligt. ”Aktuelt afvikles der mange offentlige energirenoveringsprojekter inden for skoler, daginstitutioner og andet offentligt byggeri, men der er så sandelig også …

Energirenovering med omtanke Læs mere »

Gubra er klar til næste vækstrejse

I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet af træ og glas. Her forskes der i udvikling af nye lægemidler til behandling af metaboliske og fibrotiske sygdomme såsom diabetes og svær overvægt med følgesygdomme, herunder lever-, nyre- og hjertekarsygdomme.  Sygdomme og tilstande som …

Gubra er klar til næste vækstrejse Læs mere »

Informationssikkerhed overses ofte i det hybride arbejdsmiljø

Med den enorme udbredelse af fjern- og hjemmearbejdspladser som især corona-19 har medført, har virksomheder øget deres fokus på de informations- og IT-sikkerhedsmæssige perspektiver. Hos Canon Danmark har man gennem det seneste halvandet år løbet stærkt for at følge med efterspørgslen på sikre IT-løsninger, der giver medarbejderne i landets virksomheder de bedste forudsætninger, så de …

Informationssikkerhed overses ofte i det hybride arbejdsmiljø Læs mere »

Optimer forretningen med hybride IT-miljøer

Cloudløsninger kan i særlig grad være medvirkende til at styrke de nye sikkerhedsaspekter, der viser sig  i forbindelse med hybride arbejdspladser – og dermed være medvirkende til at optimere forretningen. Da Sentia A/S indtræder på det danske marked i 2016 var det ud fra et behov i markedet om at flytte stadigt større og større dele …

Optimer forretningen med hybride IT-miljøer Læs mere »