Michael Fahlgren

Forsvarsforlig med flere nyskabelser

Da regeringen sammen med flertallet af Folketingets politiske partier for fire måneder siden indgik det kommende 10-årige forsvarsforlig, var der på mange måder tale om en historisk aftale. Ganske vist indebærer ”Vilje og evne til at tage ansvar – Dansk forsvar og sikkerhed 2024-2033”, som er forligets fulde titel at selve indholdet først bliver udfyldt gradvist …

Forsvarsforlig med flere nyskabelser Læs mere »

Den nemme måde at BESKYTTE beboelsesejendomme

Med IoT-baseret sensorteknologi og et netværk, som overholder åbne standarder, kan sikring af beboelsesejendomme gøres både nemt og prismæssigt overkommeligt. Både for ejer og beboer. ”Nogle gange kan IoT-løsninger forekomme at være noget fjernt og fremtidsagtigt, men i hvert fald meget komplekse og enormt besværlige at installere og bruge. Vi har, med vores fire services, forsøgt …

Den nemme måde at BESKYTTE beboelsesejendomme Læs mere »

LWAC© – det grønne produkt, der øger kampkraften

Enhver enheds kampkraft afhænger dels af, hvor meget udstyr – blandt andet ammunition – man kan transportere til kampzonen, og hvor langt man kan transportere dette. Det har danske PlastPack Defence ApS en virkelig god løsning på. Ikke mindst har krigen i Ukraine vist vigtigheden af at være i stand til at transportere meget store mængder …

LWAC© – det grønne produkt, der øger kampkraften Læs mere »

Stort nationalt potentiale for forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden er uhyre vigtig for Forsvarets aktiviteter, uanset om der er krig eller ej. Ifølge tidligere major ved Forsvaret, Mogens R. Mogensen vil de danske SMV’er kunne bidrage væsentligt til at øge forsyningssikkerheden. ”Danmark og mange andre lande er blevet ramt på forsyningssikkerheden, fordi deres lagre er tømte. Der er tidligere blevet købt ind efter ”just …

Stort nationalt potentiale for forsyningssikkerhed Læs mere »

Beskyt IT-infra-strukturens backbone optimalt

Det er nok de færreste, der til daglig tænker nærmere over virksomhedens eller organisationens fiberbaserede backbonenetværk. Men med de tyske jernbaners nylige, og indtil videre uopklarede angreb på netop jernbanernes backbone er denne del af infrastrukturen blevet en sikkerhedsmæssig risiko. ”Selve fiberen og det kabel den løber i er i langt de fleste tilfælde en …

Beskyt IT-infra-strukturens backbone optimalt Læs mere »

Digitalisering – en del af moderne krigsførelse

Moderne krigsførelse bliver i stigende omfang hybrid – det vil sige at digitalisering spiller en væsentlig og stigende rolle. ”Aktuelt står vi i en situation, som vi ikke har gjort længe, hvor teknologi, industri og produktionskapacitet forsvars- og innovationsmæssigt fylder meget mere, end det har gjort i mange år” fortæller generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, der …

Digitalisering – en del af moderne krigsførelse Læs mere »

Energirenovering med omtanke

Faktisk er der ofte langt bedre økonomi i at foretage en energirenovering af bestående ejendomme frem for at rive ned og bygge nyt. Miljøet vinder også stort, men energirenoveringen skal være økonomisk rentabel og teknisk forsvarligt. ”Aktuelt afvikles der mange offentlige energirenoveringsprojekter inden for skoler, daginstitutioner og andet offentligt byggeri, men der er så sandelig også …

Energirenovering med omtanke Læs mere »

Gubra er klar til næste vækstrejse

I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet af træ og glas. Her forskes der i udvikling af nye lægemidler til behandling af metaboliske og fibrotiske sygdomme såsom diabetes og svær overvægt med følgesygdomme, herunder lever-, nyre- og hjertekarsygdomme.  Sygdomme og tilstande som …

Gubra er klar til næste vækstrejse Læs mere »